Съединение обл. Пловдив

Обща информация
 

Съединение

 
 
9
 
101 910 
 
64
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Съединение
Средни оценки
 
 
58
 
51

Арендатори в община Съединение

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
86
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2883 дка 
8649 от 8649 дка (-694) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8649 дка (-694)
Съединение6436 дка (-663)
Съединение1758 дка
Съединение455 дка (-31)
62
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 8495 дка 
8495 от 8495 дка (-120) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8495 дка (-120)
Съединение8495 дка (-120)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 7223 дка 
7223 от 7223 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7223 дка
Съединение7223 дка
Комасационен фактор: 2227 дка 
6602 (+5391) от 6682 дка (+5418) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6602 дка (+5391)
СъединениеНайден Герово5385 дка (+5385)
СъединениеДрагомир1217 дка (+6)
Област: Пазарджик80 дка (+27)
ПазарджикТополи Дол80 дка (+27)
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
5821 (-1105) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
Димитровград19 839 дка (-41)
Димитровград1271 дка (-93)
Димитровград143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара Загора5034 дка
Чирпан4027 дка (+33)
Чирпан3612 дка (+335)
Чирпан862 дка (-62)
Чирпан765 дка (-47)
Стара Загора680 дка (-72)
Чирпан133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
Пазарджик4213 дка
Пазарджик2598 дка (-90)
Пазарджик1794 дка (+11)
Пазарджик960 дка (+5)
Пазарджик591 дка (+156)
Пазарджик423 дка (-10)
Пазарджик203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
Съединение5821 дка (-1105)
48
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2756 дка 
5511 от 5511 дка (+196) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5511 дка (+196)
Съединение3705 дка (+195)
Съединение1806 дка (+1)
64
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2266 дка 
5249 (+4824) от 9062 дка (+4643) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5249 дка (+4824)
Съединение4841 дка (+4841)
Съединение408 дка (-17)
Област: Пазарджик3813 дка (-181)
Пазарджик2772 дка (-529)
Пазарджик1041 дка (+348)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4444 дка 
4444 от 4444 дка (+88) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4444 дка (+88)
Съединение4444 дка (+88)
Комасационен фактор: 4012 дка 
4012 (+4012) от 4012 дка (+3901) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4012 дка (+4012)
Съединение4012 дка (+4012)
56
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1625 дка 
3688 (+67) от 6501 дка (+219) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6501 дка (+219)
Хисаря2720 дка (+59)
Съединение2285 дка (+67)
Съединение1403 дка
Хисаря93 дка (+93)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
3103 (-5) от 3730 дка (+357) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3730 дка (+357)
Съединение3103 дка (-5)
Хисаря369 дка (+369)
Хисаря258 дка (-7)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3054 дка 
3054 (+3054) от 3054 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3054 дка (+3054)
Съединение3054 дка (+3054)
39
2019
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1518 дка 
3036 от 3036 дка (+2140) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3036 дка (+2140)
Съединение2140 дка (+2140)
Съединение896 дка
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2712 дка 
2712 (+2712) от 2712 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2712 дка (+2712)
Съединение2712 дка (+2712)
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 507 дка 
2214 (+218) от 2533 дка (-500) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2533 дка (-500)
Съединение1858 дка (-37)
Хисаря319 дка (-718)
Съединение158 дка (+158)
Съединение101 дка
Съединение97 дка (+97)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2151 дка 
2151 (+2151) от 2151 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2151 дка (+2151)
Съединение2151 дка (+2151)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1352 дка 
1830 от 2703 дка (+873) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2703 дка (+873)
Съединение1830 дка
Калояново873 дка (+873)
53
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1572 дка 
1572 от 1572 дка (+409) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1572 дка (+409)
Съединение1572 дка (+409)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1293 дка 
1293 от 1293 дка (+15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1293 дка (+15)
Съединение1293 дка (+15)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
1206 от 1206 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1206 дка
Съединение1206 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
1159 от 1159 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1159 дка (+3)
Съединение1159 дка (+3)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1150 дка 
1150 (+1150) от 1150 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1150 дка (+1150)
Съединение1150 дка (+1150)
57
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1121 дка 
1121 от 1121 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1121 дка (+14)
Съединение1121 дка (+14)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1012 дка 
1012 (+1012) от 1012 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1012 дка (+1012)
Съединение1012 дка (+1012)
71
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 311 дка 
932 от 932 дка (-6) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив932 дка (-6)
Съединение768 дка (-6)
Съединение128 дка
Съединение36 дка
Комасационен фактор: 930 дка 
930 от 930 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив930 дка
Съединение930 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 896 дка 
896 от 896 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив896 дка
Съединение896 дка
Комасационен фактор: 849 дка 
849 от 849 дка (-42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив849 дка (-42)
Съединение849 дка (-42)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 846 дка 
846 от 846 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив846 дка (+33)
Съединение846 дка (+33)
Комасационен фактор: 773 дка 
773 от 773 дка (+238) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив773 дка (+238)
Съединение773 дка (+238)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Съединение обл. Пловдив Страна
86
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2883 дка 
8649 от 8649 дка (-694) 
Пловдив: 19 Страна: 828
62
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 8495 дка 
8495 от 8495 дка (-120) 
Пловдив: 21 Страна: 855
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 7223 дка 
7223 от 7223 дка 
Пловдив: 30 Страна: 1097
Комасационен фактор: 2227 дка 
6602 (+5391) от 6682 дка (+5418) 
Пловдив: 35 Страна: 1207
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
5821 (-1105) от 52 969 дка (-975) 
Пловдив: 47 Страна: 20
48
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2756 дка 
5511 от 5511 дка (+196) 
Пловдив: 49 Страна: 1538
64
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2266 дка 
5249 (+4824) от 9062 дка (+4643) 
Пловдив: 52 Страна: 774
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4444 дка 
4444 от 4444 дка (+88) 
Пловдив: 66 Страна: 1929
Комасационен фактор: 4012 дка 
4012 (+4012) от 4012 дка (+3901) 
Пловдив: 69 Страна: 2103
56
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1625 дка 
3688 (+67) от 6501 дка (+219) 
Пловдив: 38 Страна: 1246
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
3103 (-5) от 3730 дка (+357) 
Пловдив: 76 Страна: 2225
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3054 дка 
3054 (+3054) от 3054 дка 
Пловдив: 104 Страна: 2596
39
2019
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1518 дка 
3036 от 3036 дка (+2140) 
Пловдив: 105 Страна: 2607
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2712 дка 
2712 (+2712) от 2712 дка 
Пловдив: 113 Страна: 2831
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 507 дка 
2214 (+218) от 2533 дка (-500) 
Пловдив: 120 Страна: 2938
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2151 дка 
2151 (+2151) от 2151 дка 
Пловдив: 137 Страна: 3271
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1352 дка 
1830 от 2703 дка (+873) 
Пловдив: 114 Страна: 2837
53
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1572 дка 
1572 от 1572 дка (+409) 
Пловдив: 172 Страна: 3950
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1293 дка 
1293 от 1293 дка (+15) 
Пловдив: 203 Страна: 4375
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
1206 от 1206 дка 
Пловдив: 220 Страна: 4539
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
1159 от 1159 дка (+3) 
Пловдив: 228 Страна: 4643
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1150 дка 
1150 (+1150) от 1150 дка 
Пловдив: 229 Страна: 4665
57
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1121 дка 
1121 от 1121 дка (+14) 
Пловдив: 235 Страна: 4742
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1012 дка 
1012 (+1012) от 1012 дка 
Пловдив: 252 Страна: 4996
71
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 311 дка 
932 от 932 дка (-6) 
Пловдив: 272 Страна: 5226
Комасационен фактор: 930 дка 
930 от 930 дка 
Пловдив: 273 Страна: 5234
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 896 дка 
896 от 896 дка 
Пловдив: 283 Страна: 5334
Комасационен фактор: 849 дка 
849 от 849 дка (-42) 
Пловдив: 292 Страна: 5510
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 846 дка 
846 от 846 дка (+33) 
Пловдив: 295 Страна: 5521
Комасационен фактор: 773 дка 
773 от 773 дка (+238) 
Пловдив: 309 Страна: 5819

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Съединение, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Съединение (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020829
2021.41836116405000
2021.3198996403500
2021.2152246403000
20214391841246405000
2022.43090145666096
2022.31589362536768
2022.22421216776096
2022.12572158276096
20225602208862536768
2023.32942119995616
2023.21709792556943
2023.1999652973851
202314991552556943

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ГМГ Комерс ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
86
62
ГМГ Комерс ЕООД
73
48
64
56
39
72
53
57
71

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
86
62
ГМГ Комерс ЕООД
73
48
64
56
39
72
53
57
71

Няма намерени резултати

113 442 дка
101 910 дка
23 682
13 913 (59%)
4.1
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21132
342 622
433 947
528 545
695
72592
81243
93266

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.