Пазарджик обл. Пазарджик

Обща информация
 

Пазарджик

 
 
22
 
124 976 
 
94
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Пазарджик
Средни оценки
 
 
50
 
42

Арендатори в община Пазарджик

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
10 782 (+72) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
Димитровград19 839 дка (-41)
Димитровград1271 дка (-93)
Димитровград143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара Загора5034 дка
Чирпан4027 дка (+33)
Чирпан3612 дка (+335)
Чирпан862 дка (-62)
Чирпан765 дка (-47)
Стара Загора680 дка (-72)
Чирпан133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
Пазарджик4213 дка
Пазарджик2598 дка (-90)
Пазарджик1794 дка (+11)
Пазарджик960 дка (+5)
Пазарджик591 дка (+156)
Пазарджик423 дка (-10)
Пазарджик203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
Съединение5821 дка (-1105)
48
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1824 дка 
9812 (+99) от 10 943 дка (-242) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик10 943 дка (-242)
Пазарджик4437 дка (-26)
Пазарджик2552 дка (+148)
Пазарджик1349 дка (+146)
Пазарджик1255 дка (+69)
Септември1131 дка (-341)
Пазарджик219 дка (-238)
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
65
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2702 дка 
7153 (+121) от 10 807 дка (+120) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик10 807 дка (+120)
Пазарджик6484 дка (+99)
Лесичово3654 дка (-1)
Пазарджик541 дка (+24)
Пазарджик128 дка (-2)
76
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
6414 от 6414 дка (-2) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик6414 дка (-2)
ПазарджикПазарджик4579 дка (-343)
ПазарджикЗвъничево1188 дка (-2)
ПазарджикДобровница362 дка (+58)
ПазарджикИвайло285 дка (+285)
39
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 6222 дка 
6222 от 6222 дка (-1406) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик6222 дка (-1406)
Пазарджик6222 дка (-1406)
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
34
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
6019 (-532) от 7777 дка (-513) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик7777 дка (-513)
Пазарджик5542 дка (-545)
Стрелча1452 дка (+19)
Пазарджик351 дка (+13)
Стрелча306 дка
Пазарджик126 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1000 дка 
6002 от 6002 дка (+226) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик6002 дка (+226)
Пазарджик2759 дка (+224)
Пазарджик2504 дка (+20)
Пазарджик404 дка (-17)
Пазарджик160 дка
Пазарджик135 дка (+13)
Пазарджик40 дка (-14)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 5336 дка 
5336 от 5336 дка (+234) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик5336 дка (+234)
Пазарджик5336 дка (+234)
37
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 4988 дка 
4988 от 4988 дка (+118) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик4988 дка (+118)
Пазарджик4988 дка (+118)
25
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2360 дка 
4518 от 4719 дка (+577) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик4719 дка (+577)
Пазарджик4518 дка (+577)
Пещера201 дка
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2501 дка 
4441 (+30) от 7504 дка (-46) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик7504 дка (-46)
Пазарджик4441 дка (+30)
Лесичово2623 дка (-101)
Лесичово440 дка (+25)
Комасационен фактор: 1127 дка 
4361 от 4509 дка (+697) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик4509 дка (+697)
Пазарджик3846 дка (+571)
Пазарджик471 дка (+126)
Пещера148 дка
Пазарджик44 дка
16
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4077 дка 
4077 от 4077 дка (+67) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик4077 дка (+67)
Пазарджик4077 дка (+67)
64
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2266 дка 
3813 (-181) от 9062 дка (+4643) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5249 дка (+4824)
Съединение4841 дка (+4841)
Съединение408 дка (-17)
Област: Пазарджик3813 дка (-181)
Пазарджик2772 дка (-529)
Пазарджик1041 дка (+348)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3053 дка 
3053 от 3053 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик3053 дка
Пазарджик3053 дка
Комасационен фактор: 912 дка 
2737 от 2737 дка (+1518) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2737 дка (+1518)
Пазарджик1194 дка (+1194)
Пазарджик1126 дка (+306)
Пазарджик417 дка (+18)
53
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 997 дка 
2538 (-21) от 2992 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2992 дка (-9)
Пазарджик2538 дка (-21)
Стрелча354 дка (+73)
Стрелча100 дка (-61)
45
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 330 дка 
2311 от 2311 дка (+700) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2311 дка (+700)
Пазарджик767 дка (+27)
Пазарджик473 дка
Пазарджик372 дка (+285)
Пазарджик256 дка (+256)
Пазарджик229 дка (-18)
Пазарджик150 дка (+150)
Пазарджик64 дка
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2532 дка 
2129 (+491) от 7597 дка (+507) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик7597 дка (+507)
Стрелча5056 дка (+16)
Пазарджик2129 дка (+491)
Стрелча412 дка
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
2117 от 2117 дка (-155) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2117 дка (-155)
Пазарджик1867 дка (-65)
Пазарджик250 дка (-90)
52
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1846 от 1846 дка (+61) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1846 дка (+61)
Пазарджик1168 дка (+20)
Пазарджик352 дка (-17)
Пазарджик326 дка (+58)
64
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 915 дка 
1829 от 1829 дка (+26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1829 дка (+26)
Пазарджик1127 дка
Пазарджик702 дка (+26)
28
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1629 дка 
1629 от 1629 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1629 дка
Пазарджик1629 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 756 дка 
1511 от 1511 дка (+232) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1511 дка (+232)
Пазарджик1044 дка (+208)
Пазарджик467 дка (+24)
52
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 208 дка 
1285 от 1458 дка (-5) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1458 дка (-5)
Пазарджик770 дка (+3)
Пазарджик177 дка
Стрелча173 дка
Пазарджик134 дка
Пазарджик113 дка
Пазарджик64 дка (-8)
Пазарджик27 дка
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
1243 от 1243 дка (-210) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1243 дка (-210)
Пазарджик1243 дка (-210)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 463 дка 
925 от 925 дка (-135) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик925 дка (-135)
Пазарджик858 дка (-135)
Пазарджик67 дка
Комасационен фактор: 857 дка 
857 от 857 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик857 дка (+29)
Пазарджик857 дка (+29)
Комасационен фактор: 845 дка 
845 от 845 дка (+339) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик845 дка (+339)
Пазарджик845 дка (+339)
13
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 411 дка 
821 от 821 дка (-6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик821 дка (-6)
Пазарджик635 дка (-6)
Пазарджик186 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Пазарджик обл. Пазарджик Страна Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
10 782 (+72) от 52 969 дка (-975) 
Пазарджик: 4 Страна: 20
48
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1824 дка 
9812 (+99) от 10 943 дка (-242) 
Пазарджик: 2 Страна: 552
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Страна: 53
65
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2702 дка 
7153 (+121) от 10 807 дка (+120) 
Пазарджик: 3 Страна: 561
76
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
6414 от 6414 дка (-2) 
Пазарджик: 9 Страна: 1265
39
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 6222 дка 
6222 от 6222 дка (-1406) 
Пазарджик: 10 Страна: 1317
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Страна: 53
34
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
6019 (-532) от 7777 дка (-513) 
Пазарджик: 6 Страна: 978
57
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1000 дка 
6002 от 6002 дка (+226) 
Пазарджик: 11 Страна: 1385
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 5336 дка 
5336 от 5336 дка (+234) 
Пазарджик: 13 Страна: 1585
37
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 4988 дка 
4988 от 4988 дка (+118) 
Пазарджик: 15 Страна: 1710
25
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2360 дка 
4518 от 4719 дка (+577) 
Пазарджик: 16 Страна: 1816
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Страна: 53
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2501 дка 
4441 (+30) от 7504 дка (-46) 
Пазарджик: 8 Страна: 1044
Комасационен фактор: 1127 дка 
4361 от 4509 дка (+697) 
Пазарджик: 17 Страна: 1903
16
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4077 дка 
4077 от 4077 дка (+67) 
Пазарджик: 18 Страна: 2080
64
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2266 дка 
3813 (-181) от 9062 дка (+4643) 
Пазарджик: 19 Страна: 774
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3053 дка 
3053 от 3053 дка 
Пазарджик: 24 Страна: 2597
Комасационен фактор: 912 дка 
2737 от 2737 дка (+1518) 
Пазарджик: 27 Страна: 2814
53
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 997 дка 
2538 (-21) от 2992 дка (-9) 
Пазарджик: 25 Страна: 2642
45
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 330 дка 
2311 от 2311 дка (+700) 
Пазарджик: 30 Страна: 3125
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2532 дка 
2129 (+491) от 7597 дка (+507) 
Пазарджик: 7 Страна: 1017
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
2117 от 2117 дка (-155) 
Пазарджик: 32 Страна: 3302
52
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 615 дка 
1846 от 1846 дка (+61) 
Пазарджик: 37 Страна: 3588
64
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 915 дка 
1829 от 1829 дка (+26) 
Пазарджик: 38 Страна: 3608
28
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1629 дка 
1629 от 1629 дка 
Пазарджик: 40 Страна: 3862
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 756 дка 
1511 от 1511 дка (+232) 
Пазарджик: 43 Страна: 4031
52
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 208 дка 
1285 от 1458 дка (-5) 
Пазарджик: 44 Страна: 4106
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
1243 от 1243 дка (-210) 
Пазарджик: 55 Страна: 4473
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 463 дка 
925 от 925 дка (-135) 
Пазарджик: 69 Страна: 5243
Комасационен фактор: 857 дка 
857 от 857 дка (+29) 
Пазарджик: 70 Страна: 5484
Комасационен фактор: 845 дка 
845 от 845 дка (+339) 
Пазарджик: 73 Страна: 5526
13
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 411 дка 
821 от 821 дка (-6) 
Пазарджик: 74 Страна: 5600

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Пазарджик, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Пазарджик (2022)

22
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42908665006944
2021.32678435326941
2021.233831810006941
202182428981275006944
2022.43546478186941
2022.32840634666941
2022.23016614036941
2022.13019595006941
202283930772304036941
2023.330923310006200
2023.233366710006941
2023.13798532676941
202334431532676941

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Станоев и Деянов ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
48
65
Станоев и Деянов ООД76
39
34
57
37
25
16
64
53
45
52
64
28
52
13

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
48
65
Станоев и Деянов ООД76
39
34
57
37
25
16
64
53
45
52
64
28
52
13

Няма намерени резултати

201 479 дка
124 976 дка
96 044
40 073 (42%)
4.69
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
19
21
313 844
4100 173
554 562
616 630
73823
87631
92912
101894

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.