Кърджали

Обща информация
 

Кърджали

 
86
 
40 613 
 
136
 
7.65 / 32%
 
Обяви за земеделска земя в Кърджали
Средни оценки
 
 
38

Арендатори в област Кърджали

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2816 дка 
2317 (+2317) от 8449 дка (+2713) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6132 дка (+396)
Хасково5465 дка (+53)
Хасково667 дка (+343)
Област: Кърджали2317 дка (+2317)
Черноочене2317 дка (+2317)
4
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2015 дка 
2015 от 2015 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали2015 дка
Черноочене2015 дка
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
1957 (+316) от 16 505 дка (+3533) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 548 дка (+3217)
Хасково7215 дка (+1732)
Хасково5706 дка (+1131)
Хасково564 дка (+115)
Хасково467 дка (-25)
Хасково276 дка (+220)
Хасково236 дка (+49)
Хасково53 дка (-5)
Хасково31 дка
Област: Кърджали1957 дка (+316)
Черноочене1957 дка (+316)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 144 дка 
1441 от 1441 дка (+397) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали1441 дка (+397)
МомчилградГруево407 дка
МомчилградМомчилград325 дка (-23)
МомчилградБагрянка219 дка (+186)
МомчилградНановица179 дка (+179)
КърджалиКърджали71 дка (-2)
МомчилградСоколино68 дка (+62)
МомчилградПрогрес60 дка (-10)
МомчилградПтичар51 дка (+16)
МомчилградСедлари33 дка (-1)
МомчилградЗагорско28 дка (-10)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 438 дка 
1314 от 1314 дка (+5) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали1314 дка (+5)
Крумовград685 дка (-3)
Крумовград385 дка (-4)
Крумовград244 дка (+12)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 513 дка 
1026 от 1026 дка (+70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали1026 дка (+70)
Крумовград586 дка (+5)
Крумовград440 дка (+65)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 233 дка 
933 от 933 дка (+101) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали933 дка (+101)
Крумовград608 дка (+87)
Крумовград256 дка (+56)
Крумовград58 дка (-42)
Крумовград11 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 108 дка 
916 от 1084 дка (+180) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали916 дка (+180)
Крумовград230 дка (+75)
Кърджали203 дка (+203)
Крумовград182 дка (+57)
Кърджали152 дка (-75)
Крумовград49 дка (-124)
Крумовград36 дка (-1)
Кърджали36 дка (+17)
Кърджали21 дка (+21)
Крумовград7 дка (+7)
Област: Хасково168 дка
Стамболово168 дка
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 600 дка 
839 (+573) от 1800 дка (+1083) 
3 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали839 дка (+573)
Черноочене839 дка (+573)
Област: Разград503 дка (+52)
Кубрат503 дка (+52)
Област: Хасково458 дка (+458)
Тополовград458 дка (+458)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 154 дка 
771 от 771 дка (+549) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали771 дка (+549)
Кърджали290 дка (+290)
Кърджали203 дка (+203)
Кърджали183 дка (+56)
Кърджали68 дка
Кърджали27 дка
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 110 дка 
770 от 770 дка (+493) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали770 дка (+493)
Кърджали308 дка (+308)
Кърджали144 дка
Кърджали123 дка (+71)
Кърджали91 дка (+91)
Кърджали43 дка
Кърджали38 дка
Кърджали23 дка (+23)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 (+707) от 707 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали707 дка (+707)
Кърджали707 дка (+707)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 226 дка 
679 от 679 дка (+112) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали679 дка (+112)
Крумовград448 дка (+46)
Крумовград151 дка (+50)
Крумовград80 дка (+16)
54
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 322 дка 
644 от 644 дка (+163) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали644 дка (+163)
Крумовград416 дка (+123)
Крумовград228 дка (+40)
56
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 851 дка 
547 (+201) от 5106 дка (+1002) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4559 дка (+801)
Хасково2923 дка (+785)
Хасково1566 дка (-37)
Хасково53 дка (+53)
Хасково17 дка
Област: Кърджали547 дка (+201)
Черноочене502 дка (+218)
Черноочене45 дка (-17)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 270 дка 
540 от 540 дка (-50) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали540 дка (-50)
Кърджали427 дка (-50)
Кърджали113 дка
10
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 179 дка 
538 от 538 дка (+96) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали538 дка (+96)
Крумовград242 дка (-10)
Крумовград231 дка (+52)
Крумовград65 дка (+54)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 536 дка 
536 от 536 дка (+99) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали536 дка (+99)
Кърджали536 дка (+99)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 524 дка 
524 от 524 дка (+194) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали524 дка (+194)
Кърджали524 дка (+194)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 131 дка 
524 от 524 дка (+35) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали524 дка (+35)
Черноочене257 дка (+71)
Черноочене122 дка (-51)
Черноочене80 дка (+9)
Черноочене65 дка (+6)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 259 дка 
517 от 517 дка (+54) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали517 дка (+54)
Кърджали382 дка (+70)
Кърджали135 дка (-16)
Комасационен фактор: 492 дка 
492 от 492 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали492 дка (+27)
Кърджали492 дка (+27)
Комасационен фактор: 490 дка 
490 от 490 дка (+60) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали490 дка (+60)
Кърджали490 дка (+60)
Комасационен фактор: 122 дка 
489 от 489 дка (+224) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали489 дка (+224)
Черноочене351 дка (+132)
Черноочене96 дка (+55)
Черноочене37 дка (+37)
Черноочене5 дка
Комасационен фактор: 163 дка 
488 от 488 дка (+213) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали488 дка (+213)
Черноочене303 дка (+190)
Черноочене166 дка (+70)
Черноочене19 дка (-47)
Комасационен фактор: 52 дка 
472 от 472 дка (+69) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали472 дка (+69)
Черноочене186 дка (+58)
Черноочене88 дка (+28)
Черноочене64 дка (-10)
Черноочене29 дка (+4)
Черноочене26 дка (-11)
Черноочене26 дка
Черноочене21 дка
Черноочене18 дка (-3)
Черноочене14 дка (+3)
Комасационен фактор: 77 дка 
464 от 464 дка (+47) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали464 дка (+47)
Черноочене254 дка (+31)
Черноочене152 дка (+14)
Черноочене20 дка (+1)
Черноочене13 дка (+2)
Черноочене13 дка (-1)
Черноочене12 дка
Комасационен фактор: 225 дка 
449 (+449) от 449 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали449 дка (+449)
Кърджали333 дка (+333)
Кърджали116 дка (+116)
Комасационен фактор: 223 дка 
446 от 446 дка (+58) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали446 дка (+58)
Кърджали376 дка (+70)
Кърджали70 дка (-12)
Комасационен фактор: 147 дка 
442 от 442 дка (-93) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали442 дка (-93)
Момчилград348 дка (+13)
Момчилград75 дка (-125)
Момчилград19 дка (+19)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Кърджали Страна
41
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2816 дка 
2317 (+2317) от 8449 дка (+2713) 
Страна: 865
4
2019
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2015 дка 
2015 от 2015 дка 
Страна: 3389
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
1957 (+316) от 16 505 дка (+3533) 
Страна: 234
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 144 дка 
1441 от 1441 дка (+397) 
Страна: 4129
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 438 дка 
1314 от 1314 дка (+5) 
Страна: 4330
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 513 дка 
1026 от 1026 дка (+70) 
Страна: 4959
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 233 дка 
933 от 933 дка (+101) 
Страна: 5223
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 108 дка 
916 от 1084 дка (+180) 
Страна: 4819
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 600 дка 
839 (+573) от 1800 дка (+1083) 
Страна: 3648
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 154 дка 
771 от 771 дка (+549) 
Страна: 5830
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 110 дка 
770 от 770 дка (+493) 
Страна: 5834
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 (+707) от 707 дка 
Страна: 6151
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 226 дка 
679 от 679 дка (+112) 
Страна: 6293
54
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 322 дка 
644 от 644 дка (+163) 
Страна: 6472
56
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 851 дка 
547 (+201) от 5106 дка (+1002) 
Страна: 1675
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 270 дка 
540 от 540 дка (-50) 
Страна: 7157
10
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 179 дка 
538 от 538 дка (+96) 
Страна: 7170
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 536 дка 
536 от 536 дка (+99) 
Страна: 7190
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 524 дка 
524 от 524 дка (+194) 
Страна: 7271
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 131 дка 
524 от 524 дка (+35) 
Страна: 7272
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 259 дка 
517 от 517 дка (+54) 
Страна: 7332
Комасационен фактор: 492 дка 
492 от 492 дка (+27) 
Страна: 7532
Комасационен фактор: 490 дка 
490 от 490 дка (+60) 
Страна: 7548
Комасационен фактор: 122 дка 
489 от 489 дка (+224) 
Страна: 7558
Комасационен фактор: 163 дка 
488 от 488 дка (+213) 
Страна: 7568
Комасационен фактор: 52 дка 
472 от 472 дка (+69) 
Страна: 7693
Комасационен фактор: 77 дка 
464 от 464 дка (+47) 
Страна: 7785
Комасационен фактор: 225 дка 
449 (+449) от 449 дка 
Страна: 7935
Комасационен фактор: 223 дка 
446 от 446 дка (+58) 
Страна: 7968
Комасационен фактор: 147 дка 
442 от 442 дка (-93) 
Страна: 8013

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Кърджали (2022)

86
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41995352216800
2021.32039172213000
2021.22566422663000
20212049562216800
2022.42073343016000
2022.32430364106028
2022.21622402886000
2022.12340363706666
202221031462886666
2023.32220302786983
2023.22605352746983
2023.12489306846425
20232447952746983

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Голд Драга ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
4
63
Голд Драга ЕООД
54
56
10

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
4
63
Голд Драга ЕООД
54
56
10

Няма намерени резултати

119 734 дка
40 613 дка
83 355
43 794 (53%)
7.1
8
8

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
32005
419 484
516 208
617 311
79553
823 147
924 959
107068

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.