Ботево общ. Аксаково

Обща информация
 

Ботево

 
 
 
268
 
05829
 
18 746 (-285) 
 
14
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Ботево
Средни оценки
 
 
59
 
55
 
50

Арендатори в Ботево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 4019 дка 
7943 от 8038 дка (+546) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8038 дка (+546)
Аксаково7943 дка (+546)
Аксаково95 дка
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
2447 (-8) от 18 691 дка (+269) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна18 691 дка (+269)
Аксаково7677 дка (+185)
Аксаково5131 дка (+28)
Аксаково3397 дка (+64)
Аксаково2447 дка (-8)
Аксаково39 дка
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
2179 (-14) от 6660 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6660 дка (-7)
Вълчи дол2413 дка (+7)
Аксаково2179 дка (-14)
Вълчи дол1358 дка
Вълчи дол487 дка
Аксаково134 дка
Аксаково89 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
2178 от 37 586 дка (+17 355) 
15 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич33 275 дка (-1247)
Добрич-селска14 130 дка
Генерал Тошево8578 дка (-40)
Генерал Тошево4131 дка (-245)
Генерал Тошево4041 дка (-99)
Крушари1674 дка (-186)
Генерал Тошево337 дка (-249)
Добрич-селска167 дка
Добрич-селска110 дка
Генерал Тошево85 дка (-428)
Добрич-селска22 дка
Област: Варна4311 дка
Аксаково2178 дка
Вълчи дол741 дка
Вълчи дол663 дка
Вълчи дол476 дка
Вълчи дол253 дка
46
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 8097 дка 
2068 от 16 194 дка 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич14 126 дка
Добрич-селскаВедрина14 126 дка
Област: Варна2068 дка
АксаковоБотево2068 дка
62
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1369 дка 
1335 (-1) от 5477 дка (+17) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5477 дка (+17)
Аксаково3115 дка
Аксаково1335 дка (-1)
Аксаково870 дка
Аксаково157 дка (+18)
58
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
1065 (-52) от 4957 дка (-38) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4957 дка (-38)
Вълчи дол2187 дка (-5)
Вълчи дол1705 дка (+19)
Аксаково1065 дка (-52)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 776 дка 
776 от 776 дка (+45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна776 дка (+45)
Аксаково776 дка (+45)
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна381 дка
Аксаково381 дка
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 252 дка 
375 (-97) от 504 дка (-84) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна375 дка (-97)
Аксаково375 дка (-97)
Област: Добрич129 дка (+13)
Добрич-селска129 дка (+13)
Комасационен фактор: 352 дка 
352 от 352 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна352 дка
Аксаково352 дка
63
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
350 (+42) от 4393 дка (-741) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4393 дка (-741)
Вълчи дол2916 дка (-219)
Вълчи дол751 дка (-600)
Аксаково350 дка (+42)
Вълчи дол188 дка (-6)
Вълчи дол188 дка (+42)
Комасационен фактор: 100 дка 
62 от 199 дка (-21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна199 дка (-83)
Аксаково137 дка (-83)
Аксаково62 дка
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
36 (-185) от 4586 дка (-50) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3445 дка (-70)
Аксаково1461 дка (-183)
Аксаково546 дка (-96)
Аксаково505 дка (+270)
Аксаково358 дка (+205)
Суворово287 дка (+2)
Аксаково252 дка (-83)
Аксаково36 дка (-185)
Област: Добрич1141 дка (+20)
Добрич-селска1141 дка (+20)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ботево общ. Аксаково обл. Варна Страна Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 4019 дка 
7943 от 8038 дка (+546) 
Аксаково: 6 Варна: 43 Страна: 928
78
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3738 дка 
2447 (-8) от 18 691 дка (+269) 
Аксаково: 1 Варна: 9 Страна: 172
44
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1110 дка 
2179 (-14) от 6660 дка (-7) 
Аксаково: 24 Варна: 63 Страна: 1207
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
2178 от 37 586 дка (+17 355) 
Аксаково: 27 Варна: 114 Страна: 32
46
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 8097 дка 
2068 от 16 194 дка 
Аксаково: 28 Варна: 180 Страна: 247
62
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1369 дка 
1335 (-1) от 5477 дка (+17) 
Аксаково: 10 Варна: 85 Страна: 1533
58
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
1065 (-52) от 4957 дка (-38) 
Аксаково: 41 Варна: 93 Страна: 1715
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 776 дка 
776 от 776 дка (+45) 
Аксаково: 44 Варна: 281 Страна: 5755
Комасационен фактор: 381 дка 
381 от 381 дка 
Аксаково: 54 Варна: 360 Страна: 8625
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 252 дка 
375 (-97) от 504 дка (-84) 
Аксаково: 55 Варна: 363 Страна: 7355
Комасационен фактор: 352 дка 
352 от 352 дка 
Аксаково: 57 Варна: 369 Страна: 8993
63
2019
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 879 дка 
350 (+42) от 4393 дка (-741) 
Аксаково: 58 Варна: 109 Страна: 1930
Комасационен фактор: 100 дка 
62 от 199 дка (-21) 
Аксаково: 64 Варна: 442 Страна: 11540
77
2019
ХОЛДИНГ 8634 дка (+298)  
Страна: 106
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 573 дка 
36 (-185) от 4586 дка (-50) 
Аксаково: 19 Варна: 130 Страна: 1859

Ренти на арендаторите в Ботево

Бели петна, бели петна за община Аксаково, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗКПУ Ведрина

Цени на земеделската земя по обяви в Ботево

2 юни 2023 г.
3 ноември 2021 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Аксаково (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ботево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
763
725
701
ЗКПУ Ведрина989
913
1644
1017
1177

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
149194174175
204228305285
173129174148
ЗКПУ Ведрина170138148188
194230482227
254132253324
185143249245
350332345312

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
229
393
211
ЗКПУ Ведрина190
249
197
241
265

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
15
34
ЗКПУ Ведрина
21

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
76277673755474928038
18 13018 35318 32918 42218 691
63086450648466676660
20 23137 586
ЗКПУ Ведрина15 81715 78916 01416 19416 194
54765471545554605477
49324923481549954957
795762705731776
484456414381381
814712580588504
392365352352
50845250501451344393
220220199
58875378631446364586
Общо71 35471 60972 26391 503108 794

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
75307578745973977943
24812496244924552447
21742235217621932179
2178
ЗКПУ Ведрина17231773204020682068
13561355133113361335
11301129110411171065
795762705731776
484456414381381
703595464472375
392365352352
449495349308350
62
22136
Общо18 82519 26618 85619 03121 547

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
52
78
44
ЗКПУ Ведрина46
62
58
63
70

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
52
78
44
ЗКПУ Ведрина46
62
58
63
70

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ботево (Аксаково)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.