Хасково обл. Хасково

Обща информация
 

Хасково

 
 
35
 
325 886 
 
192
 
4.55 / 72%
 
Обяви за земеделска земя в Хасково
Средни оценки
 
 
44
 
41

Арендатори в община Хасково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 5013 дка 
24 649 (-225) от 25 066 дка (-242) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково25 066 дка (-242)
Хасково14 030 дка
Хасково5938 дка
Хасково4556 дка (-238)
Минерални бани417 дка (-17)
Хасково125 дка (+13)
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
14 548 (+3217) от 16 505 дка (+3533) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 548 дка (+3217)
Хасково7215 дка (+1732)
Хасково5706 дка (+1131)
Хасково564 дка (+115)
Хасково467 дка (-25)
Хасково276 дка (+220)
Хасково236 дка (+49)
Хасково53 дка (-5)
Хасково31 дка
Област: Кърджали1957 дка (+316)
Черноочене1957 дка (+316)
41
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 2307 дка 
13 842 от 13 842 дка (-647) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково13 842 дка (-647)
Хасково4346 дка (-434)
Хасково3443 дка (+292)
Хасково3255 дка (-354)
Хасково2491 дка (-69)
Хасково282 дка (-82)
Хасково25 дка
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 11 703 дка 
11 703 от 11 703 дка (+288) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково11 703 дка (+288)
ХасковоХАСКОВО11 703 дка (+288)
26
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 3725 дка 
11 175 от 11 175 дка (+683) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково11 175 дка (+683)
Хасково4706 дка (+659)
Хасково4305 дка (+55)
Хасково2164 дка (-31)
47
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3770 дка 
10 857 (+548) от 18 848 дка (+550) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково18 848 дка (+550)
Стамболово7991 дка (+2)
Хасково5638 дка (+368)
Хасково2836 дка
Хасково1303 дка (+85)
Хасково1080 дка (+95)
51
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 5002 дка 
10 004 от 10 004 дка (-6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 004 дка (-6)
Хасково8248 дка (+355)
Хасково1756 дка (-361)
47
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 3290 дка 
9871 от 9871 дка (-979) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9871 дка (-979)
Хасково9528 дка (-1015)
Хасково206 дка (+36)
Хасково137 дка
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4894 дка 
9787 от 9787 дка (+2345) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9787 дка (+2345)
Хасково6310 дка (+2304)
Хасково3477 дка (+41)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1805 дка 
9025 от 9025 дка (+1924) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9025 дка (+1924)
Хасково5722 дка (+234)
Хасково1544 дка (+1347)
Хасково919 дка (+288)
Хасково722 дка (+55)
Хасково118 дка
51
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1498 дка 
7490 от 7490 дка (+3423) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7490 дка (+3423)
Хасково3238 дка (+2439)
Хасково2149 дка (+918)
Хасково1448 дка (+37)
Хасково423 дка (+23)
Хасково232 дка (+6)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2353 дка 
7059 от 7059 дка (-1519) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7059 дка (-1519)
Хасково5205 дка (-42)
Хасково1004 дка (-1562)
Хасково850 дка (+85)
41
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2816 дка 
6132 (+396) от 8449 дка (+2713) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6132 дка (+396)
Хасково5465 дка (+53)
Хасково667 дка (+343)
Област: Кърджали2317 дка (+2317)
Черноочене2317 дка (+2317)
38
2019
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1926 дка 
5778 от 5778 дка (-546) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5778 дка (-546)
Хасково5626 дка (-426)
Хасково118 дка (-8)
Хасково34 дка (-112)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2878 дка 
5756 от 5756 дка (-14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5756 дка (-14)
Хасково5375 дка
Хасково381 дка (-14)
17
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5339 дка 
5339 от 5339 дка (+342) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5339 дка (+342)
Хасково5339 дка (+342)
41
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1245 дка 
4978 от 4978 дка (+466) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4978 дка (+466)
Хасково2783 дка (+235)
Хасково1995 дка (+146)
Хасково113 дка (-2)
Хасково87 дка (+87)
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1069 дка 
4974 (+22) от 6411 дка (+1459) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6411 дка (+1459)
Хасково4974 дка (+22)
Димитровград455 дка (+455)
Димитровград430 дка (+430)
Димитровград278 дка (+278)
Димитровград204 дка (+204)
Димитровград70 дка (+70)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2371 дка 
4742 от 4742 дка (+257) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4742 дка (+257)
Хасково4336 дка (+252)
Хасково406 дка (+5)
30
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 787 дка 
4719 от 4719 дка (+331) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4719 дка (+331)
Хасково2234 дка (+65)
Хасково2103 дка (+216)
Хасково146 дка (+62)
Хасково130 дка (+13)
Хасково86 дка (-25)
Хасково20 дка
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1526 дка 
4577 от 4577 дка (-4) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4577 дка (-4)
Хасково4177 дка (-92)
Хасково377 дка (+88)
Хасково23 дка
56
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 851 дка 
4559 (+801) от 5106 дка (+1002) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4559 дка (+801)
Хасково2923 дка (+785)
Хасково1566 дка (-37)
Хасково53 дка (+53)
Хасково17 дка
Област: Кърджали547 дка (+201)
Черноочене502 дка (+218)
Черноочене45 дка (-17)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1004 дка 
4486 (+323) от 5019 дка (+413) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5019 дка (+413)
Хасково4081 дка (-82)
Стамболово377 дка
Хасково212 дка (+212)
Хасково193 дка (+193)
Стамболово156 дка (+90)
48
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
4360 от 4360 дка (+351) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4360 дка (+351)
Хасково4025 дка (+360)
Хасково267 дка (-9)
Хасково68 дка
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1942 дка 
3884 от 3884 дка (+222) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3884 дка (+222)
Хасково3494 дка (+36)
Хасково390 дка (+186)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1849 дка 
3697 от 3697 дка (-66) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3697 дка (-66)
Хасково2727 дка (-68)
Хасково970 дка (+2)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1160 дка 
3481 от 3481 дка (+117) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3481 дка (+117)
Хасково1905 дка (+12)
Хасково1389 дка (-82)
Хасково187 дка (+187)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3463 дка 
3463 от 3463 дка (+3352) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3463 дка (+3352)
Хасково3463 дка (+3352)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3267 дка 
3267 от 3267 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3267 дка
Хасково3267 дка
92
2019
ХОЛДИНГ 11 947 дка (+823)  
Комасационен фактор: 2087 дка 
3214 (+606) от 6260 дка (+721) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6260 дка (+721)
Хасково3214 дка (+606)
Димитровград2872 дка (+115)
Стамболово174 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Хасково обл. Хасково Страна Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 5013 дка 
24 649 (-225) от 25 066 дка (-242) 
Хасково: 1 Страна: 93
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
14 548 (+3217) от 16 505 дка (+3533) 
Хасково: 12 Страна: 234
41
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 2307 дка 
13 842 от 13 842 дка (-647) 
Хасково: 16 Страна: 348
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 11 703 дка 
11 703 от 11 703 дка (+288) 
Хасково: 22 Страна: 470
26
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 3725 дка 
11 175 от 11 175 дка (+683) 
Хасково: 23 Страна: 528
47
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3770 дка 
10 857 (+548) от 18 848 дка (+550) 
Хасково: 5 Страна: 167
51
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 5002 дка 
10 004 от 10 004 дка (-6) 
Хасково: 32 Страна: 649
47
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 3290 дка 
9871 от 9871 дка (-979) 
Хасково: 35 Страна: 676
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 4894 дка 
9787 от 9787 дка (+2345) 
Хасково: 36 Страна: 686
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1805 дка 
9025 от 9025 дка (+1924) 
Хасково: 42 Страна: 781
51
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1498 дка 
7490 от 7490 дка (+3423) 
Хасково: 48 Страна: 1050
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2353 дка 
7059 от 7059 дка (-1519) 
Хасково: 55 Страна: 1122
41
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2816 дка 
6132 (+396) от 8449 дка (+2713) 
Хасково: 65 Страна: 865
38
2019
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1926 дка 
5778 от 5778 дка (-546) 
Хасково: 72 Страна: 1458
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2878 дка 
5756 от 5756 дка (-14) 
Хасково: 73 Страна: 1466
17
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5339 дка 
5339 от 5339 дка (+342) 
Хасково: 78 Страна: 1584
41
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1245 дка 
4978 от 4978 дка (+466) 
Хасково: 89 Страна: 1719
62
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1069 дка 
4974 (+22) от 6411 дка (+1459) 
Хасково: 59 Страна: 1267
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2371 дка 
4742 от 4742 дка (+257) 
Хасково: 93 Страна: 1809
30
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 787 дка 
4719 от 4719 дка (+331) 
Хасково: 97 Страна: 1817
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1526 дка 
4577 от 4577 дка (-4) 
Хасково: 101 Страна: 1875
56
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 851 дка 
4559 (+801) от 5106 дка (+1002) 
Хасково: 102 Страна: 1675
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1004 дка 
4486 (+323) от 5019 дка (+413) 
Хасково: 87 Страна: 1695
48
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1453 дка 
4360 от 4360 дка (+351) 
Хасково: 106 Страна: 1962
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1942 дка 
3884 от 3884 дка (+222) 
Хасково: 113 Страна: 2150
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1849 дка 
3697 от 3697 дка (-66) 
Хасково: 119 Страна: 2242
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1160 дка 
3481 от 3481 дка (+117) 
Хасково: 123 Страна: 2344
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3463 дка 
3463 от 3463 дка (+3352) 
Хасково: 124 Страна: 2355
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3267 дка 
3267 от 3267 дка 
Хасково: 130 Страна: 2459
92
2019
ХОЛДИНГ 11 947 дка (+823)  
Страна: 97
Комасационен фактор: 2087 дка 
3214 (+606) от 6260 дка (+721) 
Хасково: 61 Страна: 1302

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Хасково, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Хасково (2022)

35
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020682
2021.42271403505294
2021.31643334006333
2021.21646126006333
20214701939853506333
2022.43224293406360
2022.32712232605000
2022.22952432606750
2022.12246423496083
202240327531372606750
2023.32811123006000
2023.22944393506818
2023.12747323006400
20232849833006818

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗКПУ Дружба
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
63
41
ЗКПУ Дружба45
26
47
51
47
51
41
38
17
41
62
30
56
48

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
63
41
ЗКПУ Дружба45
26
47
51
47
51
41
38
17
41
62
30
56
48

Няма намерени резултати

297 250 дка
325 886 дка
109 361
56 201 (51%)
5.07
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21
334 988
4126 895
574 337
626 018
75224
810 201
918 880
10704

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.