Харманли обл. Хасково

Обща информация
 

Харманли

 
 
23
 
223 387 
 
213
 
6.1 / 52%
 
Обяви за земеделска земя в Харманли
Средни оценки
 
 
39
 
41

Арендатори в община Харманли

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
48
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3850 дка 
15 398 от 15 398 дка (-769) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково15 398 дка (-769)
Харманли5847 дка (-86)
Харманли4041 дка (-366)
Харманли3208 дка (-205)
Харманли2302 дка (-112)
48
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
14 064 от 14 064 дка (-1430) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 064 дка (-1430)
Харманли8405 дка (-908)
Харманли3189 дка (-345)
Харманли2399 дка (-173)
Харманли51 дка (-4)
Харманли20 дка
21
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
10 085 от 10 153 дка (-688) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 153 дка (-688)
Харманли5173 дка (-121)
Харманли3254 дка (-173)
Харманли845 дка (-4)
Харманли470 дка (-390)
Харманли343 дка
Симеоновград68 дка
35
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
9247 (+368) от 9437 дка (+340) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9437 дка (+340)
ХарманлиПОЛЯНОВО9247 дка (+368)
ХасковоБРЯГОВО190 дка (-28)
53
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 3524 дка 
7047 от 7047 дка (-1026) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7047 дка (-1026)
Харманли5914 дка (-972)
Харманли1133 дка (-54)
53
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
5216 от 5216 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5216 дка (-33)
Харманли5216 дка (-33)
41
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
4987 от 4987 дка (-342) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4987 дка (-342)
Харманли3915 дка (-214)
Харманли1072 дка (-128)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2462 дка 
4923 от 4923 дка (-126) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4923 дка (-126)
Харманли2610 дка (+94)
Харманли2313 дка (-220)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2068 дка 
4136 от 4136 дка (-14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4136 дка (-14)
Харманли3364 дка (+2)
Харманли772 дка (-16)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2036 дка 
4072 от 4072 дка (+87) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4072 дка (+87)
Харманли2445 дка (-238)
Харманли1627 дка (+325)
17
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 3091 дка 
3091 от 3091 дка (-259) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3091 дка (-259)
Харманли3091 дка (-259)
53
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 520 дка 
3049 (+516) от 3117 дка (+584) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3117 дка (+584)
Харманли1097 дка (-233)
Харманли518 дка (-176)
Харманли512 дка (+512)
Харманли470 дка (+249)
Харманли452 дка (+164)
Симеоновград68 дка (+68)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2720 дка 
2720 от 2720 дка (-300) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2720 дка (-300)
Харманли2720 дка (-300)
52
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 3376 дка 
2696 (+217) от 16 878 дка (+410) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково16 878 дка (+410)
Симеоновград9207 дка (+596)
Симеоновград2700 дка (-832)
Симеоновград2275 дка (+429)
Харманли1870 дка (-609)
Харманли826 дка (+826)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 521 дка 
2442 (-296) от 4685 дка (-79) 
9 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4685 дка (-79)
Харманли1521 дка (-170)
Минерални бани911 дка
Харманли643 дка (-35)
Симеоновград434 дка (+130)
Свиленград336 дка (+102)
Минерални бани305 дка (+1)
Харманли278 дка (-91)
Свиленград194 дка
Стамболово63 дка (-16)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 606 дка 
2422 от 2422 дка (+7) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2422 дка (+7)
Харманли776 дка (+175)
Харманли729 дка (-13)
Харманли599 дка (-48)
Харманли318 дка (-107)
33
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 925 дка 
2359 от 2776 дка (-842) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2776 дка (-842)
Харманли1704 дка (-1088)
Харманли655 дка (+246)
Симеоновград417 дка
41
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 873 дка 
2281 от 4366 дка 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4366 дка
Харманли1833 дка
Свиленград1045 дка
Хасково630 дка
Харманли448 дка
Свиленград410 дка
80
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2183 (-192) от 20 839 дка (+2912) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9908 дка (+348)
Добрич-селска7877 дка (+177)
Добрич-селска1557 дка (+171)
Добрич-селска343 дка
Добрич-селска131 дка
Област: Варна5755 дка (-237)
Аксаково3025 дка (-191)
Аксаково2214 дка (-12)
Аксаково437 дка (-34)
Аксаково79 дка
Област: Хасково5176 дка (+2801)
Свиленград2993 дка (+2993)
Харманли2183 дка (-192)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1079 дка 
2158 от 2158 дка (-204) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2158 дка (-204)
Харманли2013 дка (-198)
Харманли145 дка (-6)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 693 дка 
2080 от 2080 дка (+82) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2080 дка (+82)
Харманли854 дка (+109)
Харманли641 дка (-95)
Харманли585 дка (+68)
44
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1981 дка 
1981 от 1981 дка (-574) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1981 дка (-574)
Харманли1981 дка (-574)
60
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 739 дка 
1971 (-213) от 2217 дка (-230) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2217 дка (-230)
Харманли1782 дка (-161)
Хасково246 дка (-17)
Харманли189 дка (-52)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 942 дка 
1883 от 1883 дка (+173) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1883 дка (+173)
Харманли1525 дка (+495)
Харманли358 дка (-322)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1851 дка 
1851 от 1851 дка (-235) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1851 дка (-235)
Харманли1851 дка (-235)
13
2019
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 724 дка 
1801 (+2) от 2171 дка (+268) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2171 дка (+268)
Харманли1801 дка (+2)
Свиленград302 дка (+264)
Свиленград68 дка (+2)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1743 дка 
1743 от 1743 дка (-90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1743 дка (-90)
Харманли1743 дка (-90)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1588 от 1588 дка (-416) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1588 дка (-416)
Харманли463 дка (-37)
Харманли457 дка (-60)
Харманли348 дка (-299)
Харманли320 дка (-20)
28
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 802 дка 
1558 (-92) от 1604 дка (-88) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1604 дка (-88)
Харманли1558 дка (-92)
Хасково46 дка (+4)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 701 дка 
1402 от 1402 дка (+304) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1402 дка (+304)
Харманли782 дка (+365)
Харманли620 дка (-61)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Харманли обл. Хасково Страна
48
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3850 дка 
15 398 от 15 398 дка (-769) 
Хасково: 10 Страна: 271
48
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
14 064 от 14 064 дка (-1430) 
Хасково: 14 Страна: 330
21
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
10 085 от 10 153 дка (-688) 
Хасково: 28 Страна: 627
35
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 4719 дка 
9247 (+368) от 9437 дка (+340) 
Хасково: 39 Страна: 722
53
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 3524 дка 
7047 от 7047 дка (-1026) 
Хасково: 56 Страна: 1127
53
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
5216 от 5216 дка (-33) 
Хасково: 79 Страна: 1633
41
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
4987 от 4987 дка (-342) 
Хасково: 88 Страна: 1714
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 2462 дка 
4923 от 4923 дка (-126) 
Хасково: 90 Страна: 1745
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2068 дка 
4136 от 4136 дка (-14) 
Хасково: 108 Страна: 2056
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2036 дка 
4072 от 4072 дка (+87) 
Хасково: 110 Страна: 2084
17
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 3091 дка 
3091 от 3091 дка (-259) 
Хасково: 143 Страна: 2569
53
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 520 дка 
3049 (+516) от 3117 дка (+584) 
Хасково: 139 Страна: 2548
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2720 дка 
2720 от 2720 дка (-300) 
Хасково: 167 Страна: 2827
52
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 3376 дка 
2696 (+217) от 16 878 дка (+410) 
Хасково: 8 Страна: 222
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 521 дка 
2442 (-296) от 4685 дка (-79) 
Хасково: 98 Страна: 1829
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 606 дка 
2422 от 2422 дка (+7) 
Хасково: 175 Страна: 3021
33
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 925 дка 
2359 от 2776 дка (-842) 
Хасково: 159 Страна: 2787
41
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 873 дка 
2281 от 4366 дка 
Хасково: 105 Страна: 1959
80
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2183 (-192) от 20 839 дка (+2912) 
Хасково: 81 Страна: 138
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1079 дка 
2158 от 2158 дка (-204) 
Хасково: 190 Страна: 3265
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 693 дка 
2080 от 2080 дка (+82) 
Хасково: 196 Страна: 3339
44
2019
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1981 дка 
1981 от 1981 дка (-574) 
Хасково: 206 Страна: 3426
60
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 739 дка 
1971 (-213) от 2217 дка (-230) 
Хасково: 185 Страна: 3207
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 942 дка 
1883 от 1883 дка (+173) 
Хасково: 212 Страна: 3548
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1851 дка 
1851 от 1851 дка (-235) 
Хасково: 214 Страна: 3581
13
2019
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 724 дка 
1801 (+2) от 2171 дка (+268) 
Хасково: 189 Страна: 3256
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 1743 дка 
1743 от 1743 дка (-90) 
Хасково: 221 Страна: 3718
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 397 дка 
1588 от 1588 дка (-416) 
Хасково: 243 Страна: 3925
28
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 802 дка 
1558 (-92) от 1604 дка (-88) 
Хасково: 240 Страна: 3907
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 701 дка 
1402 от 1402 дка (+304) 
Хасково: 269 Страна: 4200

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Харманли, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Сакарагро ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Харманли (2022)

23
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42165492816500
2021.31257182813094
2021.2115552993094
2021.18001800800
20215321854732816500
2022.42045253496500
2022.32142252815300
2022.21864242815300
2022.11760342816000
202273319371082816500
2023.32061142906000
2023.22152143365500
2023.12748126006500
20232299402906500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Сакарагро ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Сакарагро ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Сакарагро ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Сакарагро ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Сакарагро ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Сакарагро ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
48
21
Сакарагро ООД35
53
53
41
17
53
52
33
41
80
44
60
13
28

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
48
21
Сакарагро ООД35
53
53
41
17
53
52
33
41
80
44
60
13
28

Няма намерени резултати

233 749 дка
223 387 дка
90 212
47 084 (52%)
6.13
6
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
32344
440 555
558 426
641 244
719 286
854 347
915 647
101900

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.