Балчик обл. Добрич

Обща информация
 

Балчик

 
 
21
 
303 752 
 
128
 
3.15 / 90%
 
Обяви за земеделска земя в Балчик
Средни оценки
 
 
64
 
60

Арендатори в община Балчик

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
78
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 4690 дка 
37 517 от 37 517 дка (+367) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич37 517 дка (+367)
Балчик30 957 дка (+81)
Балчик3329 дка (+67)
Балчик1214 дка (+16)
Балчик737 дка (+145)
Балчик556 дка (+68)
Балчик455 дка (-11)
Балчик231 дка (+1)
Балчик38 дка
69
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 3362 дка 
26 899 от 26 899 дка (+202) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич26 899 дка (+202)
Балчик20 935 дка (+261)
Балчик3577 дка (+3)
Балчик1664 дка (-23)
Балчик233 дка (-40)
Балчик172 дка (+1)
Балчик167 дка
Балчик91 дка
Балчик60 дка
67
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 6081 дка 
23 967 от 24 324 дка (+28) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич24 324 дка (+28)
Балчик18 122 дка (+42)
Балчик5845 дка (-14)
Каварна250 дка
Генерал Тошево107 дка
63
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2070 дка 
15 379 (+28) от 16 560 дка (+29) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич16 560 дка (+29)
БалчикДропла14 136 дка (+54)
БалчикКремена921 дка (-25)
Генерал ТошевоБалканци865 дка
Генерал ТошевоПрисад197 дка (+1)
БалчикДъбрава174 дка (-1)
БалчикГурково148 дка
Генерал ТошевоВасилево62 дка
Генерал ТошевоПисарово57 дка
60
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 3441 дка 
10 324 от 10 324 дка (+80) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич10 324 дка (+80)
Балчик8680 дка (+79)
Балчик1496 дка (+1)
Балчик148 дка
86
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 523 дка 
8915 от 9408 дка (+41) 
18 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9408 дка (+41)
Балчик1615 дка (+218)
Балчик1507 дка (-95)
Балчик1234 дка (+19)
Балчик1064 дка (-148)
Балчик1004 дка
Балчик782 дка (+76)
Балчик675 дка (-37)
Балчик299 дка
Балчик288 дка (+8)
Балчик273 дка
Каварна249 дка
Балчик142 дка
Каварна82 дка
Добрич76 дка
Каварна40 дка
Балчик32 дка
Каварна24 дка
Каварна22 дка
67
2019
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1041 дка 
8091 (-217) от 8327 дка (-106) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8327 дка (-106)
Балчик4491 дка (-38)
Балчик1085 дка (-412)
Балчик1034 дка (+4)
Балчик709 дка (+368)
Балчик436 дка (-139)
Балчик336 дка
Генерал Тошево125 дка
Генерал Тошево111 дка (+111)
69
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 873 дка 
7973 (+82) от 8732 дка (+290) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8732 дка (+290)
Балчик2903 дка (-57)
Балчик1988 дка (+118)
Балчик1334 дка (+29)
Балчик844 дка (-2)
Балчик554 дка (-6)
Каварна515 дка (+2)
Балчик281 дка
Каварна206 дка (+206)
Балчик69 дка
Каварна38 дка
71
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
7781 (+490) от 8515 дка (+492) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8515 дка (+492)
Балчик3299 дка (+418)
Балчик1969 дка (+48)
Балчик1282 дка (+21)
Балчик1041 дка (+3)
Генерал Тошево559 дка (+2)
Каварна175 дка
Балчик133 дка
Балчик57 дка
65
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1213 дка 
7733 (-483) от 8494 дка (-584) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8494 дка (-584)
Балчик6775 дка (-483)
Балчик582 дка
Балчик376 дка
Добрич-селска350 дка (-103)
Добрич-селска262 дка (+2)
Добрич-селска99 дка
Добрич-селска50 дка
56
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 841 дка 
7454 от 7572 дка (+286) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7572 дка (+286)
Балчик6455 дка (+114)
Балчик347 дка (+166)
Балчик268 дка (-5)
Балчик244 дка
Добрич-селска80 дка
Балчик71 дка
Балчик41 дка (+41)
Добрич-селска38 дка
Балчик28 дка (-30)
62
2019
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 920 дка 
7418 (+43) от 8282 дка (+260) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8282 дка (+260)
Балчик6316 дка (+41)
Балчик1047 дка (+1)
Добрич-селска309 дка (+1)
Добрич-селска256 дка (+35)
Добрич-селска141 дка (+48)
Добрич-селска74 дка (+74)
Добрич-селска59 дка (+59)
Балчик55 дка (+1)
Добрич-селска25 дка
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 6961 дка 
6961 от 6961 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6961 дка
Балчик6961 дка
72
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 626 дка 
6258 от 6258 дка (+118) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6258 дка (+118)
Балчик3383 дка (+38)
Балчик1429 дка (+48)
Балчик301 дка (+1)
Балчик280 дка (+1)
Балчик244 дка (+23)
Балчик227 дка (+6)
Балчик182 дка
Балчик107 дка (+1)
Балчик94 дка
Балчик11 дка
70
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1044 дка 
6080 (-96) от 9393 дка (+38) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9208 дка (+39)
Добрич-селска2779 дка (+109)
Балчик2302 дка (-49)
Балчик2017 дка (+44)
Балчик1019 дка (+186)
Балчик461 дка (-283)
Добрич-селска330 дка (+26)
Балчик281 дка (+6)
Добрич-селска19 дка
Област: Стара Загора185 дка (-1)
Мъглиж185 дка (-1)
64
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1292 дка 
5779 от 6458 дка (-17) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6458 дка (-17)
Балчик2440 дка (+150)
Балчик1830 дка (-130)
Балчик1059 дка (-44)
Каварна679 дка
Балчик450 дка (+7)
57
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 722 дка 
5467 от 5774 дка (+76) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5774 дка (+76)
Балчик4117 дка (-16)
Балчик528 дка (+152)
Балчик401 дка (-204)
Каварна307 дка
Балчик170 дка (+93)
Балчик145 дка (-45)
Балчик92 дка (+92)
Балчик14 дка (+4)
80
2019
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1947 дка 
5365 (+69) от 5842 дка (+92) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5842 дка (+92)
Балчик5365 дка (+69)
Генерал Тошево425 дка (-29)
Генерал Тошево52 дка (+52)
67
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 684 дка 
5316 (+385) от 7528 дка (+185) 
11 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5316 дка (+385)
Балчик2458 дка (-156)
Балчик1160 дка (+341)
Балчик579 дка (-254)
Балчик399 дка (+399)
Балчик270 дка (+193)
Балчик178 дка (+18)
Балчик169 дка (+52)
Балчик63 дка (-25)
Балчик40 дка (-183)
Област: Търговище2212 дка (-200)
Търговище1783 дка (-354)
Търговище429 дка (+154)
35
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 471 дка 
4709 от 4709 дка (-48) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4709 дка (-48)
Балчик2158 дка (-55)
Балчик883 дка (-17)
Балчик527 дка (+12)
Балчик388 дка (+10)
Балчик265 дка
Балчик189 дка
Балчик157 дка (+1)
Балчик87 дка
Балчик46 дка (+1)
Балчик9 дка
49
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 617 дка 
4481 от 4937 дка (+481) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4937 дка (+481)
Балчик2565 дка (-116)
Балчик999 дка (+669)
Балчик508 дка (-20)
Каварна383 дка
Балчик196 дка (-67)
Балчик126 дка (+15)
Балчик87 дка
Генерал Тошево73 дка
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 647 дка 
4461 (+130) от 9709 дка (+121) 
15 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9709 дка (+121)
Балчик3671 дка (+62)
Генерал Тошево2277 дка (-14)
Генерал Тошево1470 дка (-43)
Генерал Тошево544 дка (+76)
Генерал Тошево422 дка (+5)
Генерал Тошево363 дка (-17)
Балчик250 дка
Балчик235 дка (+38)
Балчик178 дка (-1)
Добрич-селска124 дка (-16)
Балчик69 дка
Добрич-селска48 дка
Балчик30 дка (+30)
Балчик19 дка
Балчик9 дка (+1)
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 913 дка 
4384 (-27) от 10 953 дка (+62) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич10 953 дка (+62)
Генерал Тошево5416 дка (+115)
Балчик1702 дка
Балчик1676 дка (-35)
Генерал Тошево655 дка
Балчик346 дка (+6)
Генерал Тошево315 дка
Балчик283 дка (+1)
Балчик223 дка (+1)
Балчик154 дка
Генерал Тошево116 дка
Генерал Тошево50 дка (-26)
Добрич-селска17 дка
51
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 342 дка 
4379 (-1090) от 4793 дка (-959) 
14 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4793 дка (-959)
Балчик1482 дка (-17)
Балчик923 дка (-9)
Балчик711 дка (-497)
Каварна414 дка (+131)
Балчик212 дка (+69)
Балчик199 дка (+100)
Балчик166 дка
Балчик166 дка (+6)
Балчик159 дка (-78)
Балчик150 дка
Балчик80 дка (-207)
Балчик58 дка (-220)
Балчик58 дка (-237)
Балчик15 дка
75
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
4206 от 4353 дка (-20) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4353 дка (-20)
Балчик3589 дка (-23)
Балчик467 дка
Балчик150 дка (+3)
Каварна147 дка
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 426 дка 
3838 от 3838 дка (-368) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3838 дка (-368)
Балчик1750 дка (-3)
Балчик1023 дка
Балчик346 дка (+9)
Балчик297 дка (-561)
Балчик135 дка
Балчик85 дка
Балчик81 дка (+81)
Балчик81 дка (+81)
Балчик40 дка (+25)
60
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 372 дка 
3720 от 3720 дка (+29) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3720 дка (+29)
Балчик1027 дка
Балчик996 дка (-79)
Балчик870 дка (+92)
Балчик233 дка (+117)
Балчик184 дка (-1)
Балчик164 дка (-101)
Балчик95 дка
Балчик90 дка
Балчик51 дка (+1)
Балчик10 дка
48
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 449 дка 
3682 (+272) от 4941 дка (+646) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4941 дка (+646)
Балчик2625 дка (+31)
Балчик447 дка
Балчик389 дка (+20)
Каварна375 дка (+375)
Каварна273 дка
Генерал Тошево229 дка
Генерал Тошево212 дка (-1)
Балчик113 дка (+113)
Балчик108 дка (+108)
Генерал Тошево106 дка
Генерал Тошево64 дка
73
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 425 дка 
3633 (-64) от 4245 дка (+119) 
10 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4245 дка (+119)
Балчик3396 дка (-143)
Добрич-селска355 дка (+58)
Балчик147 дка (-11)
Каварна71 дка
Добрич-селска66 дка (+66)
Добрич-селска57 дка (+11)
Балчик51 дка (+51)
Добрич-селска48 дка (+48)
Балчик39 дка (+39)
Добрич-селска15 дка
81
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 508 дка 
3327 (-7) от 4061 дка (+65) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4061 дка (+65)
Балчик1705 дка (-8)
Балчик935 дка (+1)
Балчик687 дка
Добрич-селска320 дка (+1)
Добрич-селска155 дка (+1)
Генерал Тошево136 дка
Генерал Тошево106 дка (+53)
Генерал Тошево17 дка (+17)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Балчик обл. Добрич Страна
78
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 4690 дка 
37 517 от 37 517 дка (+367) 
Добрич: 2 Страна: 33
69
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 3362 дка 
26 899 от 26 899 дка (+202) 
Добрич: 8 Страна: 78
67
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 6081 дка 
23 967 от 24 324 дка (+28) 
Добрич: 13 Страна: 99
63
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2070 дка 
15 379 (+28) от 16 560 дка (+29) 
Добрич: 24 Страна: 233
60
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 3441 дка 
10 324 от 10 324 дка (+80) 
Добрич: 60 Страна: 605
86
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 523 дка 
8915 от 9408 дка (+41) 
Добрич: 71 Страна: 724
67
2019
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1041 дка 
8091 (-217) от 8327 дка (-106) 
Добрич: 90 Страна: 884
69
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 873 дка 
7973 (+82) от 8732 дка (+290) 
Добрич: 80 Страна: 819
71
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
7781 (+490) от 8515 дка (+492) 
Добрич: 84 Страна: 848
65
2019
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1213 дка 
7733 (-483) от 8494 дка (-584) 
Добрич: 85 Страна: 856
56
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 841 дка 
7454 от 7572 дка (+286) 
Добрич: 107 Страна: 1020
62
2019
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 920 дка 
7418 (+43) от 8282 дка (+260) 
Добрич: 91 Страна: 890
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 6961 дка 
6961 от 6961 дка 
Добрич: 115 Страна: 1146
72
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 626 дка 
6258 от 6258 дка (+118) 
Добрич: 135 Страна: 1303
70
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1044 дка 
6080 (-96) от 9393 дка (+38) 
Добрич: 74 Страна: 729
64
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1292 дка 
5779 от 6458 дка (-17) 
Добрич: 127 Страна: 1253
57
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 722 дка 
5467 от 5774 дка (+76) 
Добрич: 148 Страна: 1462
80
2019
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 1947 дка 
5365 (+69) от 5842 дка (+92) 
Добрич: 145 Страна: 1433
67
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 684 дка 
5316 (+385) от 7528 дка (+185) 
Добрич: 159 Страна: 1037
35
2019
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 471 дка 
4709 от 4709 дка (-48) 
Добрич: 184 Страна: 1820
49
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 617 дка 
4481 от 4937 дка (+481) 
Добрич: 177 Страна: 1739
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 647 дка 
4461 (+130) от 9709 дка (+121) 
Добрич: 67 Страна: 694
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 913 дка 
4384 (-27) от 10 953 дка (+62) 
Добрич: 56 Страна: 551
51
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 342 дка 
4379 (-1090) от 4793 дка (-959) 
Добрич: 181 Страна: 1796
75
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
4206 от 4353 дка (-20) 
Добрич: 196 Страна: 1968
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 426 дка 
3838 от 3838 дка (-368) 
Добрич: 212 Страна: 2170
60
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 372 дка 
3720 от 3720 дка (+29) 
Добрич: 215 Страна: 2231
48
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 449 дка 
3682 (+272) от 4941 дка (+646) 
Добрич: 176 Страна: 1737
73
2019
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 425 дка 
3633 (-64) от 4245 дка (+119) 
Добрич: 201 Страна: 2012
81
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 508 дка 
3327 (-7) от 4061 дка (+65) 
Добрич: 207 Страна: 2086

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Балчик, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Балчик (2022)

21
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20202035
2020.422452011002950
2020203522452011002950
2021.42867473334200
2021.326204210005556
2021.228063519005000
2021.125382816003500
2021193427241523335556
2022.44178748836250
2022.34094784636250
2022.23547645816832
2022.13221692606507
202237822852606832
2023.34342532806500
2023.244861356406765
2023.13902647956250
202343072522806765

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ПК Устрем - с. Дропла
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
78
69
67
ПК Устрем - с. Дропла63
60
86
67
69
71
65
56
62
72
70
64
57
80
67
35
49
51
75
60
48
73
81

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
78
69
67
ПК Устрем - с. Дропла63
60
86
67
69
71
65
56
62
72
70
64
57
80
67
35
49
51
75
60
48
73
81

Няма намерени резултати

369 326 дка
303 752 дка
45 058
17 152 (38%)
3.2
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
16
229 797
3320 648
411 488
53459
62117
7276
81221
9292
1021

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.