Черково общ. Карнобат

Обща информация
 

Черково

 
 
 
135
 
80755
 
19 349 (+19) 
 
20
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Черково
Средни оценки
 
 
45
 
48
 
44

Арендатори в Черково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
4719 (+243) от 5281 дка (+353) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5281 дка (+353)
Карнобат4719 дка (+243)
Карнобат345 дка (+222)
Средец217 дка (-112)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2861 дка 
2861 от 2861 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2861 дка (+2)
Карнобат2861 дка (+2)
23
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1196 дка 
2238 от 3587 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3587 дка
Карнобат2238 дка
Карнобат995 дка (-4)
Карнобат354 дка (+4)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1449 дка 
1444 (-8) от 4348 дка (+45) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4348 дка (+45)
КарнобатСърнево2639 дка (+48)
КарнобатЧерково1444 дка (-8)
СредецСуходол265 дка (+5)
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 756 дка 
1381 (-151) от 1512 дка (-150) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1512 дка (-150)
Карнобат1381 дка (-151)
Карнобат131 дка (+1)
25
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1304 дка 
1304 от 1304 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1304 дка (+28)
Карнобат1304 дка (+28)
66
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
930 (+2) от 22 076 дка (+24) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас22 076 дка (+24)
Карнобат16 060 дка (+73)
Карнобат2511 дка (+41)
Карнобат1368 дка (-123)
Карнобат930 дка (+2)
Карнобат751 дка (+11)
Карнобат269 дка (+21)
Карнобат187 дка (-1)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
831 (+4) от 7289 дка (-797) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7289 дка (-797)
Карнобат4489 дка (+16)
Карнобат1115 дка (+171)
Карнобат854 дка (-988)
Карнобат831 дка (+4)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 807 дка 
807 от 807 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас807 дка (-18)
Карнобат807 дка (-18)
34
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 3306 дка 
573 (+62) от 9919 дка (-322) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9919 дка (-322)
Карнобат9014 дка (-345)
Карнобат573 дка (+62)
Карнобат332 дка (-39)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 387 дка 
393 (-267) от 774 дка (-86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас774 дка (-86)
Карнобат393 дка (-267)
Карнобат381 дка (+181)
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 262 дка 
388 (+24) от 523 дка (+19) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас523 дка (+19)
Карнобат388 дка (+24)
Средец135 дка (-5)
Комасационен фактор: 373 дка 
373 от 373 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас373 дка (-17)
Карнобат373 дка (-17)
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 837 дка 
242 от 4185 дка 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4185 дка
Карнобат3597 дка
Карнобат242 дка
Карнобат118 дка
Сунгурларе116 дка
Карнобат112 дка
Комасационен фактор: 169 дка 
169 от 169 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас169 дка (+23)
Карнобат169 дка (+23)
Комасационен фактор: 128 дка 
128 от 128 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас128 дка (-1)
Карнобат128 дка (-1)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 278 дка 
121 от 1111 дка (+636) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен627 дка
Сливен627 дка
Област: Бургас484 дка (+9)
Карнобат202 дка (+7)
Карнобат161 дка (+2)
Карнобат121 дка
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 735 дка 
24 (-33) от 1469 дка (+287) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1469 дка (+287)
Карнобат1445 дка (+320)
Карнобат24 дка (-33)
38
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
20 (-53) от 7547 дка (+15) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7547 дка (+15)
Карнобат7344 дка (+5)
Карнобат183 дка (+63)
Карнобат20 дка (-53)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Черково общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
72
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
4719 (+243) от 5281 дка (+353) 
Карнобат: 30 Бургас: 114 Страна: 1589
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2861 дка 
2861 от 2861 дка (+2) 
Карнобат: 49 Бургас: 184 Страна: 2719
23
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1196 дка 
2238 от 3587 дка 
Карнобат: 42 Бургас: 157 Страна: 2283
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1449 дка 
1444 (-8) от 4348 дка (+45) 
Карнобат: 37 Бургас: 137 Страна: 1956
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 756 дка 
1381 (-151) от 1512 дка (-150) 
Карнобат: 62 Бургас: 272 Страна: 4005
25
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1304 дка 
1304 от 1304 дка (+28) 
Карнобат: 68 Бургас: 299 Страна: 4322
66
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
930 (+2) от 22 076 дка (+24) 
Карнобат: 3 Бургас: 4 Страна: 125
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 28
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1822 дка 
831 (+4) от 7289 дка (-797) 
Карнобат: 23 Бургас: 81 Страна: 1078
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 807 дка 
807 от 807 дка (-18) 
Карнобат: 79 Бургас: 380 Страна: 5614
34
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 3306 дка 
573 (+62) от 9919 дка (-322) 
Карнобат: 10 Бургас: 42 Страна: 661
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 387 дка 
393 (-267) от 774 дка (-86) 
Карнобат: 81 Бургас: 389 Страна: 5770
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 262 дка 
388 (+24) от 523 дка (+19) 
Карнобат: 97 Бургас: 436 Страна: 7199
Комасационен фактор: 373 дка 
373 от 373 дка (-17) 
Карнобат: 98 Бургас: 522 Страна: 8732
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 837 дка 
242 от 4185 дка 
Карнобат: 38 Бургас: 142 Страна: 2020
Комасационен фактор: 169 дка 
169 от 169 дка (+23) 
Карнобат: 123 Бургас: 705 Страна: 12100
Комасационен фактор: 128 дка 
128 от 128 дка (-1) 
Карнобат: 128 Бургас: 760 Страна: 12877
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 278 дка 
121 от 1111 дка (+636) 
Карнобат: 89 Бургас: 447 Страна: 4727
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 735 дка 
24 (-33) от 1469 дка (+287) 
Карнобат: 64 Бургас: 278 Страна: 4063
38
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
20 (-53) от 7547 дка (+15) 
Карнобат: 22 Бургас: 76 Страна: 1023
0 от 0 дка (-2048)
Карнобат: 156 Бургас: 868 Страна: 14488

Ренти на арендаторите в Черково

Бели петна, бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Семо - 22 ООД - с. Тополница

Цени на земеделската земя по обяви в Черково

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Черково по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
2270
3797
Семо - 22 ООД - с. Тополница
479
815
576
436
1013
354

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
249282314560
69141129124
Семо - 22 ООД - с. Тополница
72678885
217207194224
195348194154
70858993
157167231163
736168262

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
247
33
Семо - 22 ООД - с. Тополница
178
275
267
214
161
740

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
40
Семо - 22 ООД - с. Тополница96
57
3
89
17

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
45394967505549285281
291528592861
37974107418135873587
Семо - 22 ООД - с. Тополница52045383553643034348
17571650168416621512
14361433126312761304
22 81922 45622 38122 05222 076
74862674824480867289
813817815825807
10 45610 27110 27710 2419919
713860774
510535516504523
238258261390373
4185
146169
151135129129128
8919057734751111
11821469
91177860732775327547
2481433
Общо71 69563 88472 07071 03775 263

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
44084852482944764719
291528592861
25302788288122382238
Семо - 22 ООД - с. Тополница14291443139914521444
16761561155415321381
14361433126312761304
1218660718928930
733910893827831
813817815825807
435298293511573
480660393
364389376364388
238258261390373
242
146169
151135129129128
185184120121121
5724
7320
228
Общо15 84415 72818 92618 86418 946

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
72
23
Семо - 22 ООД - с. Тополница
25
66
55
34
38

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
72
23
Семо - 22 ООД - с. Тополница
25
66
55
34
38

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Черково (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.