Маджарово обл. Хасково

Обща информация
 

Маджарово

 
 
16
 
23 821 
 
44
 
5.6 / 58%
 
Обяви за земеделска земя в Маджарово
Средни оценки
 
 
38
 
41

Арендатори в община Маджарово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
3641 (+313) от 17 752 дка (+1933) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково17 752 дка (+1933)
Любимец3910 дка (+1108)
Свиленград3027 дка (+285)
Любимец2244 дка (+52)
Любимец1847 дка (-49)
Любимец1784 дка (+89)
Маджарово1524 дка (+133)
Маджарово1074 дка (+93)
Маджарово958 дка (+48)
Любимец481 дка (+61)
Любимец463 дка (+51)
Любимец355 дка (+23)
Маджарово85 дка (+39)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 590 дка 
2361 от 2361 дка (+139) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2361 дка (+139)
Маджарово1365 дка (+97)
Маджарово639 дка (+20)
Маджарово291 дка (+21)
Маджарово66 дка (+1)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 282 дка 
1691 (+1691) от 1691 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1691 дка (+1691)
Маджарово1052 дка (+1052)
Маджарово271 дка (+271)
Маджарово259 дка (+259)
Маджарово40 дка (+40)
Маджарово40 дка (+40)
Маджарово29 дка (+29)
38
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 263 дка 
1437 от 3152 дка (-652) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3152 дка (-652)
МаджаровоРЪЖЕНОВО975 дка
СтамболовоСИЛЕН816 дка
СтамболовоМАДЖАРИ298 дка (-690)
СтамболовоВОЙВОДЕНЕЦ250 дка
МаджаровоТОПОЛОВО215 дка
МаджаровоДОЛНО СЪДИЕВО167 дка
СтамболовоЛЯСКОВЕЦ115 дка
СтамболовоПЪТНИКОВО114 дка
СтамболовоВОДЕНЦИ93 дка (+9)
МаджаровоМАЛКО БРЯГОВО40 дка
МаджаровоЕФРЕМ40 дка
СтамболовоДОЛНО ПОЛЕ29 дка (+29)
33
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2749 дка 
1403 (-57) от 8248 дка (-173) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково8248 дка (-173)
Любимец6845 дка (-116)
Маджарово1319 дка (-19)
Маджарово84 дка (-38)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 332 дка 
1328 от 1328 дка (+20) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1328 дка (+20)
Маджарово668 дка (+8)
Маджарово450 дка
Маджарово154 дка (+12)
Маджарово56 дка
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1058 дка 
1270 (+107) от 2115 дка (-104) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2115 дка (-104)
Маджарово1270 дка (+107)
Харманли845 дка (-211)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1200 дка 
1200 от 1200 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1200 дка (-32)
Маджарово1200 дка (-32)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1194 дка 
1194 от 1194 дка (+94) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1194 дка (+94)
Маджарово1194 дка (+94)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 188 дка 
1126 от 1126 дка (+171) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1126 дка (+171)
Маджарово343 дка (+109)
Маджарово320 дка (-8)
Маджарово236 дка (+23)
Маджарово173 дка (+49)
Маджарово29 дка (+29)
Маджарово25 дка (-31)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1047 дка 
1047 от 1047 дка (+46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково1047 дка (+46)
Маджарово1047 дка (+46)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 147 дка 
736 от 736 дка (+111) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково736 дка (+111)
Маджарово314 дка (+97)
Маджарово270 дка (+19)
Маджарово98 дка (+9)
Маджарово38 дка (-30)
Маджарово16 дка (+16)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 359 дка 
718 от 718 дка (+541) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково718 дка (+541)
Маджарово554 дка (+554)
Маджарово164 дка (-13)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 276 дка 
552 от 552 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково552 дка
Маджарово277 дка
Маджарово275 дка
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 529 дка 
529 (+529) от 529 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково529 дка (+529)
Маджарово529 дка (+529)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 от 520 дка (-180) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково520 дка (-180)
Маджарово520 дка (-180)
Комасационен фактор: 471 дка 
471 от 471 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково471 дка (+16)
Маджарово471 дка (+16)
Комасационен фактор: 223 дка 
445 от 445 дка (-15) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково445 дка (-15)
Маджарово321 дка (-7)
Маджарово124 дка (-8)
50
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 363 дка 
440 от 3269 дка (+564) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3269 дка (+564)
Любимец1552 дка (+1142)
Любимец628 дка (+327)
Свиленград271 дка
Любимец188 дка (-973)
Маджарово182 дка
Маджарово134 дка
Маджарово124 дка
Любимец122 дка
Свиленград68 дка (+68)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 236 дка 
337 (-59) от 1413 дка (+1) 
6 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково922 дка (+1)
Любимец328 дка (+45)
Ивайловград257 дка (+15)
Маджарово248 дка (+12)
Маджарово72 дка (-71)
Маджарово17 дка
Област: Разград491 дка
Кубрат491 дка
Комасационен фактор: 326 дка 
326 от 326 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково326 дка (+20)
Маджарово326 дка (+20)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково316 дка (+20)
Маджарово316 дка (+20)
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково300 дка (+36)
Маджарово300 дка (+36)
Комасационен фактор: 293 дка 
293 от 293 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково293 дка (+101)
Маджарово293 дка (+101)
Комасационен фактор: 139 дка 
278 от 278 дка (+52) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково278 дка (+52)
Маджарово162 дка (+46)
Маджарово116 дка (+6)
Комасационен фактор: 274 дка 
274 (+274) от 274 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково274 дка (+274)
Маджарово274 дка (+274)
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково253 дка (+8)
Маджарово253 дка (+8)
Комасационен фактор: 210 дка 
210 от 210 дка (-69) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково210 дка (-69)
Маджарово210 дка (-69)
Комасационен фактор: 102 дка 
203 от 203 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково203 дка
Маджарово141 дка
Маджарово62 дка
Комасационен фактор: 97 дка 
193 от 193 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково193 дка
Маджарово135 дка
Маджарово58 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Маджарово обл. Хасково Страна
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
3641 (+313) от 17 752 дка (+1933) 
Хасково: 6 Страна: 194
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 590 дка 
2361 от 2361 дка (+139) 
Хасково: 179 Страна: 3075
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 282 дка 
1691 (+1691) от 1691 дка 
Хасково: 225 Страна: 3776
38
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 263 дка 
1437 от 3152 дка (-652) 
Хасково: 137 Страна: 2528
33
2019
На печалба
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 2749 дка 
1403 (-57) от 8248 дка (-173) 
Хасково: 43 Страна: 893
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 332 дка 
1328 от 1328 дка (+20) 
Хасково: 279 Страна: 4305
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1058 дка 
1270 (+107) от 2115 дка (-104) 
Хасково: 193 Страна: 3306
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1200 дка 
1200 от 1200 дка (-32) 
Хасково: 302 Страна: 4552
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1194 дка 
1194 от 1194 дка (+94) 
Хасково: 307 Страна: 4570
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 188 дка 
1126 от 1126 дка (+171) 
Хасково: 327 Страна: 4726
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1047 дка 
1047 от 1047 дка (+46) 
Хасково: 345 Страна: 4902
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 147 дка 
736 от 736 дка (+111) 
Хасково: 451 Страна: 6002
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 359 дка 
718 от 718 дка (+541) 
Хасково: 456 Страна: 6084
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 276 дка 
552 от 552 дка 
Хасково: 584 Страна: 7055
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 529 дка 
529 (+529) от 529 дка 
Хасково: 605 Страна: 7244
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 520 дка 
520 от 520 дка (-180) 
Хасково: 614 Страна: 7307
Комасационен фактор: 471 дка 
471 от 471 дка (+16) 
Хасково: 660 Страна: 7702
Комасационен фактор: 223 дка 
445 от 445 дка (-15) 
Хасково: 689 Страна: 7980
50
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 363 дка 
440 от 3269 дка (+564) 
Хасково: 129 Страна: 2457
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 236 дка 
337 (-59) от 1413 дка (+1) 
Хасково: 382 Страна: 4183
Комасационен фактор: 326 дка 
326 от 326 дка (+20) 
Хасково: 845 Страна: 9464
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+20) 
Хасково: 866 Страна: 9620
Комасационен фактор: 300 дка 
300 от 300 дка (+36) 
Хасково: 896 Страна: 9910
Комасационен фактор: 293 дка 
293 от 293 дка (+101) 
Хасково: 907 Страна: 10035
Комасационен фактор: 139 дка 
278 от 278 дка (+52) 
Хасково: 930 Страна: 10307
Комасационен фактор: 274 дка 
274 (+274) от 274 дка 
Хасково: 937 Страна: 10371
Комасационен фактор: 253 дка 
253 от 253 дка (+8) 
Хасково: 967 Страна: 10729
Комасационен фактор: 210 дка 
210 от 210 дка (-69) 
Хасково: 1035 Страна: 11478
Комасационен фактор: 102 дка 
203 от 203 дка 
Хасково: 1048 Страна: 11604
Комасационен фактор: 97 дка 
193 от 193 дка 
Хасково: 1063 Страна: 11792

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Маджарово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Маджарово (2022)

16
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2022.31890217242057
2022.22057120572057
2022.12057120572057
20221974417242057

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
26
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово38
33
50

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
26
ЕТ ЧЗП Гюнер Сербест - с. Стамболово38
33
50

Няма намерени резултати

31 845 дка
23 821 дка
12 743
7358 (58%)
6.21
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
32301
48410
59251
62129
7525
83741
94874
10614

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.