Карлово обл. Пловдив

Обща информация
 

Карлово

 
 
27
 
95 928 
 
148
 
6.25 / 50%
 
Обяви за земеделска земя в Карлово
Средни оценки
 
 
39
 
51

Арендатори в община Карлово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 6528 дка 
6528 от 6528 дка (+89) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6528 дка (+89)
Карлово6528 дка (+89)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
54
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1202 дка 
4809 от 4809 дка (+404) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4809 дка (+404)
Карлово2394 дка (+415)
Карлово914 дка (+109)
Карлово881 дка (-223)
Карлово620 дка (+103)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Комасационен фактор: 919 дка 
4806 (+1937) от 6431 дка (+1897) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6431 дка (+1897)
Карлово1783 дка (+1295)
Хисаря1625 дка (-40)
Карлово1026 дка (+159)
Карлово816 дка (+294)
Карлово642 дка (+105)
Карлово477 дка (+99)
Карлово62 дка (-15)
41
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1493 дка 
3945 (+663) от 4479 дка (+1197) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4479 дка (+1197)
КарловоКлимент2427 дка (+712)
КарловоВойнягово1518 дка (-49)
СопотСопот534 дка (+534)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
88
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 774 дка 
3870 от 3870 дка (+759) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3870 дка (+759)
Карлово1083 дка (+350)
Карлово832 дка (+242)
Карлово697 дка (+79)
Карлово675 дка (-3)
Карлово583 дка (+91)
Комасационен фактор: 1209 дка 
3628 от 3628 дка (+923) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3628 дка (+923)
Карлово3116 дка (+485)
Карлово330 дка (+330)
Карлово182 дка (+108)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 3576 дка 
3576 от 3576 дка (+139) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3576 дка (+139)
Карлово3576 дка (+139)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Комасационен фактор: 2023 дка 
3148 (+168) от 6070 дка (+495) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6070 дка (+495)
Калояново2922 дка (+327)
Карлово2388 дка (+237)
Карлово760 дка (-69)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
78
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 426 дка 
2557 от 2557 дка (+560) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2557 дка (+560)
Карлово744 дка (+1)
Карлово589 дка (+247)
Карлово532 дка (+222)
Карлово335 дка (+95)
Карлово331 дка (-16)
Карлово26 дка (+11)
12
2019
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
2341 от 2341 дка (+211) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2341 дка (+211)
Карлово2216 дка (+169)
Карлово125 дка (+42)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1763 дка 
2251 (+782) от 7050 дка (+4459) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7050 дка (+4459)
Калояново3700 дка (+3700)
Карлово1713 дка (+686)
Калояново1099 дка (-23)
Карлово538 дка (+96)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1582 от 1582 дка (-1382) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1582 дка (-1382)
Карлово665 дка (+8)
Карлово653 дка (-1398)
Карлово264 дка (+8)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1433 дка 
1433 от 1433 дка (+322) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1433 дка (+322)
Карлово1433 дка (+322)
16
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 1186 дка 
1186 от 1186 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1186 дка (+19)
Карлово1186 дка (+19)
64
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 447 дка 
1139 (+152) от 2236 дка (+297) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1139 дка (+152)
Карлово579 дка (+11)
Карлово560 дка (+141)
Област: Плевен1097 дка (+145)
Плевен463 дка (-30)
Плевен397 дка (+266)
Плевен237 дка (-91)
24
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1073 дка 
1073 от 1073 дка (+940) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1073 дка (+940)
Карлово1073 дка (+940)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 520 дка 
1040 от 1040 дка (+146) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1040 дка (+146)
Карлово566 дка (+67)
Карлово474 дка (+79)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 509 дка 
1017 от 1017 дка (+94) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1017 дка (+94)
Карлово552 дка (+24)
Карлово465 дка (+70)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 999 дка 
999 (+999) от 999 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив999 дка (+999)
Карлово999 дка (+999)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 479 дка 
958 от 958 дка (+187) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив958 дка (+187)
Карлово520 дка (+84)
Карлово438 дка (+103)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 472 дка 
943 от 943 дка (+27) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив943 дка (+27)
Карлово552 дка (+49)
Карлово391 дка (-22)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 457 дка 
914 от 914 дка (+99) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив914 дка (+99)
Карлово485 дка (-63)
Карлово429 дка (+162)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 904 дка 
904 от 904 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив904 дка (-16)
Карлово904 дка (-16)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 437 дка 
874 от 874 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив874 дка (+82)
Карлово464 дка (+102)
Карлово410 дка (-20)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 586 дка 
840 (+180) от 1171 дка (-51) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1171 дка (-51)
Карлово840 дка (+180)
Хисаря331 дка (-231)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 419 дка 
837 от 837 дка (+44) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив837 дка (+44)
Карлово497 дка (+10)
Карлово340 дка (+34)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 397 дка 
794 от 794 дка (-72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив794 дка (-72)
Карлово486 дка (+69)
Карлово308 дка (-141)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 769 дка 
769 от 769 дка (+285) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив769 дка (+285)
Карлово769 дка (+285)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 241 дка 
723 от 723 дка (+126) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив723 дка (+126)
Карлово424 дка (-52)
Карлово209 дка (+88)
Карлово90 дка (+90)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 361 дка 
722 от 722 дка (+337) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив722 дка (+337)
Карлово626 дка (+260)
Карлово96 дка (+77)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Карлово обл. Пловдив Страна Холдинг
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 6528 дка 
6528 от 6528 дка (+89) 
Пловдив: 36 Страна: 1238
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
54
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 1202 дка 
4809 от 4809 дка (+404) 
Пловдив: 61 Страна: 1784
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Комасационен фактор: 919 дка 
4806 (+1937) от 6431 дка (+1897) 
Пловдив: 40 Страна: 1260
41
2019
На печалба
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1493 дка 
3945 (+663) от 4479 дка (+1197) 
Пловдив: 64 Страна: 1917
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
88
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 774 дка 
3870 от 3870 дка (+759) 
Пловдив: 72 Страна: 2155
Комасационен фактор: 1209 дка 
3628 от 3628 дка (+923) 
Пловдив: 81 Страна: 2279
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 3576 дка 
3576 от 3576 дка (+139) 
Пловдив: 82 Страна: 2308
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Комасационен фактор: 2023 дка 
3148 (+168) от 6070 дка (+495) 
Пловдив: 44 Страна: 1367
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
78
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 426 дка 
2557 от 2557 дка (+560) 
Пловдив: 118 Страна: 2923
12
2019
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
2341 от 2341 дка (+211) 
Пловдив: 129 Страна: 3097
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1763 дка 
2251 (+782) от 7050 дка (+4459) 
Пловдив: 31 Страна: 1125
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1582 от 1582 дка (-1382) 
Пловдив: 171 Страна: 3936
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1433 дка 
1433 от 1433 дка (+322) 
Пловдив: 187 Страна: 4143
16
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 1186 дка 
1186 от 1186 дка (+19) 
Пловдив: 223 Страна: 4586
64
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 447 дка 
1139 (+152) от 2236 дка (+297) 
Пловдив: 231 Страна: 3192
24
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1073 дка 
1073 от 1073 дка (+940) 
Пловдив: 241 Страна: 4850
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 520 дка 
1040 от 1040 дка (+146) 
Пловдив: 244 Страна: 4921
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 509 дка 
1017 от 1017 дка (+94) 
Пловдив: 251 Страна: 4985
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 999 дка 
999 (+999) от 999 дка 
Пловдив: 255 Страна: 5033
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 479 дка 
958 от 958 дка (+187) 
Пловдив: 263 Страна: 5149
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 472 дка 
943 от 943 дка (+27) 
Пловдив: 268 Страна: 5187
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 457 дка 
914 от 914 дка (+99) 
Пловдив: 278 Страна: 5286
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 904 дка 
904 от 904 дка (-16) 
Пловдив: 281 Страна: 5313
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 437 дка 
874 от 874 дка (+82) 
Пловдив: 288 Страна: 5416
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 586 дка 
840 (+180) от 1171 дка (-51) 
Пловдив: 225 Страна: 4617
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 419 дка 
837 от 837 дка (+44) 
Пловдив: 296 Страна: 5553
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 397 дка 
794 от 794 дка (-72) 
Пловдив: 304 Страна: 5712
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 769 дка 
769 от 769 дка (+285) 
Пловдив: 310 Страна: 5836
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 241 дка 
723 от 723 дка (+126) 
Пловдив: 321 Страна: 6061
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 361 дка 
722 от 722 дка (+337) 
Пловдив: 322 Страна: 6065

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Карлово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Карлово (2022)

27
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42029623436960
2021.31444495284473
2021.2141975282647
2021.179066601300
202117031243436960
2022.42337903506900
2022.32383643756900
2022.22251663406429
2022.12240874006900
202223013073406900
2023.32892955906900
2023.22932955626900
2023.12838636846990
202328932535626990

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Иван Чонлов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
54
ЕТ Иван Чонлов41
88
78
12
16
64
24

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
54
ЕТ Иван Чонлов41
88
78
12
16
64
24

Няма намерени резултати

134 055 дка
95 928 дка
104 590
43 464 (42%)
6.32
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11
21294
3577
45081
558 417
634 367
713 358
82654
916 191
102115

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.