Деветак общ. Карнобат

Обща информация
 

Деветак

 
 
 
114
 
20417
 
25 862  (+3831) 
 
24
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Деветак
Средни оценки
 
 
47
 
49
 
44

Арендатори в Деветак

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
3253 (+362) от 4372 дка (+367) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4372 дка (+367)
Карнобат3253 дка (+362)
Карнобат652 дка (+6)
Карнобат325 дка (+5)
Карнобат142 дка (-6)
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
3194 от 5120 дка (+500) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5120 дка (+500)
Карнобат3194 дка
Карнобат538 дка (-116)
Айтос489 дка (+331)
Айтос447 дка (+104)
Карнобат160 дка (+59)
Карнобат124 дка (+79)
Айтос105 дка (-20)
Карнобат48 дка (+48)
Айтос15 дка (+15)
43
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 872 дка 
3090 (+84) от 5230 дка (+145) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4309 дка (+166)
Карнобат3090 дка (+84)
Карнобат1058 дка (+11)
Карнобат100 дка (+10)
Карнобат35 дка (+35)
Карнобат26 дка (+26)
Област: Ямбол921 дка (-21)
Стралджа921 дка (-21)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
2669 (-9) от 9560 дка (+461) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9560 дка (+461)
Карнобат2669 дка (-9)
Карнобат2382 дка (+455)
Карнобат1957 дка (-44)
Карнобат1671 дка (+20)
Карнобат567 дка (+48)
Карнобат176 дка
Карнобат53 дка (-38)
Карнобат32 дка
Карнобат28 дка (+28)
Карнобат25 дка (+1)
52
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
2445 (+8) от 7741 дка (-643) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7741 дка (-643)
КарнобатВенец3505 дка (-479)
КарнобатДеветак2445 дка (+8)
КарнобатОгнен1018 дка (-172)
КарнобатКарнобат773 дка
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
1948 (+1) от 2159 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2159 дка (+6)
Карнобат1948 дка (+1)
Карнобат211 дка (+5)
Комасационен фактор: 1075 дка 
1638 (+171) от 4299 дка (+194) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4299 дка (+194)
Карнобат1638 дка (+171)
Карнобат1312 дка (+21)
Карнобат1077 дка (+2)
Карнобат272 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
1053 (+17) от 12 138 дка (+317) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 138 дка (+317)
Карнобат9705 дка (+54)
Карнобат1053 дка (+17)
Средец451 дка (+30)
Карнобат421 дка (-6)
Средец226 дка (+226)
Карнобат149 дка (-26)
Карнобат133 дка (+22)
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
623 (+14) от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка (-124) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас477 дка (-124)
Карнобат477 дка (-124)
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас392 дка (+8)
Карнобат392 дка (+8)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 932 дка 
306 (+49) от 1864 дка (+80) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1864 дка (+80)
Карнобат1558 дка (+31)
Карнобат306 дка (+49)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 397 дка 
295 от 793 дка 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен498 дка
Сливен498 дка
Област: Бургас295 дка
Карнобат295 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
236 (+2) от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
Комасационен фактор: 198 дка 
198 от 198 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас198 дка (+2)
Карнобат198 дка (+2)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
192 от 1945 дка (+44) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1945 дка (+44)
Карнобат982 дка (+39)
Карнобат518 дка (+2)
Карнобат192 дка
Карнобат172 дка (+3)
Карнобат81 дка
Комасационен фактор: 935 дка 
173 (+173) от 4676 дка (+356) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4676 дка (+356)
Карнобат2056 дка (+104)
Карнобат1179 дка (-42)
Карнобат982 дка (+16)
Карнобат286 дка (+105)
Карнобат173 дка (+173)
45
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
58 от 5450 дка (+509) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5450 дка (+509)
Карнобат4402 дка (+390)
Карнобат564 дка (+77)
Карнобат426 дка (+42)
Карнобат58 дка
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас31 дка
Карнобат31 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Деветак общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
3253 (+362) от 4372 дка (+367) 
Карнобат: 34 Бургас: 135 Страна: 1955
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
3194 от 5120 дка (+500) 
Карнобат: 39 Бургас: 118 Страна: 1671
43
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 872 дка 
3090 (+84) от 5230 дка (+145) 
Карнобат: 35 Бургас: 138 Страна: 1628
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
31
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 956 дка 
2669 (-9) от 9560 дка (+461) 
Карнобат: 12 Бургас: 46 Страна: 708
52
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1935 дка 
2445 (+8) от 7741 дка (-643) 
Карнобат: 21 Бургас: 72 Страна: 990
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
1948 (+1) от 2159 дка (+6) 
Карнобат: 53 Бургас: 223 Страна: 3264
Комасационен фактор: 1075 дка 
1638 (+171) от 4299 дка (+194) 
Карнобат: 36 Бургас: 139 Страна: 1990
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
1053 (+17) от 12 138 дка (+317) 
Карнобат: 8 Бургас: 25 Страна: 437
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
623 (+14) от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 356
Комасационен фактор: 477 дка 
477 от 477 дка (-124) 
Карнобат: 90 Бургас: 452 Страна: 7646
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка (+8) 
Карнобат: 95 Бургас: 501 Страна: 8585
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 932 дка 
306 (+49) от 1864 дка (+80) 
Карнобат: 58 Бургас: 245 Страна: 3566
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 397 дка 
295 от 793 дка 
Карнобат: 107 Бургас: 572 Страна: 5713
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
236 (+2) от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 850
Комасационен фактор: 198 дка 
198 от 198 дка (+2) 
Карнобат: 121 Бургас: 674 Страна: 11685
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 389 дка 
192 от 1945 дка (+44) 
Карнобат: 56 Бургас: 237 Страна: 3476
Комасационен фактор: 935 дка 
173 (+173) от 4676 дка (+356) 
Карнобат: 31 Бургас: 128 Страна: 1832
45
2019
ХОЛДИНГ 9213 дка (+550)  
Страна: 106
45
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1363 дка 
58 от 5450 дка (+509) 
Карнобат: 27 Бургас: 111 Страна: 1552
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
Карнобат: 146 Бургас: 843 Страна: 14378
0 от 0 дка
Карнобат: 147 Бургас: 859 Страна: 14625
0 от 0 дка
Карнобат: 148 Бургас: 860 Страна: 14626
0 от 0 дка
Карнобат: 149 Бургас: 861 Страна: 14627
0 от 0 дка
Карнобат: 150 Бургас: 862 Страна: 14628
0 от 0 дка
Карнобат: 151 Бургас: 863 Страна: 14629

Ренти на арендаторите в Деветак

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Деветак

Арендатор
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Деветак

5
2
1550 лв./дка
1550 лв./дка
1600 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
27 септември 2021 г.160034Тук
12 март 2021 г.150021

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Деветак по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
494
825
576
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов164
167
2464
491
4978
35
1646
273
152
167
64

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
16510711495
200154180159
958555130106
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов7341838379
366190206299
324404552438
39213298118
5943174881336
175935749
11095119240
176155116136
37
37
34

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
192
193
184
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов482
1783
178
240
268
1406
146
497
240
222
528

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
37
8
7
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов12
173
41
16
10
364
6

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
36653862332140054372
39554171453546205120
49504952513650855230
74828845897590999560
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов36134043403183847741
21302139194721532159
46874275418441054299
12 321303511 91811 82112 138
9329597310 00113 42813 605
798795601601477
408414401384392
19001720162917841864
755772782793793
995510 101850985288509
151197196196198
19822030195419011945
70020890343204676
49374930488649415450
9842972311 0463131
304
141
167
147
127
Общо84 44672 18584 95586 17988 559

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
27812892285828913253
30373194314831943194
28322829305730063090
24032859277726782669
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов30130130124372445
19431952194719471948
16521473146714671638
11521030101110361053
908544542609623
798795601601477
408414401384392
261246257306
299298295295295
233233233234236
151197196196198
192193192192192
173
5858585858
182021342192
243
90
77
70
55
Общо21 50321 65721 52221 48222 240

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
30
43
31
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов52
58
44
77
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
30
43
31
ЕТ Грозд - Белун Хазърбасанов52
58
44
77
45

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Деветак (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.