Крумово общ. Аксаково

Обща информация
 

Крумово

 
 
 
262
 
39983
 
19 412 (-50) 
 
14
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Крумово
Средни оценки
 
 
73
 
55
 
50

Арендатори в Крумово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
7677 (+185) от 18 691 дка (+269) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 691 дка (+269)
Аксаково7677 дка (+185)
Аксаково5131 дка (+28)
Аксаково3397 дка (+64)
Аксаково2447 дка (-8)
Аксаково39 дка
62
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1369 дка 
3115 от 5477 дка (+17) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5477 дка (+17)
Аксаково3115 дка
Аксаково1335 дка (-1)
Аксаково870 дка
Аксаково157 дка (+18)
80
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
3025 (-191) от 20 839 дка (+2912) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9908 дка (+348)
Добрич-селска7877 дка (+177)
Добрич-селска1557 дка (+171)
Добрич-селска343 дка
Добрич-селска131 дка
Област: Варна5755 дка (-237)
Аксаково3025 дка (-191)
Аксаково2214 дка (-12)
Аксаково437 дка (-34)
Аксаково79 дка
Област: Хасково5176 дка (-192)
Свиленград2993 дка
Харманли2183 дка (-192)
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
1326 (-135) от 3297 дка (+22) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3297 дка (-88)
АксаковоКрумово1326 дка (-135)
Вълчи долИскър950 дка (+253)
Вълчи долВълчи дол382 дка (-180)
Вълчи долКракра366 дка (-26)
Вълчи долВойводино90 дка
Вълчи долГенерал Киселово82 дка
СуворовоСуворово81 дка
Вълчи долБрестак20 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 863 дка 
863 от 863 дка (+48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна863 дка (+48)
Аксаково863 дка (+48)
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
85
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 675 дка 
621 (+30) от 4048 дка (+348) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3499 дка (+15)
Аксаково2093 дка (+17)
Аксаково621 дка (+30)
Аксаково507 дка (-32)
Аксаково227 дка
Аксаково51 дка
Област: Добрич549 дка (+333)
Добрич-селска549 дка (+333)
Комасационен фактор: 361 дка 
585 (+476) от 1806 дка (+650) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич1221 дка (+174)
Добрич-селска856 дка (+186)
Добрич-селска215 дка (-12)
Добрич-селска95 дка
Добрич-селска55 дка
Област: Варна585 дка (+476)
Аксаково585 дка (+476)
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
546 (-96) от 4586 дка (-50) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3445 дка (-70)
Аксаково1461 дка (-183)
Аксаково546 дка (-96)
Аксаково505 дка (+270)
Аксаково358 дка (+205)
Суворово287 дка (+2)
Аксаково252 дка (-83)
Аксаково36 дка (-185)
Област: Добрич1141 дка (+20)
Добрич-селска1141 дка (+20)
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 593 дка 
538 от 1780 дка (-31) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1780 дка (-31)
Аксаково1117 дка (-31)
Аксаково538 дка
Аксаково125 дка
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 775 дка 
513 от 3877 дка (-91) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3364 дка (-212)
Добрич-селска2803 дка (-254)
Добрич-селска422 дка (+52)
Добрич-селска121 дка
Добрич-селска18 дка (-10)
Област: Варна513 дка
Аксаково513 дка
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 376 дка 
415 от 5644 дка (+202) 
15 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5040 дка (+81)
Генерал Тошево2129 дка (+33)
Генерал Тошево820 дка (-4)
Генерал Тошево529 дка (-40)
Генерал Тошево299 дка (-32)
Крушари240 дка
Генерал Тошево192 дка
Крушари165 дка (+58)
Генерал Тошево162 дка
Генерал Тошево161 дка (+20)
Крушари125 дка (+41)
Генерал Тошево120 дка
Генерал Тошево98 дка (+5)
Област: Варна604 дка (+81)
Аксаково415 дка
Аксаково149 дка (+81)
Аксаково40 дка
Комасационен фактор: 308 дка 
308 от 308 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна308 дка
Аксаково308 дка
69
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 668 дка 
111 (-19) от 2005 дка (-140) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2005 дка (-140)
Аксаково1328 дка (-65)
Аксаково566 дка (-56)
Аксаково111 дка (-19)
52
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1090 дка 
66 от 8719 дка (-1612) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8653 дка (-1678)
Добрич-селска6506 дка (-37)
Добрич-селска848 дка (+76)
Добрич-селска597 дка (+133)
Добрич-селска231 дка (-1860)
Добрич-селска195 дка (+10)
Добрич-селска165 дка
Добрич-селска111 дка
Област: Варна66 дка
Аксаково66 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Крумово общ. Аксаково обл. Варна Страна Холдинг
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
7677 (+185) от 18 691 дка (+269) 
Аксаково: 1 Варна: 9 Страна: 172
62
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1369 дка 
3115 от 5477 дка (+17) 
Аксаково: 10 Варна: 85 Страна: 1533
80
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
3025 (-191) от 20 839 дка (+2912) 
Аксаково: 9 Варна: 79 Страна: 138
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
1326 (-135) от 3297 дка (+22) 
Аксаково: 38 Варна: 132 Страна: 2430
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 863 дка 
863 от 863 дка (+48) 
Аксаково: 43 Варна: 273 Страна: 5417
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 106
85
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 675 дка 
621 (+30) от 4048 дка (+348) 
Аксаково: 16 Варна: 128 Страна: 2075
Комасационен фактор: 361 дка 
585 (+476) от 1806 дка (+650) 
Аксаково: 48 Варна: 306 Страна: 3608
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 106
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
546 (-96) от 4586 дка (-50) 
Аксаково: 19 Варна: 130 Страна: 1859
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 593 дка 
538 от 1780 дка (-31) 
Аксаково: 31 Варна: 196 Страна: 3643
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 775 дка 
513 от 3877 дка (-91) 
Аксаково: 51 Варна: 322 Страна: 2139
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 376 дка 
415 от 5644 дка (+202) 
Аксаково: 47 Варна: 302 Страна: 1486
Комасационен фактор: 308 дка 
308 от 308 дка 
Аксаково: 60 Варна: 383 Страна: 9631
69
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 668 дка 
111 (-19) от 2005 дка (-140) 
Аксаково: 29 Варна: 184 Страна: 3374
52
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1090 дка 
66 от 8719 дка (-1612) 
Аксаково: 70 Варна: 537 Страна: 815

Ренти на арендаторите в Крумово

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Боян Ангелов Бончев

Цени на земеделската земя по обяви в Крумово

25 юни 2021 г.
6 март 2023 г.
96 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Крумово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
725
913
1099
ЕТ Боян Ангелов Бончев412
736
187
1177
2154
879

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
204228305285
194230482227
441343355388
ЕТ Боян Ангелов Бончев1772605323293
184
379
368475538261
350332345312
425416466506
146171173191

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
393
249
353
ЕТ Боян Ангелов Бончев711
515
1393
265
235
218

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
34
21
ЕТ Боян Ангелов Бончев33
234
17
43

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
18 13018 35318 32918 42218 691
54765471545554605477
17 58521 46017 39017 92720 839
ЕТ Боян Ангелов Бончев78364328384532753297
909875815863
22092850289737004048
936639119811561806
58875378631446364586
18971873181118111780
45863447402639683877
52185963480654425644
11011094997308308
21542136211121452005
10 54310 62810 32710 3318719
Общо83 55884 52980 38179 39681 940

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
71587394741274927677
31093105311531153115
29712939298632163025
ЕТ Боян Ангелов Бончев25061476145314611326
909875815863
408408591621
178240109585
976522800642546
538537538538538
177513513
717637415415415
11011094997308308
130130130130111
66
Общо19 38419 32819 36919 34519 709

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
78
62
80
ЕТ Боян Ангелов Бончев84
85
70
69
52

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
78
62
80
ЕТ Боян Ангелов Бончев84
85
70
69
52

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Крумово (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.