Кърджали обл. Кърджали

Обща информация
 

Кърджали

 
 
35
 
15 979 
 
71
 
6.95 / 41%
 
Обяви за земеделска земя в Кърджали
Средни оценки
 
 
 
38

Арендатори в община Кърджали

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 154 дка 
771 от 771 дка (+549) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали771 дка (+549)
Кърджали290 дка (+290)
Кърджали203 дка (+203)
Кърджали183 дка (+56)
Кърджали68 дка
Кърджали27 дка
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 110 дка 
770 от 770 дка (+493) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали770 дка (+493)
Кърджали308 дка (+308)
Кърджали144 дка
Кърджали123 дка (+71)
Кърджали91 дка (+91)
Кърджали43 дка
Кърджали38 дка
Кърджали23 дка (+23)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 (+707) от 707 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали707 дка (+707)
Кърджали707 дка (+707)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 270 дка 
540 от 540 дка (-50) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали540 дка (-50)
КърджалиЯстреб427 дка (-50)
КърджалиКрин113 дка
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 536 дка 
536 от 536 дка (+99) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали536 дка (+99)
Кърджали536 дка (+99)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 524 дка 
524 от 524 дка (+194) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали524 дка (+194)
Кърджали524 дка (+194)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 259 дка 
517 от 517 дка (+54) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали517 дка (+54)
Кърджали382 дка (+70)
Кърджали135 дка (-16)
Комасационен фактор: 492 дка 
492 от 492 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали492 дка (+27)
Кърджали492 дка (+27)
Комасационен фактор: 490 дка 
490 от 490 дка (+60) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали490 дка (+60)
Кърджали490 дка (+60)
Комасационен фактор: 225 дка 
449 (+449) от 449 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали449 дка (+449)
Кърджали333 дка (+333)
Кърджали116 дка (+116)
Комасационен фактор: 223 дка 
446 от 446 дка (+58) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали446 дка (+58)
Кърджали376 дка (+70)
Кърджали70 дка (-12)
Комасационен фактор: 434 дка 
434 (+434) от 434 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали434 дка (+434)
Кърджали434 дка (+434)
Комасационен фактор: 420 дка 
420 (+420) от 420 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали420 дка (+420)
Кърджали420 дка (+420)
Комасационен фактор: 209 дка 
417 от 417 дка (+58) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали417 дка (+58)
Кърджали285 дка (-74)
Кърджали132 дка (+132)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 108 дка 
412 (+166) от 1084 дка (+180) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали916 дка (+180)
Крумовград230 дка (+75)
Кърджали203 дка (+203)
Крумовград182 дка (+57)
Кърджали152 дка (-75)
Крумовград49 дка (-124)
Крумовград36 дка (-1)
Кърджали36 дка (+17)
Кърджали21 дка (+21)
Крумовград7 дка (+7)
Област: Хасково168 дка
Стамболово168 дка
Комасационен фактор: 193 дка 
386 (+386) от 386 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали386 дка (+386)
Кърджали281 дка (+281)
Кърджали105 дка (+105)
Комасационен фактор: 193 дка 
386 от 386 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали386 дка (+82)
Кърджали290 дка (+56)
Кърджали96 дка (+26)
Комасационен фактор: 168 дка 
336 от 336 дка (+135) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали336 дка (+135)
Кърджали182 дка (+116)
Кърджали154 дка (+19)
Комасационен фактор: 329 дка 
329 от 329 дка (+31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали329 дка (+31)
Кърджали329 дка (+31)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 (+316) от 316 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали316 дка (+316)
Кърджали316 дка (+316)
Комасационен фактор: 308 дка 
308 (+308) от 308 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали308 дка (+308)
Кърджали308 дка (+308)
Комасационен фактор: 153 дка 
305 от 305 дка (+49) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали305 дка (+49)
Кърджали196 дка (+15)
Кърджали109 дка (+34)
Комасационен фактор: 110 дка 
302 от 331 дка (+165) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали331 дка (+165)
Кърджали161 дка (+24)
Кърджали141 дка (+141)
Крумовград29 дка
Комасационен фактор: 75 дка 
301 от 301 дка (+92) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали301 дка (+92)
Кърджали174 дка (+10)
Кърджали48 дка (+3)
Кърджали46 дка (+46)
Кърджали33 дка (+33)
Комасационен фактор: 143 дка 
285 (+285) от 285 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали285 дка (+285)
Кърджали153 дка (+153)
Кърджали132 дка (+132)
Комасационен фактор: 142 дка 
284 от 284 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали284 дка (+13)
Кърджали262 дка (+13)
Кърджали22 дка
Комасационен фактор: 136 дка 
272 от 272 дка (-48) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали272 дка (-48)
Кърджали183 дка
Кърджали89 дка (-48)
Комасационен фактор: 248 дка 
248 от 248 дка (+58) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали248 дка (+58)
Кърджали248 дка (+58)
Комасационен фактор: 123 дка 
246 от 246 дка (+47) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали246 дка (+47)
Кърджали133 дка (+47)
Кърджали113 дка
Комасационен фактор: 230 дка 
230 (+230) от 230 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кърджали230 дка (+230)
Кърджали230 дка (+230)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Кърджали обл. Кърджали Страна
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 154 дка 
771 от 771 дка (+549) 
Кърджали: 10 Страна: 5830
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 110 дка 
770 от 770 дка (+493) 
Кърджали: 11 Страна: 5834
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 707 дка 
707 (+707) от 707 дка 
Кърджали: 12 Страна: 6151
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 270 дка 
540 от 540 дка (-50) 
Кърджали: 16 Страна: 7157
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 536 дка 
536 от 536 дка (+99) 
Кърджали: 18 Страна: 7190
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 524 дка 
524 от 524 дка (+194) 
Кърджали: 19 Страна: 7271
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 259 дка 
517 от 517 дка (+54) 
Кърджали: 21 Страна: 7332
Комасационен фактор: 492 дка 
492 от 492 дка (+27) 
Кърджали: 22 Страна: 7532
Комасационен фактор: 490 дка 
490 от 490 дка (+60) 
Кърджали: 23 Страна: 7548
Комасационен фактор: 225 дка 
449 (+449) от 449 дка 
Кърджали: 28 Страна: 7935
Комасационен фактор: 223 дка 
446 от 446 дка (+58) 
Кърджали: 29 Страна: 7968
Комасационен фактор: 434 дка 
434 (+434) от 434 дка 
Кърджали: 31 Страна: 8092
Комасационен фактор: 420 дка 
420 (+420) от 420 дка 
Кърджали: 32 Страна: 8267
Комасационен фактор: 209 дка 
417 от 417 дка (+58) 
Кърджали: 33 Страна: 8296
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 108 дка 
412 (+166) от 1084 дка (+180) 
Кърджали: 8 Страна: 4819
Комасационен фактор: 193 дка 
386 (+386) от 386 дка 
Кърджали: 36 Страна: 8663
Комасационен фактор: 193 дка 
386 от 386 дка (+82) 
Кърджали: 37 Страна: 8664
Комасационен фактор: 168 дка 
336 от 336 дка (+135) 
Кърджали: 42 Страна: 9320
Комасационен фактор: 329 дка 
329 от 329 дка (+31) 
Кърджали: 44 Страна: 9413
Комасационен фактор: 316 дка 
316 (+316) от 316 дка 
Кърджали: 45 Страна: 9623
Комасационен фактор: 308 дка 
308 (+308) от 308 дка 
Кърджали: 46 Страна: 9755
Комасационен фактор: 153 дка 
305 от 305 дка (+49) 
Кърджали: 47 Страна: 9817
Комасационен фактор: 110 дка 
302 от 331 дка (+165) 
Кърджали: 43 Страна: 9382
Комасационен фактор: 75 дка 
301 от 301 дка (+92) 
Кърджали: 48 Страна: 9895
Комасационен фактор: 143 дка 
285 (+285) от 285 дка 
Кърджали: 49 Страна: 10184
Комасационен фактор: 142 дка 
284 от 284 дка (+13) 
Кърджали: 50 Страна: 10198
Комасационен фактор: 136 дка 
272 от 272 дка (-48) 
Кърджали: 51 Страна: 10403
Комасационен фактор: 248 дка 
248 от 248 дка (+58) 
Кърджали: 56 Страна: 10815
Комасационен фактор: 123 дка 
246 от 246 дка (+47) 
Кърджали: 57 Страна: 10844
Комасационен фактор: 230 дка 
230 (+230) от 230 дка 
Кърджали: 61 Страна: 11145

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Кърджали, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Кърджали (2022)

35
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41952302216800
2021.31923132213000
2021.22422322662500
20211975462216800
2022.41924223696000
2022.32117204106000
2022.22294142886000
2022.12362303706666
20222182862886666
2023.32503175366983
2023.22713252746983
2023.11879136844000
20232451552746983

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Севда Емилянова Хасанова

Няма намерени резултати

48 113 дка
15 979 дка
32 655
15 061 (46%)
6.83
9
7

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3677
46899
56009
613 022
75241
84371
99088
102806

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.