Стамболово обл. Хасково

Обща информация
 

Стамболово

 
 
24
 
63 366 
 
68
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Стамболово
Средни оценки
 
 
44
 
41

Арендатори в община Стамболово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1997 дка 
10 237 (+557) от 11 980 дка (+815) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково11 980 дка (+815)
Стамболово6897 дка (+335)
Стамболово2038 дка (+80)
Хасково1435 дка (+558)
Стамболово1271 дка (+142)
Хасково308 дка (-300)
Стамболово31 дка
47
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3770 дка 
7991 (+2) от 18 848 дка (+550) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково18 848 дка (+550)
Стамболово7991 дка (+2)
Хасково5638 дка (+368)
Хасково2836 дка
Хасково1303 дка (+85)
Хасково1080 дка (+95)
44
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5576 дка 
5576 от 5576 дка (-149) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5576 дка (-149)
Стамболово5576 дка (-149)
38
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 464 дка 
3248 от 3248 дка (-54) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3248 дка (-54)
СтамболовоСТАМБОЛОВО1411 дка (+52)
СтамболовоКЛАДЕНЕЦ940 дка (-35)
СтамболовоДОЛНО БОТЕВО466 дка (-4)
СтамболовоЛЯСКОВЕЦ300 дка (-6)
СтамболовоГОЛЯМ ИЗВОР74 дка (-2)
СтамболовоЦАРЕВА ПОЛЯНА32 дка (-58)
СтамболовоЗИМОВИНА25 дка (-1)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 724 дка 
3121 (-45) от 3622 дка (-115) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3622 дка (-115)
Стамболово2555 дка
Хасково501 дка (-70)
Стамболово325 дка (-20)
Стамболово131 дка (-25)
Стамболово110 дка
92
2019
ХОЛДИНГ 11 947 дка (+823)  
78
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1109 дка 
3119 (+123) от 5543 дка (+115) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5543 дка (+115)
Стамболово3119 дка (+123)
Хасково1185 дка (-8)
Хасково710 дка
Хасково374 дка
Хасково155 дка
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 481 дка 
2886 (+2886) от 2886 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2886 дка (+2886)
Стамболово1140 дка (+1140)
Стамболово1068 дка (+1068)
Стамболово268 дка (+268)
Стамболово202 дка (+202)
Стамболово198 дка (+198)
Стамболово10 дка (+10)
51
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 917 дка 
2750 от 2750 дка (-91) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2750 дка (-91)
Стамболово1251 дка (+25)
Стамболово1193 дка (-7)
Стамболово306 дка (-109)
54
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
2343 (-102) от 5495 дка (-493) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5495 дка (-493)
Хасково1665 дка (+98)
Стамболово1648 дка (+1)
Хасково1416 дка (-489)
Стамболово695 дка (-103)
Хасково71 дка
38
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 263 дка 
1715 от 3152 дка (-652) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3152 дка (-652)
Маджарово975 дка
Стамболово816 дка
Стамболово298 дка (-690)
Стамболово250 дка
Маджарово215 дка
Маджарово167 дка
Стамболово115 дка
Стамболово114 дка
Стамболово93 дка (+9)
Маджарово40 дка
Маджарово40 дка
Стамболово29 дка (+29)
30
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 395 дка 
1578 от 1578 дка (-96) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1578 дка (-96)
Стамболово824 дка (-82)
Стамболово504 дка (-35)
Стамболово140 дка (+14)
Стамболово110 дка (+7)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 261 дка 
1044 (+1044) от 1044 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1044 дка (+1044)
Стамболово400 дка (+400)
Стамболово237 дка (+237)
Стамболово219 дка (+219)
Стамболово188 дка (+188)
27
2019
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 252 дка 
1006 от 1006 дка (+27) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1006 дка (+27)
Стамболово734 дка (+11)
Стамболово193 дка (+22)
Стамболово48 дка (-6)
Стамболово31 дка
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 197 дка 
987 от 987 дка (+213) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково987 дка (+213)
Стамболово438 дка (-74)
Стамболово206 дка (+96)
Стамболово160 дка (+91)
Стамболово141 дка (+100)
Стамболово42 дка
Комасационен фактор: 243 дка 
970 от 970 дка (+125) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково970 дка (+125)
Стамболово495 дка (+31)
Стамболово257 дка (+110)
Стамболово122 дка (+10)
Стамболово96 дка (-26)
43
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 237 дка 
947 от 947 дка (-211) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково947 дка (-211)
Стамболово448 дка
Стамболово234 дка (-65)
Стамболово143 дка (-146)
Стамболово122 дка
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 468 дка 
935 от 935 дка (+56) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково935 дка (+56)
Стамболово513 дка (+60)
Стамболово422 дка (-4)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 264 дка 
792 от 792 дка (-419) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково792 дка (-419)
Стамболово358 дка (-419)
Стамболово219 дка
Стамболово215 дка
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 384 дка 
768 от 768 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково768 дка (+13)
Стамболово455 дка (-8)
Стамболово313 дка (+21)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 691 дка 
691 от 691 дка (+41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково691 дка (+41)
Стамболово691 дка (+41)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 339 дка 
677 от 677 дка (-117) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково677 дка (-117)
Стамболово578 дка (-117)
Стамболово99 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 321 дка 
641 (+641) от 641 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково641 дка (+641)
Стамболово570 дка (+570)
Стамболово71 дка (+71)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 578 дка 
578 от 578 дка (-81) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково578 дка (-81)
Стамболово578 дка (-81)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 272 дка 
543 от 543 дка (-34) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково543 дка (-34)
Стамболово339 дка (-34)
Стамболово204 дка
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1004 дка 
533 (+90) от 5019 дка (+413) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5019 дка (+413)
Хасково4081 дка (-82)
Стамболово377 дка
Хасково212 дка (+212)
Хасково193 дка (+193)
Стамболово156 дка (+90)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 258 дка 
516 от 516 дка (-22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково516 дка (-22)
Стамболово329 дка (-2)
Стамболово187 дка (-20)
20
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 512 дка 
512 от 512 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково512 дка (+6)
Стамболово512 дка (+6)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 229 дка 
508 (-363) от 687 дка (-322) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково508 дка (-363)
Стамболово423 дка (-342)
Стамболово85 дка (-21)
Област: Кърджали179 дка (+41)
Крумовград179 дка (+41)
39
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 251 дка 
501 от 501 дка (-27) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково501 дка (-27)
Стамболово293 дка (-23)
Стамболово208 дка (-4)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 212 дка 
495 (+97) от 635 дка (+126) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково635 дка (+126)
Стамболово383 дка (+97)
Маджарово140 дка (+29)
Стамболово112 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Стамболово обл. Хасково Страна Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1997 дка 
10 237 (+557) от 11 980 дка (+815) 
Хасково: 21 Страна: 447
47
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3770 дка 
7991 (+2) от 18 848 дка (+550) 
Хасково: 5 Страна: 167
44
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5576 дка 
5576 от 5576 дка (-149) 
Хасково: 75 Страна: 1516
38
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 464 дка 
3248 от 3248 дка (-54) 
Хасково: 132 Страна: 2477
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 724 дка 
3121 (-45) от 3622 дка (-115) 
Хасково: 120 Страна: 2282
92
2019
ХОЛДИНГ 11 947 дка (+823)  
Страна: 97
78
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1109 дка 
3119 (+123) от 5543 дка (+115) 
Хасково: 76 Страна: 1527
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 481 дка 
2886 (+2886) от 2886 дка 
Хасково: 154 Страна: 2714
51
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 917 дка 
2750 от 2750 дка (-91) 
Хасково: 163 Страна: 2806
54
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1099 дка 
2343 (-102) от 5495 дка (-493) 
Хасково: 77 Страна: 1543
38
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 263 дка 
1715 от 3152 дка (-652) 
Хасково: 137 Страна: 2528
30
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 395 дка 
1578 от 1578 дка (-96) 
Хасково: 246 Страна: 3939
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 261 дка 
1044 (+1044) от 1044 дка 
Хасково: 347 Страна: 4913
27
2019
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 252 дка 
1006 от 1006 дка (+27) 
Хасково: 358 Страна: 5009
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 197 дка 
987 от 987 дка (+213) 
Хасково: 363 Страна: 5062
Комасационен фактор: 243 дка 
970 от 970 дка (+125) 
Хасково: 366 Страна: 5120
43
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 237 дка 
947 от 947 дка (-211) 
Хасково: 372 Страна: 5179
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 468 дка 
935 от 935 дка (+56) 
Хасково: 378 Страна: 5216
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 264 дка 
792 от 792 дка (-419) 
Хасково: 428 Страна: 5720
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 384 дка 
768 от 768 дка (+13) 
Хасково: 438 Страна: 5841
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 691 дка 
691 от 691 дка (+41) 
Хасково: 474 Страна: 6221
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 339 дка 
677 от 677 дка (-117) 
Хасково: 486 Страна: 6303
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 321 дка 
641 (+641) от 641 дка 
Хасково: 508 Страна: 6489
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 578 дка 
578 от 578 дка (-81) 
Хасково: 560 Страна: 6862
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 272 дка 
543 от 543 дка (-34) 
Хасково: 589 Страна: 7129
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 1004 дка 
533 (+90) от 5019 дка (+413) 
Хасково: 87 Страна: 1695
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 258 дка 
516 от 516 дка (-22) 
Хасково: 619 Страна: 7341
20
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 512 дка 
512 от 512 дка (+6) 
Хасково: 622 Страна: 7370
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 229 дка 
508 (-363) от 687 дка (-322) 
Хасково: 630 Страна: 6247
39
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 251 дка 
501 от 501 дка (-27) 
Хасково: 636 Страна: 7462
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 212 дка 
495 (+97) от 635 дка (+126) 
Хасково: 510 Страна: 6515

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Стамболово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Стамболово (2022)

24
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42125410004500
2021.32850211994500
2021.21000110001000
20215252171710004500
2022.42872610004333
2022.378793021667
2022.21818611683325
2022.11214144623000
20221492353024333
2023.3285278275000
2023.22533512765000
2023.12580912506063
20232659218276063

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
57
47
44
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД38
78
51
54
38
30
27
43
20
39

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
57
47
44
Агроинвест - Ж. Чавдаров ЕООД38
78
51
54
38
30
27
43
20
39

Няма намерени резултати

81 717 дка
63 366 дка
34 684
20 966 (60%)
5.8
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
37176
420 808
518 145
616 442
7284
813 529
93083
102248

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.