Пловдив обл. Пловдив

Обща информация
 

Пловдив

 
 
1
 
9030 
 
15
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Пловдив
Средни оценки
 
 
86
 
51

Арендатори в община Пловдив

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
76
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2952 дка 
3752 (+550) от 8857 дка (+679) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8857 дка (+679)
Пловдив3752 дка (+550)
Марица3705 дка (+59)
Марица1400 дка (+70)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
1241 от 1241 дка (-1774) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1241 дка (-1774)
Пловдив1241 дка (-1774)
Комасационен фактор: 491 дка 
714 (+353) от 981 дка (+620) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив981 дка (+620)
Пловдив714 дка (+353)
Родопи267 дка (+267)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 852 дка 
675 (-112) от 1703 дка (-47) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1703 дка (-47)
МарицаЖелязно1028 дка (+65)
ПловдивПловдив675 дка (-112)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 621 дка 
621 от 621 дка (+224) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив621 дка (+224)
Пловдив621 дка (+224)
Комасационен фактор: 428 дка 
428 (+428) от 428 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив428 дка (+428)
Пловдив428 дка (+428)
89
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 810 дка 
404 (+135) от 1620 дка (+1351) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1620 дка (+1351)
Родопи1216 дка (+1216)
Пловдив404 дка (+135)
Комасационен фактор: 259 дка 
259 (+259) от 259 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив259 дка (+259)
Пловдив259 дка (+259)
88
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 460 дка 
250 (-128) от 919 дка (+541) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив919 дка (+541)
Родопи669 дка (+669)
Пловдив250 дка (-128)
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка (+83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив177 дка (+83)
Пловдив177 дка (+83)
Комасационен фактор: 147 дка 
147 (+147) от 147 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив147 дка (+147)
Пловдив147 дка (+147)
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (+65) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив129 дка (+65)
Пловдив129 дка (+65)
Комасационен фактор: 46 дка 
46 (+46) от 46 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив46 дка (+46)
Пловдив46 дка (+46)
92
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 544 дка 
39 (-8) от 3265 дка (+1973) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3265 дка (+1973)
Калояново1938 дка (+893)
Марица1009 дка (+1009)
Марица231 дка (+61)
Пловдив39 дка (-8)
Калояново30 дка
Калояново18 дка (+18)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Пловдив обл. Пловдив Страна
76
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2952 дка 
3752 (+550) от 8857 дка (+679) 
Пловдив: 18 Страна: 797
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
1241 от 1241 дка (-1774) 
Пловдив: 213 Страна: 4478
Комасационен фактор: 491 дка 
714 (+353) от 981 дка (+620) 
Пловдив: 260 Страна: 5078
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 852 дка 
675 (-112) от 1703 дка (-47) 
Пловдив: 157 Страна: 3760
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 621 дка 
621 от 621 дка (+224) 
Пловдив: 366 Страна: 6600
Комасационен фактор: 428 дка 
428 (+428) от 428 дка 
Пловдив: 438 Страна: 8156
89
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 810 дка 
404 (+135) от 1620 дка (+1351) 
Пловдив: 168 Страна: 3890
Комасационен фактор: 259 дка 
259 (+259) от 259 дка 
Пловдив: 603 Страна: 10627
88
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 460 дка 
250 (-128) от 919 дка (+541) 
Пловдив: 277 Страна: 5270
Комасационен фактор: 177 дка 
177 от 177 дка (+83) 
Пловдив: 689 Страна: 12077
Комасационен фактор: 147 дка 
147 (+147) от 147 дка (+9) 
Пловдив: 720 Страна: 12640
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (+65) 
Пловдив: 739 Страна: 12996
Комасационен фактор: 46 дка 
46 (+46) от 46 дка 
Пловдив: 811 Страна: 14236
92
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 544 дка 
39 (-8) от 3265 дка (+1973) 
Пловдив: 92 Страна: 2460
0 от 0 дка
Пловдив: 848 Страна: 15127

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Пловдив, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро Импулс ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Пловдив (2022)

1
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201156
2021.42641404976252
2021.32238148485000
202117982537544976252
2022.44311232806706
2022.33867354006875
2022.23382306176519
2022.13825278006845
202238191152806875
2023.340082311686706
2023.23776295056706
2023.14046312526706
20233941832526706

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро Импулс ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро Импулс ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Импулс ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Импулс ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро Импулс ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро Импулс ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
76
Агро Импулс ООД
89
88
92

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
76
Агро Импулс ООД
89
88
92

Няма намерени резултати

22 788 дка
9030 дка
37 642
3489 (9%)
4.2
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
29
32301
414 959
53427
62005
1087

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.