Черноочене обл. Кърджали

Обща информация
 

Черноочене

 
 
30
 
14 572 
 
50
 
7.95 / 28%
 
Обяви за земеделска земя в Черноочене
Средни оценки
 
 
41
 
38

Арендатори в община Черноочене

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2816 дка 
2317 (+2317) от 8449 дка (+2713) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6132 дка (+396)
Хасково5465 дка (+53)
Хасково667 дка (+343)
Област: Кърджали2317 дка (+2317)
Черноочене2317 дка (+2317)
4
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2015 дка 
2015 от 2015 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали2015 дка
Черноочене2015 дка
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
1957 (+316) от 16 505 дка (+3533) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 548 дка (+3217)
Хасково7215 дка (+1732)
Хасково5706 дка (+1131)
Хасково564 дка (+115)
Хасково467 дка (-25)
Хасково276 дка (+220)
Хасково236 дка (+49)
Хасково53 дка (-5)
Хасково31 дка
Област: Кърджали1957 дка (+316)
Черноочене1957 дка (+316)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 600 дка 
839 (+573) от 1800 дка (+1083) 
3 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали839 дка (+573)
ЧернооченеПчеларово839 дка (+573)
Област: Разград503 дка (+52)
КубратТертер503 дка (+52)
Област: Хасково458 дка (+458)
ТополовградРАДОВЕЦ458 дка (+458)
56
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 851 дка 
547 (+201) от 5106 дка (+1002) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4559 дка (+801)
Хасково2923 дка (+785)
Хасково1566 дка (-37)
Хасково53 дка (+53)
Хасково17 дка
Област: Кърджали547 дка (+201)
Черноочене502 дка (+218)
Черноочене45 дка (-17)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 131 дка 
524 от 524 дка (+35) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали524 дка (+35)
Черноочене257 дка (+71)
Черноочене122 дка (-51)
Черноочене80 дка (+9)
Черноочене65 дка (+6)
Комасационен фактор: 122 дка 
489 от 489 дка (+224) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали489 дка (+224)
Черноочене351 дка (+132)
Черноочене96 дка (+55)
Черноочене37 дка (+37)
Черноочене5 дка
Комасационен фактор: 163 дка 
488 от 488 дка (+213) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали488 дка (+213)
Черноочене303 дка (+190)
Черноочене166 дка (+70)
Черноочене19 дка (-47)
Комасационен фактор: 52 дка 
472 от 472 дка (+69) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали472 дка (+69)
Черноочене186 дка (+58)
Черноочене88 дка (+28)
Черноочене64 дка (-10)
Черноочене29 дка (+4)
Черноочене26 дка (-11)
Черноочене26 дка
Черноочене21 дка
Черноочене18 дка (-3)
Черноочене14 дка (+3)
Комасационен фактор: 77 дка 
464 от 464 дка (+47) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали464 дка (+47)
Черноочене254 дка (+31)
Черноочене152 дка (+14)
Черноочене20 дка (+1)
Черноочене13 дка (+2)
Черноочене13 дка (-1)
Черноочене12 дка
Комасационен фактор: 208 дка 
415 (+415) от 415 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали415 дка (+415)
Черноочене373 дка (+373)
Черноочене42 дка (+42)
Комасационен фактор: 367 дка 
367 от 367 дка (+54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали367 дка (+54)
Черноочене367 дка (+54)
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (+21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали355 дка (+21)
Черноочене307 дка
Черноочене48 дка (+21)
Комасационен фактор: 177 дка 
354 от 354 дка (-2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали354 дка (-2)
Черноочене225 дка (+45)
Черноочене129 дка (-47)
Комасационен фактор: 86 дка 
257 от 257 дка (+40) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали257 дка (+40)
Черноочене153 дка (+9)
Черноочене63 дка (+3)
Черноочене41 дка (+28)
Комасационен фактор: 252 дка 
252 от 252 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали252 дка (+35)
Черноочене252 дка (+35)
Комасационен фактор: 43 дка 
242 от 256 дка (+41) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали256 дка (+41)
Черноочене96 дка (+39)
Черноочене67 дка
Черноочене33 дка
Черноочене23 дка
Черноочене23 дка (+2)
Кърджали14 дка
Комасационен фактор: 136 дка 
240 (+30) от 408 дка (+38) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали240 дка (+30)
Черноочене143 дка (+10)
Черноочене97 дка (+20)
Област: Хасково168 дка (+8)
Минерални бани168 дка (+8)
Комасационен фактор: 234 дка 
234 от 234 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали234 дка (+35)
Черноочене234 дка (+35)
Комасационен фактор: 105 дка 
209 (+209) от 209 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали209 дка (+209)
Черноочене120 дка (+120)
Черноочене89 дка (+89)
Комасационен фактор: 98 дка 
195 от 195 дка (-52) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали195 дка (-52)
Черноочене181 дка (-57)
Черноочене14 дка (+5)
Комасационен фактор: 64 дка 
192 от 192 дка (-165) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали192 дка (-165)
Черноочене121 дка (-176)
Черноочене46 дка (+11)
Черноочене25 дка
Комасационен фактор: 68 дка 
182 от 271 дка (+73) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали271 дка (+73)
Черноочене156 дка (+56)
Кърджали55 дка
Кърджали34 дка
Черноочене26 дка (+17)
Комасационен фактор: 85 дка 
170 от 170 дка (+18) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали170 дка (+18)
Черноочене89 дка (+10)
Черноочене81 дка (+8)
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали164 дка (+78)
Черноочене164 дка (+78)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 198 дка 
162 (-15) от 791 дка (+72) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково629 дка (+87)
Минерални бани289 дка (+70)
Минерални бани198 дка (-9)
Минерални бани142 дка (+26)
Област: Кърджали162 дка (-15)
Черноочене162 дка (-15)
Комасационен фактор: 58 дка 
151 (+56) от 231 дка (+45) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали231 дка (+45)
Черноочене118 дка (+55)
Кърджали61 дка (-10)
Черноочене33 дка (+1)
Кърджали19 дка (-1)
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали112 дка (+18)
Черноочене112 дка (+18)
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали105 дка (+32)
Черноочене105 дка (+32)
Комасационен фактор: 34 дка 
103 от 103 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали103 дка
Черноочене80 дка
Черноочене15 дка
Черноочене8 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Черноочене обл. Кърджали Страна
41
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2816 дка 
2317 (+2317) от 8449 дка (+2713) 
Кърджали: 1 Страна: 865
4
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2015 дка 
2015 от 2015 дка 
Кърджали: 2 Страна: 3389
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
1957 (+316) от 16 505 дка (+3533) 
Кърджали: 3 Страна: 234
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 600 дка 
839 (+573) от 1800 дка (+1083) 
Кърджали: 9 Страна: 3648
56
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 851 дка 
547 (+201) от 5106 дка (+1002) 
Кърджали: 15 Страна: 1675
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 131 дка 
524 от 524 дка (+35) 
Кърджали: 20 Страна: 7272
Комасационен фактор: 122 дка 
489 от 489 дка (+224) 
Кърджали: 24 Страна: 7558
Комасационен фактор: 163 дка 
488 от 488 дка (+213) 
Кърджали: 25 Страна: 7568
Комасационен фактор: 52 дка 
472 от 472 дка (+69) 
Кърджали: 26 Страна: 7693
Комасационен фактор: 77 дка 
464 от 464 дка (+47) 
Кърджали: 27 Страна: 7785
Комасационен фактор: 208 дка 
415 (+415) от 415 дка 
Кърджали: 35 Страна: 8326
Комасационен фактор: 367 дка 
367 от 367 дка (+54) 
Кърджали: 38 Страна: 8909
Комасационен фактор: 178 дка 
355 от 355 дка (+21) 
Кърджали: 39 Страна: 9051
Комасационен фактор: 177 дка 
354 от 354 дка (-2) 
Кърджали: 40 Страна: 9066
Комасационен фактор: 86 дка 
257 от 257 дка (+40) 
Кърджали: 53 Страна: 10668
Комасационен фактор: 252 дка 
252 от 252 дка (+35) 
Кърджали: 55 Страна: 10744
Комасационен фактор: 43 дка 
242 от 256 дка (+41) 
Кърджали: 54 Страна: 10686
Комасационен фактор: 136 дка 
240 (+30) от 408 дка (+38) 
Кърджали: 58 Страна: 8425
Комасационен фактор: 234 дка 
234 от 234 дка (+35) 
Кърджали: 59 Страна: 11068
Комасационен фактор: 105 дка 
209 (+209) от 209 дка 
Кърджали: 63 Страна: 11496
Комасационен фактор: 98 дка 
195 от 195 дка (-52) 
Кърджали: 65 Страна: 11756
Комасационен фактор: 64 дка 
192 от 192 дка (-165) 
Кърджали: 67 Страна: 11816
Комасационен фактор: 68 дка 
182 от 271 дка (+73) 
Кърджали: 52 Страна: 10416
Комасационен фактор: 85 дка 
170 от 170 дка (+18) 
Кърджали: 69 Страна: 12222
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (+78) 
Кърджали: 71 Страна: 12322
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 198 дка 
162 (-15) от 791 дка (+72) 
Кърджали: 72 Страна: 5731
Комасационен фактор: 58 дка 
151 (+56) от 231 дка (+45) 
Кърджали: 60 Страна: 11124
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка (+18) 
Кърджали: 80 Страна: 13309
Комасационен фактор: 105 дка 
105 от 105 дка (+32) 
Кърджали: 83 Страна: 13429
Комасационен фактор: 34 дка 
103 от 103 дка 
Кърджали: 84 Страна: 13458

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Черноочене, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Андрей Андреев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Черноочене (2022)

30
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.44772465488
2021.32200122002200
2021105134652200
2022.4139633013088
2022.33762137623762
2022.259919347634
2022841233013762
2023.31759310002888
2023.2153747503209
2023.18001800800
2023152887503209

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Андрей Андреев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Андрей Андреев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Андрей Андреев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Андрей Андреев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Андрей Андреев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Андрей Андреев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
4
63
Андрей Андреев
56

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
4
63
Андрей Андреев
56

Няма намерени резултати

38 719 дка
14 572 дка
28 270
17 584 (62%)
7.75
8
8

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
41929
55007
63531
72550
812 956
912 688
1057

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.