Минерални бани обл. Хасково

Обща информация
 

Минерални бани

 
 
11
 
44 372 
 
76
 
5.6 / 58%
 
Обяви за земеделска земя в Минерални бани
Средни оценки
 
 
52
 
41

Арендатори в община Минерални бани

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1265 дка 
5060 от 5060 дка (+98) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5060 дка (+98)
Минерални бани3339 дка (-57)
Минерални бани646 дка (+52)
Минерални бани580 дка (+14)
Минерални бани495 дка (+89)
46
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1267 дка 
4452 (-42) от 5066 дка (-36) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5066 дка (-36)
Минерални бани2845 дка (-16)
Минерални бани1607 дка (-26)
Хасково352 дка (+33)
Хасково262 дка (-27)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 930 дка 
3033 (+10) от 3719 дка (+21) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3719 дка (+21)
Минерални бани2728 дка (+14)
Хасково482 дка (-8)
Минерални бани305 дка (-4)
Хасково204 дка (+19)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 774 дка 
2150 (+8) от 3094 дка (+24) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3094 дка (+24)
Минерални баниСУСАМ1875 дка (+5)
ДимитровградГОРСКИ ИЗВОР642 дка (+12)
ДимитровградБОДРОВО302 дка (+4)
Минерални баниБРЯСТОВО275 дка (+3)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 521 дка 
1216 (+1) от 4685 дка (-79) 
9 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4685 дка (-79)
Харманли1521 дка (-170)
Минерални бани911 дка
Харманли643 дка (-35)
Симеоновград434 дка (+130)
Свиленград336 дка (+102)
Минерални бани305 дка (+1)
Харманли278 дка (-91)
Свиленград194 дка
Стамболово63 дка (-16)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 388 дка 
1163 от 1163 дка (+119) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1163 дка (+119)
Минерални бани451 дка (+106)
Минерални бани433 дка (-19)
Минерални бани279 дка (+32)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1015 дка 
1015 от 1015 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1015 дка (+16)
Минерални бани1015 дка (+16)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 201 дка 
979 (+387) от 1005 дка (+392) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково979 дка (+387)
Минерални бани562 дка (+94)
Минерални бани228 дка (+228)
Минерални бани189 дка (+65)
Област: Кърджали26 дка (+5)
Черноочене24 дка (+5)
Черноочене2 дка
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 986 дка 
898 (+118) от 1971 дка (-299) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1971 дка (-299)
Харманли1073 дка (-417)
Минерални бани898 дка (+118)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 445 дка 
890 от 890 дка (+61) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково890 дка (+61)
Минерални бани455 дка (+194)
Минерални бани435 дка (-133)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 419 дка 
837 от 837 дка (+14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково837 дка (+14)
Минерални бани580 дка (+14)
Минерални бани257 дка
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 356 дка 
711 от 711 дка (+171) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково711 дка (+171)
Минерални бани371 дка (+198)
Минерални бани340 дка (-27)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 693 дка 
693 от 693 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково693 дка (+36)
Минерални бани693 дка (+36)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 687 дка 
687 от 687 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково687 дка
Минерални бани687 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 681 дка 
681 от 681 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково681 дка (+13)
Минерални бани681 дка (+13)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 677 дка 
677 (+677) от 677 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково677 дка (+677)
Минерални бани677 дка (+677)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 329 дка 
658 от 658 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково658 дка
Минерални бани422 дка (-13)
Минерални бани236 дка (+13)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 198 дка 
629 (+87) от 791 дка (+72) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково629 дка (+87)
Минерални бани289 дка (+70)
Минерални бани198 дка (-9)
Минерални бани142 дка (+26)
Област: Кърджали162 дка (-15)
Черноочене162 дка (-15)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 597 дка 
597 от 597 дка (+79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково597 дка (+79)
Минерални бани597 дка (+79)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 597 дка 
597 от 597 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково597 дка (+32)
Минерални бани597 дка (+32)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 274 дка 
547 от 547 дка (+278) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково547 дка (+278)
Минерални бани278 дка (+278)
Минерални бани269 дка
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 535 дка 
535 от 535 дка (-50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково535 дка (-50)
Минерални бани535 дка (-50)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 517 дка 
517 от 517 дка (+235) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково517 дка (+235)
Минерални бани517 дка (+235)
Комасационен фактор: 495 дка 
495 (+495) от 495 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково495 дка (+495)
Минерални бани495 дка (+495)
Комасационен фактор: 485 дка 
485 от 485 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково485 дка (+101)
Минерални бани485 дка (+101)
Комасационен фактор: 455 дка 
455 от 455 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково455 дка (+39)
Минерални бани455 дка (+39)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 916 дка 
442 от 3665 дка (+199) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3223 дка (+199)
Разград3223 дка (+199)
Област: Хасково442 дка
Минерални бани179 дка
Минерални бани154 дка
Минерални бани109 дка
Комасационен фактор: 217 дка 
434 от 434 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково434 дка
Минерални бани235 дка
Минерални бани199 дка
Комасационен фактор: 425 дка 
425 от 425 дка (-86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково425 дка (-86)
Минерални бани425 дка (-86)
Комасационен фактор: 142 дка 
425 от 425 дка (+88) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково425 дка (+88)
Минерални бани245 дка (+245)
Минерални бани167 дка (-170)
Минерални бани13 дка (+13)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Минерални бани обл. Хасково Страна
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 1265 дка 
5060 от 5060 дка (+98) 
Хасково: 86 Страна: 1684
46
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1267 дка 
4452 (-42) от 5066 дка (-36) 
Хасково: 85 Страна: 1683
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 930 дка 
3033 (+10) от 3719 дка (+21) 
Хасково: 118 Страна: 2235
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 774 дка 
2150 (+8) от 3094 дка (+24) 
Хасково: 142 Страна: 2564
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 521 дка 
1216 (+1) от 4685 дка (-79) 
Хасково: 98 Страна: 1829
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 388 дка 
1163 от 1163 дка (+119) 
Хасково: 315 Страна: 4638
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1015 дка 
1015 от 1015 дка (+16) 
Хасково: 356 Страна: 4990
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 201 дка 
979 (+387) от 1005 дка (+392) 
Хасково: 364 Страна: 5015
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 986 дка 
898 (+118) от 1971 дка (-299) 
Хасково: 207 Страна: 3441
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 445 дка 
890 от 890 дка (+61) 
Хасково: 394 Страна: 5356
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 419 дка 
837 от 837 дка (+14) 
Хасково: 407 Страна: 5557
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 356 дка 
711 от 711 дка (+171) 
Хасково: 462 Страна: 6127
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 693 дка 
693 от 693 дка (+36) 
Хасково: 472 Страна: 6210
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 687 дка 
687 от 687 дка 
Хасково: 478 Страна: 6248
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 681 дка 
681 от 681 дка (+13) 
Хасково: 482 Страна: 6279
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 677 дка 
677 (+677) от 677 дка 
Хасково: 487 Страна: 6304
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 329 дка 
658 от 658 дка 
Хасково: 498 Страна: 6407
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 198 дка 
629 (+87) от 791 дка (+72) 
Хасково: 518 Страна: 5731
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 597 дка 
597 от 597 дка (+79) 
Хасково: 541 Страна: 6732
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 597 дка 
597 от 597 дка (+32) 
Хасково: 542 Страна: 6733
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 274 дка 
547 от 547 дка (+278) 
Хасково: 587 Страна: 7099
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 535 дка 
535 от 535 дка (-50) 
Хасково: 600 Страна: 7195
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 517 дка 
517 от 517 дка (+235) 
Хасково: 616 Страна: 7329
Комасационен фактор: 495 дка 
495 (+495) от 495 дка 
Хасково: 639 Страна: 7503
Комасационен фактор: 485 дка 
485 от 485 дка (+101) 
Хасково: 649 Страна: 7588
Комасационен фактор: 455 дка 
455 от 455 дка (+39) 
Хасково: 679 Страна: 7874
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 916 дка 
442 от 3665 дка (+199) 
Хасково: 692 Страна: 2260
Комасационен фактор: 217 дка 
434 от 434 дка 
Хасково: 705 Страна: 8089
Комасационен фактор: 425 дка 
425 от 425 дка (-86) 
Хасково: 714 Страна: 8207
Комасационен фактор: 142 дка 
425 от 425 дка (+88) 
Хасково: 715 Страна: 8208

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Минерални бани, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Веселина Петева

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Минерални бани (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020243
2021.37701770770
20215207701770770
2022.41500115001500
2022.31500115001500
2022.21426213481504
20221463413481504
2023.34362337536
2023.21562115621562
202381233371562

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Веселина Петева

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Веселина Петева

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Веселина Петева

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Веселина Петева

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Веселина Петева
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Веселина Петева
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
46
Веселина Петева

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
46
Веселина Петева

Няма намерени резултати

52 423 дка
44 372 дка
31 277
16 371 (52%)
6.25
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
32268
413 805
511 674
66242
72785
87356
97165
101127

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.