Любен Каравелово общ. Аксаково

Обща информация
 

Любен Каравелово

 
 
 
1597
 
44519
 
14 592  (+122) 
 
13
 
300-499
 
Обяви за земеделска земя в Любен Каравелово
Средни оценки
 
 
68
 
55
 
50

Арендатори в Любен Каравелово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
7521 (-40) от 8611 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8459 дка (-40)
Аксаково7521 дка (-40)
Аксаково938 дка
Област: Добрич152 дка (+152)
Балчик152 дка (+152)
78
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 675 дка 
2093 (+17) от 4048 дка (+348) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3499 дка (+15)
Аксаково2093 дка (+17)
Аксаково621 дка (+30)
Аксаково507 дка (-32)
Аксаково227 дка
Аксаково51 дка
Област: Добрич549 дка (+333)
Добрич-селска549 дка (+333)
78
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
1461 (-183) от 4586 дка (-50) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3445 дка (-70)
Аксаково1461 дка (-183)
Аксаково546 дка (-96)
Аксаково505 дка (+270)
Аксаково358 дка (+205)
Суворово287 дка (+2)
Аксаково252 дка (-83)
Аксаково36 дка (-185)
Област: Добрич1141 дка (+20)
Добрич-селска1141 дка (+20)
69
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 668 дка 
1328 (-65) от 2005 дка (-140) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2005 дка (-140)
АксаковоЛюбен Каравелово1328 дка (-65)
АксаковоВодица566 дка (-56)
АксаковоКрумово111 дка (-19)
43
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 225 дка 
870 (-1) от 1573 дка (+46) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна974 дка (+21)
Аксаково870 дка (-1)
Аксаково104 дка (+22)
Област: Добрич599 дка (+25)
Генерал Тошево386 дка
Генерал Тошево100 дка
Генерал Тошево57 дка
Генерал Тошево45 дка (+25)
Генерал Тошево11 дка
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 794 дка 
614 (+404) от 2382 дка (+567) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1618 дка (+567)
Аксаково1004 дка (+163)
Аксаково614 дка (+404)
Област: Добрич764 дка
Добрич-селска764 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 566 дка 
461 от 1697 дка (-498) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1697 дка (-498)
Аксаково969 дка (-498)
Аксаково461 дка
Аксаково267 дка
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 593 дка 
125 от 1780 дка (-31) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1780 дка (-31)
Аксаково1117 дка (-31)
Аксаково538 дка
Аксаково125 дка
80
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
79 от 20 839 дка (+2912) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9908 дка (+348)
Добрич-селска7877 дка (+177)
Добрич-селска1557 дка (+171)
Добрич-селска343 дка
Добрич-селска131 дка
Област: Варна5755 дка (-237)
Аксаково3025 дка (-191)
Аксаково2214 дка (-12)
Аксаково437 дка (-34)
Аксаково79 дка
Област: Хасково5176 дка (+2801)
Свиленград2993 дка (+2993)
Харманли2183 дка (-192)
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 376 дка 
40 (+40) от 5644 дка (+202) 
15 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5040 дка (+81)
Генерал Тошево2129 дка (+33)
Генерал Тошево820 дка (-4)
Генерал Тошево529 дка (-40)
Генерал Тошево299 дка (-32)
Крушари240 дка
Генерал Тошево192 дка
Крушари165 дка (+58)
Генерал Тошево162 дка
Генерал Тошево161 дка (+20)
Крушари125 дка (+41)
Генерал Тошево120 дка
Генерал Тошево98 дка (+5)
Област: Варна604 дка (+121)
Аксаково415 дка
Аксаково149 дка (+81)
Аксаково40 дка (+40)
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
18 от 15 744 дка (+423) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна15 744 дка (+423)
Белослав6074 дка (-58)
Аксаково4048 дка (-365)
Варна3897 дка (+271)
Аксаково926 дка (+560)
Аксаково781 дка (+15)
Аксаково18 дка
63
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
0 от 4393 дка (-741)
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4393 дка (-741)
Вълчи дол2916 дка (-219)
Вълчи дол751 дка (-600)
Аксаково350 дка (+42)
Вълчи дол188 дка (-6)
Вълчи дол188 дка (+42)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
0 от 4300 дка (-68)
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4300 дка (-68)
Аксаково2993 дка (-21)
Варна400 дка (+31)
Белослав399 дка (-7)
Аксаково293 дка
Аксаково215 дка (-71)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Любен Каравелово общ. Аксаково обл. Варна Страна Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2870 дка 
7521 (-40) от 8611 дка (+112) 
Аксаково: 5 Варна: 37 Страна: 837
78
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 108
85
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 675 дка 
2093 (+17) от 4048 дка (+348) 
Аксаково: 16 Варна: 128 Страна: 2093
78
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 108
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
1461 (-183) от 4586 дка (-50) 
Аксаково: 19 Варна: 130 Страна: 1873
69
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 668 дка 
1328 (-65) от 2005 дка (-140) 
Аксаково: 29 Варна: 184 Страна: 3397
43
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 225 дка 
870 (-1) от 1573 дка (+46) 
Аксаково: 42 Варна: 257 Страна: 3945
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 794 дка 
614 (+404) от 2382 дка (+567) 
Аксаково: 35 Варна: 202 Страна: 3053
66
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 566 дка 
461 от 1697 дка (-498) 
Аксаково: 32 Варна: 198 Страна: 3768
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 593 дка 
125 от 1780 дка (-31) 
Аксаково: 31 Варна: 196 Страна: 3667
80
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
79 от 20 839 дка (+2912) 
Аксаково: 9 Варна: 79 Страна: 138
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 376 дка 
40 (+40) от 5644 дка (+202) 
Аксаково: 47 Варна: 302 Страна: 1498
56
2019
ХОЛДИНГ 22 629 дка (+456)  
Страна: 59
69
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2624 дка 
18 от 15 744 дка (+423) 
Аксаково: 8 Варна: 14 Страна: 258
63
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
0 от 4393 дка (-741)
Аксаково: 58 Варна: 109 Страна: 1945
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 860 дка 
0 от 4300 дка (-68)
Аксаково: 15 Варна: 115 Страна: 1989

Ренти на арендаторите в Любен Каравелово

Бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниЛюбен Каравелово

Арендатор
Борисов Агро ЕООД

Ренти за община Аксаково (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Любен Каравелово

22
8
2365 лв./дка
2125 лв./дка
2349 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
27 октомври 2022 г.160011Тук
20 юни 2022 г.300015Тук
26 май 2022 г.250015Тук
19 януари 2022 г.150011Тук
16 януари 2022 г.225030Тук
15 ноември 2021 г.200024Тук
5 ноември 2021 г.4666,6676,9Тук
10 юни 2021 г.140010Тук

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Любен Каравелово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
252
736
1177
Борисов Агро ЕООД2154
551
720
1099
649
1017

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
172131165130
379
350332345312
Борисов Агро ЕООД425416466506
130102172126
126149310210
441343355388
250230885211
185143249245

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
516
515
265
Борисов Агро ЕООД235
228
291
353
325
241

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
67
234
Борисов Агро ЕООД43
48
25
58

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
68107258627884998611
22092850289737004048
58875378631446364586
Борисов Агро ЕООД21542136211121452005
38581789139515271573
18152382
36023585366521951697
18971873181118111780
17 58521 46017 39017 92720 839
52185963480654425644
16 21616 24816 31715 32115 744
50845250501451344393
39994397416743684300
Общо74 51978 18772 16574 52077 602

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
57185928594375617521
14641466145220762093
19321957227216441461
Борисов Агро ЕООД16401546154013931328
955991909871870
210614
218821912077461461
149125125125125
9279797979
40
4518181818
83
343100
Общо14 52614 48414 41514 43814 610

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
63
85
70
Борисов Агро ЕООД69
43
66
80
69
63

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
63
85
70
Борисов Агро ЕООД69
43
66
80
69
63

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Любен Каравелово (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.