Брезово обл. Пловдив

Обща информация
 

Брезово

 
 
15
 
137 698 
 
58
 
5.3 / 62%
 
Обяви за земеделска земя в Брезово
Средни оценки
 
 
49
 
51

Арендатори в община Брезово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
53
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 7780 дка 
15 559 от 15 559 дка (+260) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив15 559 дка (+260)
Брезово15 108 дка (+257)
Брезово451 дка (+3)
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
86
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 9480 дка 
14 824 (+392) от 47 400 дка (+2042) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив47 400 дка (+2042)
Раковски19 022 дка (+669)
Раковски13 554 дка (+981)
Брезово7312 дка (+167)
Брезово7207 дка (+52)
Брезово305 дка (+173)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 12 587 дка 
12 587 от 12 587 дка (-165) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив12 587 дка (-165)
Брезово12 587 дка (-165)
49
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 9285 дка 
9285 от 9285 дка (+354) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9285 дка (+354)
БрезовоЗелениково9285 дка (+354)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 8348 дка 
8348 (+8348) от 8348 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8348 дка (+8348)
Брезово8348 дка (+8348)
42
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 3145 дка 
6289 от 6289 дка (+99) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6289 дка (+99)
Брезово4113 дка (+78)
Брезово2176 дка (+21)
29
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 6229 дка 
6229 от 6229 дка (+90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6229 дка (+90)
Брезово6229 дка (+90)
68
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5991 дка 
5991 от 5991 дка (-163) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5991 дка (-163)
Брезово5991 дка (-163)
55
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
5239 от 5239 дка (+250) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5239 дка (+250)
Брезово2452 дка (+112)
Брезово2271 дка (+138)
Брезово516 дка
50
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 5036 дка 
5036 от 5036 дка (-150) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5036 дка (-150)
Брезово5036 дка (-150)
Комасационен фактор: 2322 дка 
5033 (+101) от 6965 дка (+154) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6965 дка (+154)
Брезово4482 дка (+80)
Раковски1932 дка (+53)
Брезово551 дка (+21)
33
2019
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 4983 дка 
4983 от 4983 дка (+780) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4983 дка (+780)
Брезово4983 дка (+780)
38
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2602 дка 
4336 (+207) от 5204 дка (+286) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5204 дка (+286)
Брезово4336 дка (+207)
Калояново868 дка (+79)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
3402 от 3402 дка (+1909) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3402 дка (+1909)
Брезово2160 дка (+956)
Брезово1242 дка (+953)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1949 дка 
2827 (-12) от 3897 дка (-1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3897 дка (-1)
Брезово2827 дка (-12)
Раковски1070 дка (+11)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 2137 дка 
2137 от 2137 дка (+1075) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2137 дка (+1075)
Брезово2137 дка (+1075)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1905 дка 
1905 от 1905 дка (+1412) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1905 дка (+1412)
Брезово1905 дка (+1412)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1650 дка 
1650 (+1650) от 1650 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1650 дка (+1650)
Брезово1650 дка (+1650)
26
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
1629 (+329) от 2136 дка (+339) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2136 дка (+339)
Брезово1629 дка (+329)
Раковски507 дка (+10)
40
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1783 дка 
1603 (+5) от 5350 дка (+108) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5350 дка (+108)
Калояново2817 дка (+118)
Брезово1603 дка (+5)
Калояново930 дка (-15)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
1458 (+270) от 8087 дка (+6710) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8087 дка (+6710)
Раковски6412 дка (+6412)
Брезово1458 дка (+270)
Раковски217 дка (+28)
9
2019
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 1426 дка 
1426 от 1426 дка (+546) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1426 дка (+546)
Брезово1426 дка (+546)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
1205 (+1205) от 1205 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1205 дка (+1205)
Брезово1205 дка (+1205)
Комасационен фактор: 425 дка 
1139 (+5) от 1275 дка (-64) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1139 дка (+5)
Брезово1122 дка
Брезово17 дка (+5)
Област: Пазарджик136 дка (-69)
Стрелча136 дка (-69)
70
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
1119 от 1119 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1119 дка (+18)
Брезово1119 дка (+18)
36
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1215 дка 
1017 (+3) от 3645 дка (-51) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3645 дка (-51)
Калояново2509 дка (-54)
Брезово1017 дка (+3)
Съединение119 дка
75
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (+22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1017 дка (+22)
Брезово1017 дка (+22)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 812 дка 
812 от 812 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив812 дка (+29)
Брезово812 дка (+29)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 646 дка 
646 (+646) от 646 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив646 дка (+646)
Брезово646 дка (+646)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (-823) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив633 дка (-823)
Брезово633 дка (-823)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Брезово обл. Пловдив Страна Холдинг
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
Страна: 15
53
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 7780 дка 
15 559 от 15 559 дка (+260) 
Пловдив: 6 Страна: 265
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
Страна: 15
86
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 9480 дка 
14 824 (+392) от 47 400 дка (+2042) 
Пловдив: 1 Страна: 21
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 12 587 дка 
12 587 от 12 587 дка (-165) 
Пловдив: 9 Страна: 406
49
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 9285 дка 
9285 от 9285 дка (+354) 
Пловдив: 17 Страна: 745
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 8348 дка 
8348 (+8348) от 8348 дка 
Пловдив: 23 Страна: 882
42
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 3145 дка 
6289 от 6289 дка (+99) 
Пловдив: 41 Страна: 1291
29
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 6229 дка 
6229 от 6229 дка (+90) 
Пловдив: 42 Страна: 1313
68
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5991 дка 
5991 от 5991 дка (-163) 
Пловдив: 45 Страна: 1389
55
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
5239 от 5239 дка (+250) 
Пловдив: 53 Страна: 1619
50
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 5036 дка 
5036 от 5036 дка (-150) 
Пловдив: 59 Страна: 1689
Комасационен фактор: 2322 дка 
5033 (+101) от 6965 дка (+154) 
Пловдив: 32 Страна: 1145
33
2019
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 4983 дка 
4983 от 4983 дка (+780) 
Пловдив: 60 Страна: 1717
38
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 2602 дка 
4336 (+207) от 5204 дка (+286) 
Пловдив: 54 Страна: 1637
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
3402 от 3402 дка (+1909) 
Пловдив: 87 Страна: 2384
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1949 дка 
2827 (-12) от 3897 дка (-1) 
Пловдив: 71 Страна: 2145
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 2137 дка 
2137 от 2137 дка (+1075) 
Пловдив: 139 Страна: 3286
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1905 дка 
1905 от 1905 дка (+1412) 
Пловдив: 147 Страна: 3523
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1650 дка 
1650 (+1650) от 1650 дка 
Пловдив: 164 Страна: 3831
26
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
1629 (+329) от 2136 дка (+339) 
Пловдив: 140 Страна: 3288
40
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1783 дка 
1603 (+5) от 5350 дка (+108) 
Пловдив: 50 Страна: 1581
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
1458 (+270) от 8087 дка (+6710) 
Пловдив: 24 Страна: 923
9
2019
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 1426 дка 
1426 от 1426 дка (+546) 
Пловдив: 190 Страна: 4157
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
1205 (+1205) от 1205 дка 
Пловдив: 221 Страна: 4543
Комасационен фактор: 425 дка 
1139 (+5) от 1275 дка (-64) 
Пловдив: 230 Страна: 4407
70
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
1119 от 1119 дка (+18) 
Пловдив: 236 Страна: 4745
36
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1215 дка 
1017 (+3) от 3645 дка (-51) 
Пловдив: 80 Страна: 2270
75
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (+22) 
Пловдив: 250 Страна: 4984
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 812 дка 
812 от 812 дка (+29) 
Пловдив: 299 Страна: 5638
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 646 дка 
646 (+646) от 646 дка 
Пловдив: 355 Страна: 6457
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (-823) 
Пловдив: 361 Страна: 6523

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Брезово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Брезово (2022)

15
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020781
2021.41396178682000
2021.31134156301800
2021.21433310502000
2021.11299112991299
20216401287366302000
2022.41629143504888
2022.31688179502550
2022.21498158092005
2022.11570149452005
20228091599603504888
2023.32046156005900
2023.21839194643350
2023.12031273505114
20231975613505900

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Садина Агро ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
53
86
Садина Агро ЕООД49
42
29
68
55
50
33
38
26
40
9
70
36
75

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
53
86
Садина Агро ЕООД49
42
29
68
55
50
33
38
26
40
9
70
36
75

Няма намерени резултати

170 139 дка
137 698 дка
57 020
29 748 (52%)
5.55
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
329 659
451 574
527 357
629 727
76102
84387
919 294
102040

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.