Ивайловград обл. Хасково

Обща информация
 

Ивайловград

 
 
43
 
67 190 
 
121
 
7.8 / 30%
 
Обяви за земеделска земя в Ивайловград
Средни оценки
 
 
36
 
41

Арендатори в община Ивайловград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
18
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2132 дка 
6395 (+6395) от 6395 дка (-502) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6395 дка (+6395)
Ивайловград2339 дка (+2339)
Ивайловград2187 дка (+2187)
Ивайловград1869 дка (+1869)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 534 дка 
3735 от 3735 дка (+62) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3735 дка (+62)
Ивайловград1037 дка
Ивайловград1004 дка
Ивайловград900 дка
Ивайловград554 дка
Ивайловград117 дка (+62)
Ивайловград106 дка
Ивайловград17 дка
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 348 дка 
3131 от 3131 дка (+381) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3131 дка (+381)
Ивайловград1163 дка (+7)
Ивайловград603 дка (+477)
Ивайловград564 дка (+162)
Ивайловград326 дка (+27)
Ивайловград127 дка (-258)
Ивайловград122 дка (+122)
Ивайловград92 дка
Ивайловград74 дка (-165)
Ивайловград60 дка (+9)
20
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 519 дка 
3116 от 3116 дка (+2639) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3116 дка (+2639)
ИвайловградБЕЛОПОЛЯНЕ1672 дка (+1672)
ИвайловградСИВ КЛАДЕНЕЦ755 дка (+755)
ИвайловградКОБИЛИНО428 дка (-49)
ИвайловградДРАБИШНА116 дка (+116)
ИвайловградСЛАВЕЕВО98 дка (+98)
ИвайловградЧЕРНИ РИД47 дка (+47)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 351 дка 
2323 от 2809 дка (+436) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2809 дка (+436)
Ивайловград739 дка (+407)
Ивайловград589 дка (+174)
Любимец486 дка
Ивайловград266 дка (-149)
Ивайловград263 дка
Ивайловград218 дка (-93)
Ивайловград186 дка (+35)
Ивайловград62 дка (+62)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
2193 (+2193) от 2193 дка (-68) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2193 дка (+2193)
Ивайловград1431 дка (+1431)
Ивайловград762 дка (+762)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 209 дка 
2094 от 2094 дка (+1265) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2094 дка (+1265)
Ивайловград517 дка (+311)
Ивайловград475 дка (+187)
Ивайловград316 дка (+316)
Ивайловград204 дка (+18)
Ивайловград151 дка (+151)
Ивайловград129 дка (+129)
Ивайловград121 дка (+121)
Ивайловград106 дка (-16)
Ивайловград48 дка (+48)
Ивайловград27 дка
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 393 дка 
1571 (+1571) от 1571 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1571 дка (+1571)
Ивайловград1034 дка (+1034)
Ивайловград283 дка (+283)
Ивайловград173 дка (+173)
Ивайловград81 дка (+81)
20
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 182 дка 
1456 от 1456 дка (+291) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1456 дка (+291)
Ивайловград958 дка (-145)
Ивайловград187 дка (+187)
Ивайловград107 дка (+107)
Ивайловград80 дка (+80)
Ивайловград58 дка (-4)
Ивайловград39 дка (+39)
Ивайловград23 дка (+23)
Ивайловград4 дка (+4)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 283 дка 
1416 от 1416 дка (+158) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1416 дка (+158)
Ивайловград776 дка (+32)
Ивайловград207 дка (-23)
Ивайловград197 дка (+1)
Ивайловград125 дка (+125)
Ивайловград111 дка (+23)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 234 дка 
1358 (-247) от 2339 дка (-362) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2339 дка (-362)
Харманли399 дка (-21)
Ивайловград351 дка (+46)
Харманли341 дка (+6)
Харманли241 дка (-100)
Ивайловград213 дка (+22)
Ивайловград202 дка (+14)
Ивайловград153 дка (-212)
Ивайловград153 дка (-19)
Ивайловград145 дка
Ивайловград141 дка (-98)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 409 дка 
1226 от 1226 дка (+99) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1226 дка (+99)
Ивайловград990 дка (-137)
Ивайловград210 дка (+210)
Ивайловград26 дка (+26)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 167 дка 
1166 от 1166 дка (+1080) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1166 дка (+1080)
Ивайловград266 дка (+266)
Ивайловград235 дка (+235)
Ивайловград211 дка (+211)
Ивайловград160 дка (+160)
Ивайловград159 дка (+159)
Ивайловград86 дка
Ивайловград49 дка (+49)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1155 дка 
1155 от 1155 дка (-155) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1155 дка (-155)
Ивайловград1155 дка (-155)
28
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 229 дка 
1133 от 1603 дка (+813) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1603 дка (+813)
Ивайловград732 дка (+732)
Свиленград470 дка
Ивайловград136 дка (+89)
Ивайловград109 дка (+25)
Ивайловград85 дка (+3)
Ивайловград60 дка (+3)
Ивайловград11 дка (-39)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 537 дка 
1074 (+1074) от 1074 дка (+126) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1074 дка (+1074)
Ивайловград808 дка (+808)
Ивайловград266 дка (+266)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 949 дка 
949 (+949) от 949 дка (+201) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково949 дка (+949)
Ивайловград949 дка (+949)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 877 дка 
877 от 877 дка (-65) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково877 дка (-65)
Ивайловград877 дка (-65)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 277 дка 
831 от 831 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково831 дка
Ивайловград471 дка
Ивайловград278 дка
Ивайловград82 дка
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 273 дка 
818 от 818 дка (+546) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково818 дка (+546)
Ивайловград556 дка (+556)
Ивайловград189 дка (-10)
Ивайловград73 дка
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 269 дка 
807 от 807 дка (-310) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково807 дка (-310)
Ивайловград468 дка (-140)
Ивайловград196 дка
Ивайловград143 дка (-170)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 738 дка 
738 от 738 дка (+176) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково738 дка (+176)
Ивайловград738 дка (+176)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 238 дка 
714 от 714 дка (+35) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково714 дка (+35)
Ивайловград396 дка (-64)
Ивайловград257 дка (+90)
Ивайловград61 дка (+9)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 345 дка 
690 (+690) от 690 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково690 дка (+690)
Ивайловград445 дка (+445)
Ивайловград245 дка (+245)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 343 дка 
686 от 686 дка (+326) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково686 дка (+326)
Ивайловград366 дка (+366)
Ивайловград320 дка (-40)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 221 дка 
663 от 663 дка (+135) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково663 дка (+135)
Ивайловград396 дка (-26)
Ивайловград144 дка (+144)
Ивайловград123 дка (+17)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 652 дка 
652 от 652 дка (+42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково652 дка (+42)
Ивайловград652 дка (+42)
80
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 560 дка 
641 (+641) от 3361 дка (+386) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2720 дка (-142)
Каварна1734 дка (-141)
Каварна606 дка (-1)
Каварна151 дка
Каварна118 дка
Каварна111 дка
Област: Хасково641 дка (+641)
Ивайловград641 дка (+641)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 346 дка 
639 (-128) от 1038 дка (-144) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1038 дка (-144)
Ивайловград639 дка (-128)
Димитровград222 дка (-6)
Димитровград177 дка (-10)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 631 дка 
631 от 631 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково631 дка (-14)
Ивайловград631 дка (-14)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ивайловград обл. Хасково Страна
18
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2132 дка 
6395 (+6395) от 6395 дка (-502) 
Хасково: 60 Страна: 1270
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 534 дка 
3735 от 3735 дка (+62) 
Хасково: 117 Страна: 2222
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 348 дка 
3131 от 3131 дка (+381) 
Хасково: 138 Страна: 2539
20
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 519 дка 
3116 от 3116 дка (+2639) 
Хасково: 140 Страна: 2549
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 351 дка 
2323 от 2809 дка (+436) 
Хасково: 157 Страна: 2767
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
2193 (+2193) от 2193 дка (-68) 
Хасково: 187 Страна: 3228
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 209 дка 
2094 от 2094 дка (+1265) 
Хасково: 195 Страна: 3328
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 393 дка 
1571 (+1571) от 1571 дка 
Хасково: 248 Страна: 3955
20
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 182 дка 
1456 от 1456 дка (+291) 
Хасково: 262 Страна: 4113
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 283 дка 
1416 от 1416 дка (+158) 
Хасково: 266 Страна: 4175
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 234 дка 
1358 (-247) от 2339 дка (-362) 
Хасково: 181 Страна: 3101
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 409 дка 
1226 от 1226 дка (+99) 
Хасково: 298 Страна: 4505
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 167 дка 
1166 от 1166 дка (+1080) 
Хасково: 314 Страна: 4632
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1155 дка 
1155 от 1155 дка (-155) 
Хасково: 317 Страна: 4652
28
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 229 дка 
1133 от 1603 дка (+813) 
Хасково: 241 Страна: 3910
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 537 дка 
1074 (+1074) от 1074 дка (+126) 
Хасково: 338 Страна: 4847
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 949 дка 
949 (+949) от 949 дка (+201) 
Хасково: 371 Страна: 5176
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 877 дка 
877 от 877 дка (-65) 
Хасково: 399 Страна: 5401
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 277 дка 
831 от 831 дка 
Хасково: 409 Страна: 5574
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 273 дка 
818 от 818 дка (+546) 
Хасково: 413 Страна: 5613
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 269 дка 
807 от 807 дка (-310) 
Хасково: 418 Страна: 5661
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 738 дка 
738 от 738 дка (+176) 
Хасково: 449 Страна: 5989
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 238 дка 
714 от 714 дка (+35) 
Хасково: 458 Страна: 6113
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 345 дка 
690 (+690) от 690 дка 
Хасково: 475 Страна: 6230
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 343 дка 
686 от 686 дка (+326) 
Хасково: 479 Страна: 6253
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 221 дка 
663 от 663 дка (+135) 
Хасково: 494 Страна: 6372
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 652 дка 
652 от 652 дка (+42) 
Хасково: 503 Страна: 6434
80
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 560 дка 
641 (+641) от 3361 дка (+386) 
Хасково: 507 Страна: 2411
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 346 дка 
639 (-128) от 1038 дка (-144) 
Хасково: 349 Страна: 4930
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 631 дка 
631 от 631 дка (-14) 
Хасково: 516 Страна: 6543

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ивайловград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ивайловград (2022)

43
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.47501750750
2021.387043501200
202184653501200
2022.46684650720
2022.15903370900
20226347370900
2023.3147529502000
2023.2591122862000
2023.16874648700
2023711182862000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Димитър Митрев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
18
ЕТ Димитър Митрев20
20
28
80

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
18
ЕТ Димитър Митрев20
20
28
80

Няма намерени резултати

91 579 дка
67 190 дка
41 295
17 880 (43%)
7.59
9
8

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12
49563
515 217
68245
77745
811 649
938 111
101046

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.