Калояново обл. Пловдив

Обща информация
 

Калояново

 
 
15
 
133 418 
 
131
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Калояново
Средни оценки
 
 
49
 
51

Арендатори в община Калояново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 4968 дка 
9936 от 9936 дка (+303) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9936 дка (+303)
Калояново8837 дка (+303)
Калояново1099 дка
19
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2565 дка 
7694 от 7694 дка (+2256) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7694 дка (+2256)
Калояново4591 дка (-689)
Калояново2945 дка (+2945)
Калояново158 дка
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6214 дка 
6214 (+6214) от 6214 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6214 дка (+6214)
Калояново6214 дка (+6214)
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3765 дка 
4967 (-1007) от 33 888 дка (-596) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив33 888 дка (-596)
ХисаряСтаро Железаре12 080 дка
ХисаряЧерничево5525 дка (-9)
КалояновоЖитница4915 дка (+205)
ХисаряПаничери2567 дка (+441)
ХисаряНово Железаре2562 дка (+1268)
ХисаряСтаросел2423 дка (-878)
ХисаряХисаря2362 дка (-585)
ХисаряКрасново1402 дка (+174)
КалояновоГорна Махала52 дка (-1212)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1763 дка 
4799 (+3677) от 7050 дка (+4459) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7050 дка (+4459)
Калояново3700 дка (+3700)
Карлово1713 дка (+686)
Калояново1099 дка (-23)
Карлово538 дка (+96)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2266 дка 
4531 (+4531) от 4531 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4531 дка (+4531)
Калояново2375 дка (+2375)
Калояново2156 дка (+2156)
40
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1783 дка 
3747 (+103) от 5350 дка (+108) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5350 дка (+108)
Калояново2817 дка (+118)
Брезово1603 дка (+5)
Калояново930 дка (-15)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 3487 дка 
3487 от 3487 дка (-185) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3487 дка (-185)
Калояново3487 дка (-185)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
3370 (+3370) от 3370 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3370 дка (+3370)
Калояново1712 дка (+1712)
Калояново1658 дка (+1658)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3216 дка 
3216 (+3216) от 3216 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3216 дка (+3216)
Калояново3216 дка (+3216)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3147 дка 
3147 от 3147 дка (+291) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3147 дка (+291)
Калояново3147 дка (+291)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Комасационен фактор: 2023 дка 
2922 (+327) от 6070 дка (+495) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6070 дка (+495)
Калояново2922 дка (+327)
Карлово2388 дка (+237)
Карлово760 дка (-69)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2737 дка 
2737 (+2737) от 2737 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2737 дка (+2737)
Калояново2737 дка (+2737)
36
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1215 дка 
2509 (-54) от 3645 дка (-51) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3645 дка (-51)
Калояново2509 дка (-54)
Брезово1017 дка (+3)
Съединение119 дка
5
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1138 дка 
2275 от 2275 дка (+287) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2275 дка (+287)
Калояново2069 дка (+287)
Калояново206 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1178 дка 
2253 (+478) от 2355 дка (+580) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2355 дка (+580)
Калояново2253 дка (+478)
Хисаря102 дка (+102)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1094 дка 
2188 от 2188 дка (+177) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2188 дка (+177)
Калояново1943 дка (+174)
Калояново245 дка (+3)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2178 дка 
2178 от 2178 дка (+1295) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2178 дка (+1295)
Калояново2178 дка (+1295)
92
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 544 дка 
1986 (+911) от 3265 дка (+1973) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3265 дка (+1973)
Калояново1938 дка (+893)
Марица1009 дка (+1009)
Марица231 дка (+61)
Пловдив39 дка (-8)
Калояново30 дка
Калояново18 дка (+18)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1956 дка 
1956 от 1956 дка (+113) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1956 дка (+113)
Калояново1956 дка (+113)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1857 дка 
1857 от 1857 дка (+147) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1857 дка (+147)
Калояново1857 дка (+147)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1768 дка 
1768 (+1768) от 1768 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1768 дка (+1768)
Калояново1768 дка (+1768)
73
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1644 дка 
1644 от 1644 дка (-128) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1644 дка (-128)
Калояново1644 дка (-128)
82
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 804 дка 
1608 от 1608 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1608 дка (+7)
Калояново1497 дка
Калояново111 дка (+7)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1545 дка 
1545 (+1545) от 1545 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1545 дка (+1545)
Калояново1545 дка (+1545)
58
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1545 дка 
1545 от 1545 дка (+356) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1545 дка (+356)
Калояново1545 дка (+356)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
1540 (+1540) от 1540 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1540 дка (+1540)
Калояново1540 дка (+1540)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1480 дка 
1480 от 1480 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1480 дка
Калояново1480 дка
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1449 дка 
1449 (+1449) от 1449 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1449 дка (+1449)
Калояново1449 дка (+1449)
48
2019
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1397 дка 
1397 от 1397 дка (-89) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1397 дка (-89)
Калояново1397 дка (-89)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Калояново обл. Пловдив Страна Холдинг
64
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 4968 дка 
9936 от 9936 дка (+303) 
Пловдив: 11 Страна: 662
19
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2565 дка 
7694 от 7694 дка (+2256) 
Пловдив: 27 Страна: 996
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6214 дка 
6214 (+6214) от 6214 дка 
Пловдив: 43 Страна: 1319
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3765 дка 
4967 (-1007) от 33 888 дка (-596) 
Пловдив: 2 Страна: 43
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1763 дка 
4799 (+3677) от 7050 дка (+4459) 
Пловдив: 31 Страна: 1125
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2266 дка 
4531 (+4531) от 4531 дка 
Пловдив: 63 Страна: 1894
40
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1783 дка 
3747 (+103) от 5350 дка (+108) 
Пловдив: 50 Страна: 1581
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 3487 дка 
3487 от 3487 дка (-185) 
Пловдив: 85 Страна: 2339
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
3370 (+3370) от 3370 дка 
Пловдив: 89 Страна: 2405
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3216 дка 
3216 (+3216) от 3216 дка 
Пловдив: 94 Страна: 2493
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3147 дка 
3147 от 3147 дка (+291) 
Пловдив: 99 Страна: 2531
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Комасационен фактор: 2023 дка 
2922 (+327) от 6070 дка (+495) 
Пловдив: 44 Страна: 1367
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2737 дка 
2737 (+2737) от 2737 дка 
Пловдив: 111 Страна: 2815
36
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1215 дка 
2509 (-54) от 3645 дка (-51) 
Пловдив: 80 Страна: 2270
5
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1138 дка 
2275 от 2275 дка (+287) 
Пловдив: 131 Страна: 3160
54
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1178 дка 
2253 (+478) от 2355 дка (+580) 
Пловдив: 128 Страна: 3081
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1094 дка 
2188 от 2188 дка (+177) 
Пловдив: 133 Страна: 3233
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2178 дка 
2178 от 2178 дка (+1295) 
Пловдив: 135 Страна: 3249
92
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 544 дка 
1986 (+911) от 3265 дка (+1973) 
Пловдив: 92 Страна: 2460
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1956 дка 
1956 от 1956 дка (+113) 
Пловдив: 144 Страна: 3458
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1857 дка 
1857 от 1857 дка (+147) 
Пловдив: 149 Страна: 3578
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1768 дка 
1768 (+1768) от 1768 дка 
Пловдив: 153 Страна: 3685
73
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1644 дка 
1644 от 1644 дка (-128) 
Пловдив: 165 Страна: 3838
82
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 804 дка 
1608 от 1608 дка (+7) 
Пловдив: 170 Страна: 3902
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1545 дка 
1545 (+1545) от 1545 дка 
Пловдив: 175 Страна: 3983
58
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1545 дка 
1545 от 1545 дка (+356) 
Пловдив: 176 Страна: 3984
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
1540 (+1540) от 1540 дка 
Пловдив: 177 Страна: 3995
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 1480 дка 
1480 от 1480 дка 
Пловдив: 181 Страна: 4074
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1449 дка 
1449 (+1449) от 1449 дка 
Пловдив: 185 Страна: 4122
48
2019
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1397 дка 
1397 от 1397 дка (-89) 
Пловдив: 193 Страна: 4206

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Калояново, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Калояново (2022)

15
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020755
2021.426571110006500
2021.3172589005500
2021.21400114001400
2021.17501750750
20217902151217506500
2022.42223223006157
2022.32274163216500
2022.22462254516500
2022.11911214596500
20228142226843006500
2023.32121112816700
2023.22312203506700
2023.11341112704950
20232008422706700

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
19
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря62
40
36
5
54
92
73
82
58
48

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
19
Кооперация Агрокомерс - 98 - Хисаря62
40
36
5
54
92
73
82
58
48

Няма намерени резултати

166 576 дка
133 418 дка
57 367
32 562 (57%)
4.56
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21387
331 353
471 957
530 847
618 072
7240
89687
93034

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.