Любимец обл. Хасково

Обща информация
 

Любимец

 
 
10
 
117 451 
 
133
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в Любимец
Средни оценки
 
 
48
 
41

Арендатори в община Любимец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
48
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 12 682 дка 
12 682 от 12 682 дка (+168) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково12 682 дка (+168)
Любимец12 682 дка (+168)
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
11 084 (+1335) от 17 752 дка (+1933) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково17 752 дка (+1933)
Любимец3910 дка (+1108)
Свиленград3027 дка (+285)
Любимец2244 дка (+52)
Любимец1847 дка (-49)
Любимец1784 дка (+89)
Маджарово1524 дка (+133)
Маджарово1074 дка (+93)
Маджарово958 дка (+48)
Любимец481 дка (+61)
Любимец463 дка (+51)
Любимец355 дка (+23)
Маджарово85 дка (+39)
33
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2749 дка 
6845 (-116) от 8248 дка (-173) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково8248 дка (-173)
Любимец6845 дка (-116)
Маджарово1319 дка (-19)
Маджарово84 дка (-38)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2572 дка 
5144 от 5144 дка (+2040) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5144 дка (+2040)
ЛюбимецЙЕРУСАЛИМОВО4810 дка (+2210)
ЛюбимецОРЯХОВО334 дка (-170)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1170 дка 
4141 (+4141) от 4681 дка (+4122) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4681 дка (+4122)
Любимец2522 дка (+2522)
Любимец1584 дка (+1584)
Харманли540 дка (-19)
Любимец35 дка (+35)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
3745 от 3745 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3745 дка
Любимец2176 дка
Любимец1534 дка
Любимец35 дка
38
2019
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 813 дка 
3252 от 3252 дка (+728) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3252 дка (+728)
Любимец2130 дка (+564)
Любимец504 дка (+151)
Любимец490 дка (-3)
Любимец128 дка (+16)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3031 дка 
3031 от 3031 дка (+64) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3031 дка (+64)
Любимец3031 дка (+64)
50
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 363 дка 
2490 (+496) от 3269 дка (+564) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3269 дка (+564)
Любимец1552 дка (+1142)
Любимец628 дка (+327)
Свиленград271 дка
Любимец188 дка (-973)
Маджарово182 дка
Маджарово134 дка
Маджарово124 дка
Любимец122 дка
Свиленград68 дка (+68)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 670 дка 
2009 от 2009 дка (+565) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2009 дка (+565)
Любимец1271 дка (+565)
Любимец434 дка
Любимец304 дка
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1848 дка 
1848 от 1848 дка (-212) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1848 дка (-212)
Любимец1848 дка (-212)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 883 дка 
1765 от 1765 дка (+93) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1765 дка (+93)
Любимец1190 дка (+258)
Любимец575 дка (-165)
51
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
1539 от 1539 дка (+41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1539 дка (+41)
Любимец1539 дка (+41)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1523 дка 
1523 (+1523) от 1523 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1523 дка (+1523)
Любимец1523 дка (+1523)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1448 дка 
1448 от 1448 дка (-88) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1448 дка (-88)
Любимец1448 дка (-88)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1391 дка 
1391 от 1391 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1391 дка (+17)
Любимец1391 дка (+17)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 650 дка 
1321 (+118) от 1951 дка (+171) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1951 дка (+171)
Любимец1321 дка (+118)
Харманли514 дка (+44)
Димитровград116 дка (+9)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 434 дка 
1303 от 1303 дка (+378) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1303 дка (+378)
Любимец822 дка (+340)
Любимец452 дка (+38)
Любимец29 дка
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 635 дка 
1269 от 1269 дка (+130) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1269 дка (+130)
Любимец687 дка (+130)
Любимец582 дка
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
1207 от 1207 дка (+246) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1207 дка (+246)
Любимец1207 дка (+246)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1132 дка 
1132 от 1132 дка (-82) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1132 дка (-82)
Любимец1132 дка (-82)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 504 дка 
1122 (+105) от 3026 дка (-5864) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1904 дка (-5969)
Разград700 дка
Разград541 дка (-49)
Разград450 дка
Разград213 дка (-5920)
Област: Хасково1122 дка (+105)
Любимец687 дка (+124)
Любимец435 дка (-19)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1120 дка 
1120 от 1120 дка (+119) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1120 дка (+119)
Любимец1120 дка (+119)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1120 дка 
1120 (+1120) от 1120 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1120 дка (+1120)
Любимец1120 дка (+1120)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1038 дка 
1038 от 1038 дка (+132) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1038 дка (+132)
Любимец1038 дка (+132)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-65) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1017 дка (-65)
Любимец1017 дка (-65)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 701 дка 
1014 (+77) от 1402 дка (+30) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1402 дка (+30)
Любимец1014 дка (+77)
Свиленград388 дка (-47)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 941 дка 
941 от 941 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково941 дка (+17)
Любимец941 дка (+17)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 911 дка 
911 от 911 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково911 дка (+25)
Любимец911 дка (+25)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 894 дка 
894 от 894 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково894 дка (+6)
Любимец894 дка (+6)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Любимец обл. Хасково Страна
48
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 12 682 дка 
12 682 от 12 682 дка (+168) 
Хасково: 19 Страна: 399
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
11 084 (+1335) от 17 752 дка (+1933) 
Хасково: 6 Страна: 194
33
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2749 дка 
6845 (-116) от 8248 дка (-173) 
Хасково: 43 Страна: 893
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 2572 дка 
5144 от 5144 дка (+2040) 
Хасково: 82 Страна: 1663
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 1170 дка 
4141 (+4141) от 4681 дка (+4122) 
Хасково: 99 Страна: 1830
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1248 дка 
3745 от 3745 дка 
Хасково: 116 Страна: 2221
38
2019
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 813 дка 
3252 от 3252 дка (+728) 
Хасково: 131 Страна: 2472
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3031 дка 
3031 от 3031 дка (+64) 
Хасково: 146 Страна: 2612
50
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 363 дка 
2490 (+496) от 3269 дка (+564) 
Хасково: 129 Страна: 2457
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 670 дка 
2009 от 2009 дка (+565) 
Хасково: 202 Страна: 3394
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1848 дка 
1848 от 1848 дка (-212) 
Хасково: 215 Страна: 3586
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 883 дка 
1765 от 1765 дка (+93) 
Хасково: 218 Страна: 3690
51
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
1539 от 1539 дка (+41) 
Хасково: 251 Страна: 4000
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1523 дка 
1523 (+1523) от 1523 дка 
Хасково: 254 Страна: 4019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1448 дка 
1448 от 1448 дка (-88) 
Хасково: 263 Страна: 4124
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1391 дка 
1391 от 1391 дка (+17) 
Хасково: 271 Страна: 4215
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 650 дка 
1321 (+118) от 1951 дка (+171) 
Хасково: 209 Страна: 3467
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 434 дка 
1303 от 1303 дка (+378) 
Хасково: 288 Страна: 4356
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 635 дка 
1269 от 1269 дка (+130) 
Хасково: 291 Страна: 4418
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
1207 от 1207 дка (+246) 
Хасково: 301 Страна: 4537
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1132 дка 
1132 от 1132 дка (-82) 
Хасково: 326 Страна: 4710
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 504 дка 
1122 (+105) от 3026 дка (-5864) 
Хасково: 328 Страна: 2616
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1120 дка 
1120 от 1120 дка (+119) 
Хасково: 330 Страна: 4743
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1120 дка 
1120 (+1120) от 1120 дка 
Хасково: 331 Страна: 4744
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1038 дка 
1038 от 1038 дка (+132) 
Хасково: 350 Страна: 4931
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-65) 
Хасково: 355 Страна: 4986
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 701 дка 
1014 (+77) от 1402 дка (+30) 
Хасково: 270 Страна: 4201
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 941 дка 
941 от 941 дка (+17) 
Хасково: 376 Страна: 5194
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 911 дка 
911 от 911 дка (+25) 
Хасково: 389 Страна: 5296
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 894 дка 
894 от 894 дка (+6) 
Хасково: 393 Страна: 5340

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Любимец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Иван Славов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Любимец (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020550
2021.4217993756000
2021.3162253005000
2021.274334501130
20218321762173006000
2022.41494135503998
2022.3128535501705
2022.28011542561865
2022.190224501355
20228631722563998
2023.3184853282722
2023.21582103642722
2023.1148893172577
20231602243172722

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Иван Славов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Иван Славов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Славов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Славов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Иван Славов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Иван Славов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
26
33
Иван Славов
38
50
51

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
26
33
Иван Славов
38
50
51

Няма намерени резултати

121 268 дка
117 451 дка
58 008
35 314 (61%)
6.59
4
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
424 332
513 924
639 521
716 378
86772
99469
1010 873

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.