Житосвят общ. Карнобат

Обща информация
 

Житосвят

 
 
 
111
 
29492
 
22 947  (+330) 
 
13
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Житосвят
Средни оценки
 
 
65
 
49
 
44

Арендатори в Житосвят

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9548 дка 
9548 от 9548 дка (+632) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9548 дка (+632)
Карнобат9548 дка (+632)
87
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9129 дка 
9129 от 9129 дка (-383) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9129 дка (-383)
Карнобат9129 дка (-383)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Комасационен фактор: 1107 дка 
2189 (-218) от 7751 дка (-813) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7751 дка (-813)
Карнобат3390 дка (+36)
Карнобат2189 дка (-218)
Карнобат1386 дка (+20)
Карнобат510 дка (+28)
Карнобат193 дка (-647)
Карнобат65 дка (-32)
Карнобат18 дка
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
574 (+20) от 1816 дка (+138) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1816 дка (+138)
КарнобатКарнобат813 дка (+109)
КарнобатЖитосвят574 дка (+20)
КарнобатЗимен194 дка
КарнобатИскра133 дка (+9)
КарнобатДобриново102 дка
84
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 372 дка 
469 (+34) от 1488 дка (+16) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1488 дка (+16)
Карнобат693 дка (-34)
Карнобат469 дка (+34)
Карнобат240 дка (+15)
Карнобат86 дка (+1)
Комасационен фактор: 277 дка 
277 от 277 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас277 дка (+9)
Карнобат277 дка (+9)
Комасационен фактор: 129 дка 
247 (+247) от 257 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас257 дка (+257)
Карнобат247 дка (+247)
Карнобат10 дка (+10)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
136 от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 228 дка 
119 (-2) от 684 дка (-3) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас684 дка (-3)
Карнобат442 дка
Карнобат123 дка (-1)
Карнобат119 дка (-2)
33
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 133 дка 
94 (-13) от 931 дка (+218) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас931 дка (+218)
Карнобат349 дка (+39)
Карнобат162 дка (+25)
Карнобат138 дка (+138)
Карнобат119 дка
Карнобат94 дка (-13)
Карнобат40 дка
Карнобат29 дка (+29)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 302 дка 
92 (+1) от 604 дка (+33) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас604 дка (+33)
Средец512 дка (+32)
Карнобат92 дка (+1)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 278 дка 
0 от 1111 дка (+636)
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен627 дка (+627)
Сливен627 дка (+627)
Област: Бургас484 дка (+9)
Карнобат202 дка (+7)
Карнобат161 дка (+2)
Карнобат121 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Житосвят общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9548 дка 
9548 от 9548 дка (+632) 
Карнобат: 13 Бургас: 47 Страна: 710
87
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 9129 дка 
9129 от 9129 дка (-383) 
Карнобат: 16 Бургас: 53 Страна: 762
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
Комасационен фактор: 1107 дка 
2189 (-218) от 7751 дка (-813) 
Карнобат: 20 Бургас: 71 Страна: 987
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
574 (+20) от 1816 дка (+138) 
Карнобат: 59 Бургас: 248 Страна: 3624
84
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 372 дка 
469 (+34) от 1488 дка (+16) 
Карнобат: 63 Бургас: 276 Страна: 4060
Комасационен фактор: 277 дка 
277 от 277 дка (+9) 
Карнобат: 110 Бургас: 586 Страна: 10315
Комасационен фактор: 129 дка 
247 (+247) от 257 дка 
Карнобат: 114 Бургас: 613 Страна: 10650
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
136 от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 850
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 228 дка 
119 (-2) от 684 дка (-3) 
Карнобат: 82 Бургас: 398 Страна: 6258
33
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 133 дка 
94 (-13) от 931 дка (+218) 
Карнобат: 75 Бургас: 346 Страна: 5229
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 302 дка 
92 (+1) от 604 дка (+33) 
Карнобат: 136 Бургас: 412 Страна: 6679
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 278 дка 
0 от 1111 дка (+636)
Карнобат: 89 Бургас: 447 Страна: 4760
0 от 0 дка (-2048)
Карнобат: 156 Бургас: 868 Страна: 14633

Ренти на арендаторите в Житосвят

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниЖитосвят

Арендатор
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Житосвят

1
1
2350 лв./дка
2350 лв./дка
1400 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
5 октомври 2022 г.235025Тук

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Житосвят по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
646
2517
105
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев
332
4978
43
354

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
1465297158146
22650372851142
7069138217
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев
1174971271
5943174881336
1213
736168262

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
225
454
2079
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев
815
268
313
740

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
3
3
31
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев173
167
10
25
304
17

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
77507850889089169548
75507944983895129129
972611 783772985647751
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев1327978130716781816
6641534147514721488
241241258268277
257
995510 101850985288509
554574607687684
342456461713931
586589480571604
8919057734751111
2481433
Общо42 06743 38840 32741 38442 105

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
77507850889089169548
75507944983895129129
45015603201324072189
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев797453448554574
177448434435469
241241258268277
247
355184184136136
55123121119
666410794
92959192
126122122
1089
Общо22 79923 12722 18722 54722 874

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
46
87
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев
84
77
33

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
46
87
ЕТ Ел Дорадо 3 - Танчо Енев
84
77
33

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Житосвят (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.