Церковски общ. Карнобат

Обща информация
 

Церковски

 
 
 
134
 
78416
 
15 359  (+2669) 
 
15
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Церковски
Средни оценки
 
 
44
 
49
 
44

Арендатори в Церковски

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
2571 (+5) от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
2465 (-80) от 4262 дка (+32) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4262 дка (+32)
Карнобат2465 дка (-80)
Айтос1196 дка (+102)
Карнобат467 дка (+8)
Карнобат95 дка (-37)
Карнобат31 дка (+31)
Карнобат8 дка (+8)
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
1994 (-7) от 2933 дка (-77) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2933 дка (-77)
Карнобат1994 дка (-7)
Карнобат467 дка (+48)
Карнобат411 дка (-7)
Карнобат40 дка
Карнобат21 дка (-111)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1883 дка 
1883 от 1883 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1883 дка (-21)
КарнобатЦерковски1883 дка (-21)
Комасационен фактор: 1075 дка 
1077 (+2) от 4299 дка (+194) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4299 дка (+194)
Карнобат1638 дка (+171)
Карнобат1312 дка (+21)
Карнобат1077 дка (+2)
Карнобат272 дка
Комасационен фактор: 935 дка 
982 (+16) от 4676 дка (+356) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4676 дка (+356)
Карнобат2056 дка (+104)
Карнобат1179 дка (-42)
Карнобат982 дка (+16)
Карнобат286 дка (+105)
Карнобат173 дка (+173)
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
358 (+24) от 18 841 дка (+320) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 841 дка (+320)
Карнобат17 177 дка (+283)
Карнобат1083 дка (+2)
Карнобат358 дка (+24)
Карнобат155 дка (+11)
Карнобат68 дка
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас249 дка (-1)
Карнобат249 дка (-1)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
172 (+3) от 1945 дка (+44) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1945 дка (+44)
Карнобат982 дка (+39)
Карнобат518 дка (+2)
Карнобат192 дка
Карнобат172 дка (+3)
Карнобат81 дка
Комасационен фактор: 147 дка 
147 от 147 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас147 дка
Карнобат147 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
142 (-6) от 4372 дка (+367) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4372 дка (+367)
Карнобат3253 дка (+362)
Карнобат652 дка (+6)
Карнобат325 дка (+5)
Карнобат142 дка (-6)
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
124 (+79) от 5120 дка (+500) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5120 дка (+500)
Карнобат3194 дка
Карнобат538 дка (-116)
Айтос489 дка (+331)
Айтос447 дка (+104)
Карнобат160 дка (+59)
Карнобат124 дка (+79)
Айтос105 дка (-20)
Карнобат48 дка (+48)
Айтос15 дка (+15)
43
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 872 дка 
100 (+10) от 5230 дка (+145) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4309 дка (+166)
Карнобат3090 дка (+84)
Карнобат1058 дка (+11)
Карнобат100 дка (+10)
Карнобат35 дка (+35)
Карнобат26 дка (+26)
Област: Ямбол921 дка (-21)
Стралджа921 дка (-21)
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас31 дка
Карнобат31 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Церковски общ. Карнобат обл. Бургас Страна
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
2571 (+5) от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 356
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
2465 (-80) от 4262 дка (+32) 
Карнобат: 46 Бургас: 140 Страна: 2005
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
1994 (-7) от 2933 дка (-77) 
Карнобат: 48 Бургас: 180 Страна: 2686
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1883 дка 
1883 от 1883 дка (-21) 
Карнобат: 57 Бургас: 244 Страна: 3546
Комасационен фактор: 1075 дка 
1077 (+2) от 4299 дка (+194) 
Карнобат: 36 Бургас: 139 Страна: 1990
Комасационен фактор: 935 дка 
982 (+16) от 4676 дка (+356) 
Карнобат: 31 Бургас: 128 Страна: 1832
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
358 (+24) от 18 841 дка (+320) 
Карнобат: 4 Бургас: 7 Страна: 168
Комасационен фактор: 249 дка 
249 от 249 дка (-1) 
Карнобат: 117 Бургас: 625 Страна: 10782
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
172 (+3) от 1945 дка (+44) 
Карнобат: 56 Бургас: 237 Страна: 3476
Комасационен фактор: 147 дка 
147 от 147 дка 
Карнобат: 125 Бургас: 735 Страна: 12629
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
142 (-6) от 4372 дка (+367) 
Карнобат: 34 Бургас: 135 Страна: 1955
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
124 (+79) от 5120 дка (+500) 
Карнобат: 39 Бургас: 118 Страна: 1671
43
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 872 дка 
100 (+10) от 5230 дка (+145) 
Карнобат: 35 Бургас: 138 Страна: 1628
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
Карнобат: 146 Бургас: 843 Страна: 14378
0 от 0 дка (-181)
Карнобат: 155 Бургас: 867 Страна: 14632

Ренти на арендаторите в Церковски

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Церковски

Арендатор
Атанас Михайлов Стойков

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Церковски

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Церковски по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
491
412
Атанас Михайлов Стойков
167
35
390
494
825
273
22

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
39213298118
917581106
Атанас Михайлов Стойков
366190206299
175935749
13090140134
16510711495
200154180159
176155116136
180613628

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
240
256
Атанас Михайлов Стойков
1783
1406
344
192
193
497
1271

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
16
9
22
Атанас Михайлов Стойков
173
364
61
37
8
183

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
9329597310 00113 42813 605
34104101420642304262
32953177309530102933
Атанас Михайлов Стойков15001887190419041883
46874275418441054299
70020890343204676
17 91718 65418 70618 52118 841
241267251250249
19822030195419011945
149150149147147
36653862332140054372
39554171453546205120
49504952513650855230
9842972311 0463131
442442261
Общо66 06463 87269 65265 55767 593

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
242525662571
17612374255025452465
21752166213120011994
Атанас Михайлов Стойков15001887190419041883
13151083104410751077
966982
251322334334358
241267251250249
169169168169172
149150149147147
143143148142
85929245124
91909090100
480480518
442442
Общо8659966511 79912 24012 264

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
44
44
Атанас Михайлов Стойков
58
30
43

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
44
44
Атанас Михайлов Стойков
58
30
43

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Церковски (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.