Деветинци общ. Карнобат

Обща информация
 

Деветинци

 
 
 
27
 
20448
 
11 617  (+76) 
 
20
 
100-199
 
Обяви за земеделска земя в Деветинци
Средни оценки
 
 
48
 
49
 
44

Арендатори в Деветинци

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
5748 (-42) от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
43
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 872 дка 
1058 (+11) от 5230 дка (+145) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4309 дка (+166)
Карнобат3090 дка (+84)
Карнобат1058 дка (+11)
Карнобат100 дка (+10)
Карнобат35 дка (+35)
Карнобат26 дка (+26)
Област: Ямбол921 дка (-21)
Стралджа921 дка (-21)
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
995 (-26) от 10 060 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 060 дка (+7)
Карнобат9065 дка (+33)
Карнобат995 дка (-26)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
652 (+6) от 4372 дка (+367) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4372 дка (+367)
КарнобатДеветак3253 дка (+362)
КарнобатДеветинци652 дка (+6)
КарнобатСан-Стефано325 дка (+5)
КарнобатЦерковски142 дка (-6)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
467 (+8) от 4262 дка (+32) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4262 дка (+32)
Карнобат2465 дка (-80)
Айтос1196 дка (+102)
Карнобат467 дка (+8)
Карнобат95 дка (-37)
Карнобат31 дка (+31)
Карнобат8 дка (+8)
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
467 (+48) от 2933 дка (-77) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2933 дка (-77)
Карнобат1994 дка (-7)
Карнобат467 дка (+48)
Карнобат411 дка (-7)
Карнобат40 дка
Карнобат21 дка (-111)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 451 дка 
427 (+1) от 902 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас902 дка
Карнобат475 дка (-1)
Карнобат427 дка (+1)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 459 дка 
418 (+1) от 917 дка (+113) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас917 дка (+113)
Карнобат499 дка (+112)
Карнобат418 дка (+1)
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас327 дка (+3)
Карнобат327 дка (+3)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 294 дка 
304 (+3) от 588 дка (+20) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас588 дка (+20)
Карнобат304 дка (+3)
Карнобат284 дка (+17)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
211 (+5) от 2159 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2159 дка (+6)
Карнобат1948 дка (+1)
Карнобат211 дка (+5)
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
160 (+59) от 5120 дка (+500) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5120 дка (+500)
Карнобат3194 дка
Карнобат538 дка (-116)
Айтос489 дка (+331)
Айтос447 дка (+104)
Карнобат160 дка (+59)
Карнобат124 дка (+79)
Айтос105 дка (-20)
Карнобат48 дка (+48)
Айтос15 дка (+15)
Комасационен фактор: 156 дка 
156 от 156 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас156 дка
Карнобат156 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
43 (-6) от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас31 дка
Карнобат31 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Деветинци общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
5748 (-42) от 13 605 дка (+177) 
Карнобат: 6 Бургас: 17 Страна: 356
43
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 872 дка 
1058 (+11) от 5230 дка (+145) 
Карнобат: 35 Бургас: 138 Страна: 1628
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 5030 дка 
995 (-26) от 10 060 дка (+7) 
Карнобат: 9 Бургас: 40 Страна: 638
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
652 (+6) от 4372 дка (+367) 
Карнобат: 34 Бургас: 135 Страна: 1955
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
467 (+8) от 4262 дка (+32) 
Карнобат: 46 Бургас: 140 Страна: 2005
44
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 587 дка 
467 (+48) от 2933 дка (-77) 
Карнобат: 48 Бургас: 180 Страна: 2686
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 451 дка 
427 (+1) от 902 дка 
Карнобат: 78 Бургас: 356 Страна: 5316
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 459 дка 
418 (+1) от 917 дка (+113) 
Карнобат: 76 Бургас: 348 Страна: 5274
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка (+3) 
Карнобат: 102 Бургас: 549 Страна: 9425
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 294 дка 
304 (+3) от 588 дка (+20) 
Карнобат: 84 Бургас: 416 Страна: 6785
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1080 дка 
211 (+5) от 2159 дка (+6) 
Карнобат: 53 Бургас: 223 Страна: 3264
30
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 569 дка 
160 (+59) от 5120 дка (+500) 
Карнобат: 39 Бургас: 118 Страна: 1671
Комасационен фактор: 156 дка 
156 от 156 дка 
Карнобат: 124 Бургас: 722 Страна: 12448
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
43 (-6) от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 850
Комасационен фактор: 31 дка 
0 от 31 дка
Карнобат: 146 Бургас: 843 Страна: 14378
0 от 0 дка
Карнобат: 147 Бургас: 859 Страна: 14625
0 от 0 дка
Карнобат: 148 Бургас: 860 Страна: 14626
0 от 0 дка
Карнобат: 149 Бургас: 861 Страна: 14627
0 от 0 дка
Карнобат: 150 Бургас: 862 Страна: 14628
0 от 0 дка
Карнобат: 151 Бургас: 863 Страна: 14629

Ренти на арендаторите в Деветинци

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Деветинци

Арендатор
Милен Стоянов Желев

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Деветинци

2
1
2500 лв./дка
2500 лв./дка
1599 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
23 август 2022 г.250091Тук

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Деветинци по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
491
825
694
Милен Стоянов Желев
412
494
4978
273
152
167
64

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
39213298118
200154180159
235280159164
Милен Стоянов Желев
917581106
16510711495
5943174881336
176155116136
37
37
34

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
240
193
236
Милен Стоянов Желев
256
192
268
497
240
222
528

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
16
8
3
Милен Стоянов Желев
9
22
37
10

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
9329597310 00113 42813 605
49504952513650855230
8324996110 05310 060
Милен Стоянов Желев36653862332140054372
34104101420642304262
32953177309530102933
646655989902902
804804917
303305324324327
710611211568588
21302139194721532159
39554171453546205120
304292156156
995510 101850985288509
9842972311 0463131
304
141
167
147
127
Общо61 70450 06264 08557 89759 171

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
25352315261357905748
10211029104710471058
9421021995
Милен Стоянов Желев562516646652
407456457459467
503419419419467
513426427
417417418
303305324324327
402303301304
187187206211
157157172101160
304292156156
6888944943
361035913496
61
51
90
77
72
Общо11 03010 46410 40011 36211 433

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
44
43
52
Милен Стоянов Желев
44
30
77

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
44
43
52
Милен Стоянов Желев
44
30
77

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Деветинци (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.