Железник общ. Карнобат

Обща информация
 

Железник

 
 
 
62
 
29129
 
13 955  (+3090) 
 
13
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Железник
Средни оценки
 
 
46
 
49
 
44

Арендатори в Железник

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
45
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
4402 (+390) от 5450 дка (+509) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5450 дка (+509)
Карнобат4402 дка (+390)
Карнобат564 дка (+77)
Карнобат426 дка (+42)
Карнобат58 дка
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 932 дка 
1558 (+31) от 1864 дка (+80) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1864 дка (+80)
Карнобат1558 дка (+31)
Карнобат306 дка (+49)
Комасационен фактор: 935 дка 
1179 (-42) от 4676 дка (+356) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4676 дка (+356)
Карнобат2056 дка (+104)
Карнобат1179 дка (-42)
Карнобат982 дка (+16)
Карнобат286 дка (+105)
Карнобат173 дка (+173)
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
1083 (+2) от 18 841 дка (+320) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 841 дка (+320)
КарнобатКрумово градище17 177 дка (+283)
КарнобатЖелезник1083 дка (+2)
КарнобатЦерковски358 дка (+24)
КарнобатДраганци155 дка (+11)
КарнобатСмолник68 дка
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
538 (-116) от 5120 дка (+500) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5120 дка (+500)
Карнобат3194 дка
Карнобат538 дка (-116)
Айтос489 дка (+331)
Айтос447 дка (+104)
Карнобат160 дка (+59)
Карнобат124 дка (+79)
Айтос105 дка (-20)
Карнобат48 дка (+48)
Айтос15 дка (+15)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
518 (+2) от 1945 дка (+44) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1945 дка (+44)
Карнобат982 дка (+39)
Карнобат518 дка (+2)
Карнобат192 дка
Карнобат172 дка (+3)
Карнобат81 дка
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 451 дка 
475 (-1) от 902 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас902 дка
Карнобат475 дка (-1)
Карнобат427 дка (+1)
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас391 дка
Карнобат391 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
351 (+2) от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
Комасационен фактор: 272 дка 
272 от 272 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас272 дка (+1)
Карнобат272 дка (+1)
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
21 (-111) от 2933 дка (-77) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2933 дка (-77)
Карнобат1994 дка (-7)
Карнобат467 дка (+48)
Карнобат411 дка (-7)
Карнобат40 дка
Карнобат21 дка (-111)
52
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
0 от 7741 дка (-643)
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7741 дка (-643)
Карнобат3505 дка (-479)
Карнобат2445 дка (+8)
Карнобат1018 дка (-172)
Карнобат773 дка
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас31 дка
Карнобат31 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Железник общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
45
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
Страна: 106
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
4402 (+390) от 5450 дка (+509) 
Карнобат: 27 Бургас: 111 Страна: 1552
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 932 дка 
1558 (+31) от 1864 дка (+80) 
Карнобат: 58 Бургас: 245 Страна: 3566
Комасационен фактор: 935 дка 
1179 (-42) от 4676 дка (+356) 
Карнобат: 31 Бургас: 128 Страна: 1832
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
1083 (+2) от 18 841 дка (+320) 
Карнобат: 4 Бургас: 7 Страна: 168
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
538 (-116) от 5120 дка (+500) 
Карнобат: 39 Бургас: 118 Страна: 1671
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
518 (+2) от 1945 дка (+44) 
Карнобат: 56 Бургас: 237 Страна: 3476
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 451 дка 
475 (-1) от 902 дка 
Карнобат: 78 Бургас: 356 Страна: 5316
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка 
Карнобат: 96 Бургас: 502 Страна: 8598
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
351 (+2) от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 356
Комасационен фактор: 272 дка 
272 от 272 дка (+1) 
Карнобат: 111 Бургас: 592 Страна: 10385
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
21 (-111) от 2933 дка (-77) 
Карнобат: 48 Бургас: 180 Страна: 2686
52
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
0 от 7741 дка (-643)
Карнобат: 21 Бургас: 72 Страна: 990
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
Карнобат: 146 Бургас: 843 Страна: 14378

Ренти на арендаторите в Железник

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Железник

Арендатор
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Железник

1
1
10 000 лв./дка
10 000 лв./дка
1400 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
11 януари 2022 г.10 000580Тук

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Железник по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1646
35
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев390
494
268
491
412
164
273

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
11095119240
175935749
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев13090140134
16510711495
34126
39213298118
917581106
7341838379
176155116136

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
146
1406
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев344
192
470
240
256
482
497

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
6
364
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев61
37
56
16
22
12

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
49374930488649415450
19001720162917841864
70020890343204676
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев17 91718 65418 70618 52118 841
39554171453546205120
19822030195419011945
646655989902902
268383387391391
9329597310 00113 42813 605
272271271271272
32953177309530102933
36134043403183847741
9842972311 0463131
Общо58 65655 93862 43362 50463 771

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
40614080399340124402
19001459138315271558
20220820812211179
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев2431112120210811083
644698656654538
519530512516518
646655476476475
268383387391391
1316215215349351
272271271271272
13413013013221
17
57910041170
Общо10 80110 74510 60310 63010 788

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
45
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев58
30
44
44
52

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
45
ЕТ Бенмар - Бенчо Бенчев58
30
44
44
52

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Железник (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.