Крумовград обл. Кърджали

Обща информация
 

Крумовград

 
 
11
 
8139 
 
20
 
5.7 / 57%
 
Обяви за земеделска земя в Крумовград
Средни оценки
 
 
32
 
38

Арендатори в община Крумовград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 438 дка 
1314 от 1314 дка (+5) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали1314 дка (+5)
Крумовград685 дка (-3)
Крумовград385 дка (-4)
Крумовград244 дка (+12)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 513 дка 
1026 от 1026 дка (+70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали1026 дка (+70)
Крумовград586 дка (+5)
Крумовград440 дка (+65)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 233 дка 
933 от 933 дка (+101) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали933 дка (+101)
Крумовград608 дка (+87)
Крумовград256 дка (+56)
Крумовград58 дка (-42)
Крумовград11 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 226 дка 
679 от 679 дка (+112) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали679 дка (+112)
КрумовградСтранджево448 дка (+46)
КрумовградБряговец151 дка (+50)
КрумовградКотлари80 дка (+16)
54
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 322 дка 
644 от 644 дка (+163) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали644 дка (+163)
Крумовград416 дка (+123)
Крумовград228 дка (+40)
10
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 179 дка 
538 от 538 дка (+96) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали538 дка (+96)
Крумовград242 дка (-10)
Крумовград231 дка (+52)
Крумовград65 дка (+54)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 108 дка 
504 (+14) от 1084 дка (+180) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали916 дка (+180)
Крумовград230 дка (+75)
Кърджали203 дка (+203)
Крумовград182 дка (+57)
Кърджали152 дка (-75)
Крумовград49 дка (-124)
Крумовград36 дка (-1)
Кърджали36 дка (+17)
Кърджали21 дка (+21)
Крумовград7 дка (+7)
Област: Хасково168 дка
Стамболово168 дка
Комасационен фактор: 209 дка 
417 от 417 дка (+153) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали417 дка (+153)
Крумовград297 дка (+107)
Крумовград120 дка (+46)
Комасационен фактор: 340 дка 
340 от 340 дка (+26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали340 дка (+26)
Крумовград340 дка (+26)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 229 дка 
179 (+41) от 687 дка (-322) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково508 дка (-363)
Стамболово423 дка (-342)
Стамболово85 дка (-21)
Област: Кърджали179 дка (+41)
Крумовград179 дка (+41)
Комасационен фактор: 168 дка 
168 (+168) от 168 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали168 дка (+168)
Крумовград168 дка (+168)
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали154 дка (+18)
Крумовград154 дка (+18)
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали143 дка (-1)
Крумовград143 дка (-1)
Комасационен фактор: 85 дка 
85 от 85 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали85 дка
Крумовград85 дка
Комасационен фактор: 74 дка 
74 от 74 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали74 дка
Крумовград74 дка
Комасационен фактор: 67 дка 
67 (+67) от 67 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали67 дка (+67)
Крумовград67 дка (+67)
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали58 дка
Крумовград58 дка
Комасационен фактор: 110 дка 
29 от 331 дка (+165) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали331 дка (+165)
Кърджали161 дка (+24)
Кърджали141 дка (+141)
Крумовград29 дка
Комасационен фактор: 121 дка 
24 от 242 дка 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково218 дка
Стамболово218 дка
Област: Кърджали24 дка
Крумовград24 дка
Комасационен фактор: 10 дка 
10 (+10) от 10 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали10 дка (+10)
Крумовград10 дка (+10)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Крумовград обл. Кърджали Страна
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 438 дка 
1314 от 1314 дка (+5) 
Кърджали: 5 Страна: 4330
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 513 дка 
1026 от 1026 дка (+70) 
Кърджали: 6 Страна: 4959
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 233 дка 
933 от 933 дка (+101) 
Кърджали: 7 Страна: 5223
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 226 дка 
679 от 679 дка (+112) 
Кърджали: 13 Страна: 6293
54
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 322 дка 
644 от 644 дка (+163) 
Кърджали: 14 Страна: 6472
10
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 179 дка 
538 от 538 дка (+96) 
Кърджали: 17 Страна: 7170
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 108 дка 
504 (+14) от 1084 дка (+180) 
Кърджали: 8 Страна: 4819
Комасационен фактор: 209 дка 
417 от 417 дка (+153) 
Кърджали: 34 Страна: 8297
Комасационен фактор: 340 дка 
340 от 340 дка (+26) 
Кърджали: 41 Страна: 9257
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 229 дка 
179 (+41) от 687 дка (-322) 
Кърджали: 68 Страна: 6247
Комасационен фактор: 168 дка 
168 (+168) от 168 дка 
Кърджали: 70 Страна: 12250
Комасационен фактор: 154 дка 
154 от 154 дка (+18) 
Кърджали: 74 Страна: 12507
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-1) 
Кърджали: 75 Страна: 12745
Комасационен фактор: 85 дка 
85 от 85 дка 
Кърджали: 90 Страна: 13753
Комасационен фактор: 74 дка 
74 от 74 дка 
Кърджали: 93 Страна: 13894
Комасационен фактор: 67 дка 
67 (+67) от 67 дка 
Кърджали: 95 Страна: 13981
Комасационен фактор: 58 дка 
58 от 58 дка 
Кърджали: 98 Страна: 14095
Комасационен фактор: 110 дка 
29 от 331 дка (+165) 
Кърджали: 43 Страна: 9382
Комасационен фактор: 121 дка 
24 от 242 дка 
Кърджали: 118 Страна: 10924
Комасационен фактор: 10 дка 
10 (+10) от 10 дка 
Кърджали: 121 Страна: 14549

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Крумовград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Крумовград (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42297122972297
2021.32230221622297
20212252321622297
2022.4230968754107
2022.3234248754107
2022.2285658504600
2022.17503700850
20222208187004600
2023.398128501112
2023.26501650650
2023.1361578506425
20232792106506425

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Лилия Павлова Малинова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Лилия Павлова Малинова
54
10

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Лилия Павлова Малинова
54
10

Няма намерени резултати

20 924 дка
8139 дка
11 900
6610 (56%)
6.48
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
31328
46356
54717
6202
7966
81902
91737
103716

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.