Свиленград обл. Хасково

Обща информация
 

Свиленград

 
 
23
 
185 724 
 
173
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Свиленград
Средни оценки
 
 
33
 
41

Арендатори в община Свиленград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 5580 дка 
16 739 от 16 739 дка (-283) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково16 739 дка (-283)
Свиленград15 724 дка (-369)
Свиленград915 дка (-14)
Свиленград100 дка (+100)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3626 дка 
10 879 от 10 879 дка (+7339) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 879 дка (+7339)
Свиленград10 333 дка (+7203)
Свиленград344 дка (-66)
Свиленград202 дка (+202)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 4974 дка 
9947 от 9947 дка (+840) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9947 дка (+840)
Свиленград6727 дка (-14)
Свиленград3220 дка (+854)
51
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1957 дка 
9783 от 9783 дка (+1817) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9783 дка (+1817)
СвиленградСТУДЕНА4903 дка (+1283)
СвиленградМИХАЛИЧ2332 дка (+615)
СвиленградМАТОЧИНА1671 дка
СвиленградВАРНИК808 дка (-150)
СвиленградПАШОВО69 дка (+69)
26
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 4697 дка 
9394 от 9394 дка (-1569) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9394 дка (-1569)
Свиленград6618 дка (-457)
Свиленград2776 дка (-1112)
9
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 4518 дка 
9035 от 9035 дка (+510) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9035 дка (+510)
Свиленград5011 дка (+594)
Свиленград4024 дка (-84)
13
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2603 дка 
7569 (+2053) от 7809 дка (+2293) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7809 дка (+2293)
Свиленград7569 дка (+2053)
Тополовград165 дка (+165)
Тополовград75 дка (+75)
18
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3624 дка 
7248 от 7248 дка (-389) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7248 дка (-389)
Свиленград4415 дка (-332)
Свиленград2833 дка (-57)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3480 дка 
6728 от 6960 дка (-2402) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6960 дка (-2402)
Свиленград6728 дка
Хасково232 дка (-2402)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 5893 дка 
5893 (+5893) от 5893 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5893 дка (+5893)
Свиленград5893 дка (+5893)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2570 дка 
5140 от 5140 дка (-98) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5140 дка (-98)
Свиленград4943 дка (-211)
Свиленград197 дка (+113)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1698 дка 
3396 от 3396 дка (+3025) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3396 дка (+3025)
Свиленград2802 дка (+2802)
Свиленград594 дка (+223)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 3272 дка 
3272 от 3272 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3272 дка
Свиленград3272 дка
27
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
3111 от 3111 дка (+77) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3111 дка (+77)
Свиленград1690 дка (-17)
Свиленград1421 дка (+94)
47
2019
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1516 дка 
3031 от 3031 дка (-150) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3031 дка (-150)
Свиленград2993 дка (-154)
Свиленград38 дка (+4)
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
3027 (+285) от 17 752 дка (+1933) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково17 752 дка (+1933)
Любимец3910 дка (+1108)
Свиленград3027 дка (+285)
Любимец2244 дка (+52)
Любимец1847 дка (-49)
Любимец1784 дка (+89)
Маджарово1524 дка (+133)
Маджарово1074 дка (+93)
Маджарово958 дка (+48)
Любимец481 дка (+61)
Любимец463 дка (+51)
Любимец355 дка (+23)
Маджарово85 дка (+39)
80
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2993 (+2993) от 20 839 дка (+2912) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9908 дка (+348)
Добрич-селска7877 дка (+177)
Добрич-селска1557 дка (+171)
Добрич-селска343 дка
Добрич-селска131 дка
Област: Варна5755 дка (-237)
Аксаково3025 дка (-191)
Аксаково2214 дка (-12)
Аксаково437 дка (-34)
Аксаково79 дка
Област: Хасково5176 дка (+2801)
Свиленград2993 дка (+2993)
Харманли2183 дка (-192)
49
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 874 дка 
2621 от 2621 дка (+836) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2621 дка (+836)
Свиленград1595 дка (+617)
Свиленград886 дка (+238)
Свиленград140 дка (-19)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 597 дка 
2388 от 2388 дка (+411) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2388 дка (+411)
Свиленград1236 дка (+443)
Свиленград980 дка (+205)
Свиленград149 дка (-3)
Свиленград23 дка (-234)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1383 дка 
2280 от 2765 дка (+485) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2765 дка (+485)
Свиленград2280 дка
Харманли485 дка (+485)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 962 дка 
2271 (-80) от 2886 дка (-102) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2886 дка (-102)
Свиленград2253 дка (-98)
Хасково615 дка (-22)
Свиленград18 дка (+18)
46
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2178 дка 
2178 от 2178 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2178 дка (+10)
Свиленград2178 дка (+10)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 714 дка 
2143 от 2143 дка (-56) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2143 дка (-56)
Свиленград1165 дка (-19)
Свиленград783 дка (-107)
Свиленград195 дка (+70)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 467 дка 
1868 от 1868 дка (-543) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1868 дка (-543)
Свиленград1399 дка (-146)
Свиленград283 дка (-134)
Свиленград106 дка
Свиленград80 дка (-263)
59
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 857 дка 
1714 от 1714 дка (-324) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1714 дка (-324)
Свиленград1589 дка (-449)
Свиленград125 дка (+125)
15
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2324 дка 
1662 (+466) от 4648 дка (+407) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2986 дка (-59)
Тунджа2986 дка (-59)
Област: Хасково1662 дка (+466)
Свиленград1662 дка (+466)
44
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1640 дка 
1640 от 1640 дка (+179) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1640 дка (+179)
Свиленград1640 дка (+179)
26
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1588 дка 
1588 от 1588 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1588 дка
Свиленград1588 дка
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1587 от 1587 дка (+227) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1587 дка (+227)
Свиленград864 дка (+706)
Свиленград723 дка (-479)
6
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 787 дка 
1573 от 1573 дка (+278) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1573 дка (+278)
Свиленград1416 дка (+277)
Свиленград157 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Свиленград обл. Хасково Страна
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 5580 дка 
16 739 от 16 739 дка (-283) 
Хасково: 9 Страна: 225
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3626 дка 
10 879 от 10 879 дка (+7339) 
Хасково: 25 Страна: 558
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 4974 дка 
9947 от 9947 дка (+840) 
Хасково: 33 Страна: 659
51
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1957 дка 
9783 от 9783 дка (+1817) 
Хасково: 37 Страна: 688
26
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 4697 дка 
9394 от 9394 дка (-1569) 
Хасково: 40 Страна: 727
9
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 4518 дка 
9035 от 9035 дка (+510) 
Хасково: 41 Страна: 779
13
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 2603 дка 
7569 (+2053) от 7809 дка (+2293) 
Хасково: 45 Страна: 971
18
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3624 дка 
7248 от 7248 дка (-389) 
Хасково: 53 Страна: 1093
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3480 дка 
6728 от 6960 дка (-2402) 
Хасково: 57 Страна: 1147
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 5893 дка 
5893 (+5893) от 5893 дка 
Хасково: 68 Страна: 1411
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2570 дка 
5140 от 5140 дка (-98) 
Хасково: 83 Страна: 1665
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1698 дка 
3396 от 3396 дка (+3025) 
Хасково: 126 Страна: 2385
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 3272 дка 
3272 от 3272 дка 
Хасково: 128 Страна: 2456
27
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
3111 от 3111 дка (+77) 
Хасково: 141 Страна: 2552
47
2019
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1516 дка 
3031 от 3031 дка (-150) 
Хасково: 147 Страна: 2613
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
3027 (+285) от 17 752 дка (+1933) 
Хасково: 6 Страна: 194
80
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2993 (+2993) от 20 839 дка (+2912) 
Хасково: 81 Страна: 138
49
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 874 дка 
2621 от 2621 дка (+836) 
Хасково: 169 Страна: 2885
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 597 дка 
2388 от 2388 дка (+411) 
Хасково: 178 Страна: 3049
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1383 дка 
2280 от 2765 дка (+485) 
Хасково: 160 Страна: 2796
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 962 дка 
2271 (-80) от 2886 дка (-102) 
Хасково: 153 Страна: 2713
46
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2178 дка 
2178 от 2178 дка (+10) 
Хасково: 188 Страна: 3251
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 714 дка 
2143 от 2143 дка (-56) 
Хасково: 191 Страна: 3280
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 467 дка 
1868 от 1868 дка (-543) 
Хасково: 213 Страна: 3564
59
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 857 дка 
1714 от 1714 дка (-324) 
Хасково: 223 Страна: 3739
15
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2324 дка 
1662 (+466) от 4648 дка (+407) 
Хасково: 228 Страна: 1846
44
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1640 дка 
1640 от 1640 дка (+179) 
Хасково: 233 Страна: 3847
26
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1588 дка 
1588 от 1588 дка 
Хасково: 244 Страна: 3926
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1587 от 1587 дка (+227) 
Хасково: 245 Страна: 3931
6
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 787 дка 
1573 от 1573 дка (+278) 
Хасково: 247 Страна: 3948

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Свиленград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Свиленград (2022)

23
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020360
2021.41879222606200
2021.3894252602333
2021.26554400850
2021.15502550550
20214541272532606200
2022.41426252695868
2022.31404103502200
2022.2959184522200
2022.11762193006587
20225551395722696587
2023.31103102714500
2023.21699232805500
2023.11105242556000
20231345572556000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Пейо Пеев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
ЕТ Пейо Пеев51
26
9
13
18
27
47
26
80
49
46
59
15
44
26
6

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
ЕТ Пейо Пеев51
26
9
13
18
27
47
26
80
49
46
59
15
44
26
6

Няма намерени резултати

252 416 дка
185 724 дка
93 609
49 729 (53%)
5.75
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3188
492 257
562 766
646 093
73889
829 454
917 346
10424

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.