Зимен общ. Карнобат

Обща информация
 

Зимен

 
 
 
127
 
30853
 
7478  (+299) 
 
15
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя в Зимен
Средни оценки
 
 
52
 
49
 
44

Арендатори в Зимен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
13
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1992 дка 
1992 от 1992 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1992 дка (-20)
Карнобат1992 дка (-20)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
1960 (+145) от 6417 дка (+338) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6417 дка (+338)
Карнобат4457 дка (+193)
Карнобат1960 дка (+145)
54
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
1645 (+123) от 4494 дка (+158) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4494 дка (+158)
Карнобат1645 дка (+123)
Карнобат1604 дка (+3)
Карнобат965 дка (+30)
Карнобат280 дка (+2)
30
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
540 (+83) от 8499 дка (+212) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8499 дка (+212)
КарнобатСигмен6704 дка (+209)
КарнобатНевестино985 дка (-106)
КарнобатЗимен540 дка (+83)
КарнобатРаклица270 дка (+26)
84
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 372 дка 
240 (+15) от 1488 дка (+16) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1488 дка (+16)
Карнобат693 дка (-34)
Карнобат469 дка (+34)
Карнобат240 дка (+15)
Карнобат86 дка (+1)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 929 дка 
214 (+7) от 4646 дка (+257) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4646 дка (+257)
Карнобат2798 дка (-91)
Карнобат1034 дка (-14)
Карнобат514 дка (+356)
Карнобат214 дка (+7)
Карнобат86 дка (-1)
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
194 от 1816 дка (+138) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1816 дка (+138)
Карнобат813 дка (+109)
Карнобат574 дка (+20)
Карнобат194 дка
Карнобат133 дка (+9)
Карнобат102 дка
Комасационен фактор: 132 дка 
132 от 132 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас132 дка (+12)
Карнобат132 дка (+12)
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
120 (-60) от 8509 дка (-19) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8509 дка (-19)
Карнобат5587 дка (-21)
Карнобат462 дка (+3)
Карнобат427 дка (+5)
Сунгурларе420 дка (-15)
Карнобат295 дка (-3)
Карнобат240 дка
Карнобат236 дка (+2)
Карнобат230 дка (+66)
Карнобат136 дка
Карнобат120 дка (-60)
Карнобат110 дка (+17)
Карнобат68 дка (-8)
Карнобат43 дка (-6)
Карнобат41 дка
Сунгурларе37 дка
Карнобат20 дка (+1)
Карнобат17 дка
Карнобат10 дка
Карнобат10 дка
20
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
37 (+3) от 6252 дка (-76) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6252 дка (-76)
Карнобат3351 дка (-46)
Камено2864 дка (-33)
Карнобат37 дка (+3)
62
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
22 (-1) от 3477 дка (+22) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3477 дка (+22)
Карнобат3087 дка (-11)
Карнобат368 дка (+34)
Карнобат22 дка (-1)
Комасационен фактор: 17 дка 
13 (-28) от 34 дка (-7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас34 дка (-7)
Карнобат21 дка (+21)
Карнобат13 дка (-28)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
8 (+8) от 4262 дка (+32) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4262 дка (+32)
Карнобат2465 дка (-80)
Айтос1196 дка (+102)
Карнобат467 дка (+8)
Карнобат95 дка (-37)
Карнобат31 дка (+31)
Карнобат8 дка (+8)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Зимен общ. Карнобат обл. Бургас Страна Холдинг
13
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1992 дка 
1992 от 1992 дка (-20) 
Карнобат: 55 Бургас: 231 Страна: 3410
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
76
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3209 дка 
1960 (+145) от 6417 дка (+338) 
Карнобат: 26 Бургас: 94 Страна: 1263
54
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
1645 (+123) от 4494 дка (+158) 
Карнобат: 33 Бургас: 133 Страна: 1909
30
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
540 (+83) от 8499 дка (+212) 
Карнобат: 18 Бургас: 57 Страна: 852
84
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 372 дка 
240 (+15) от 1488 дка (+16) 
Карнобат: 63 Бургас: 276 Страна: 4060
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 929 дка 
214 (+7) от 4646 дка (+257) 
Карнобат: 32 Бургас: 129 Страна: 1847
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 363 дка 
194 от 1816 дка (+138) 
Карнобат: 59 Бургас: 248 Страна: 3624
Комасационен фактор: 132 дка 
132 от 132 дка (+12) 
Карнобат: 127 Бургас: 751 Страна: 12931
78
2019
ХОЛДИНГ 39 526 дка (-830)  
Страна: 30
77
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 448 дка 
120 (-60) от 8509 дка (-19) 
Карнобат: 19 Бургас: 56 Страна: 850
20
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
37 (+3) от 6252 дка (-76) 
Карнобат: 44 Бургас: 96 Страна: 1305
62
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1159 дка 
22 (-1) от 3477 дка (+22) 
Карнобат: 43 Бургас: 158 Страна: 2346
Комасационен фактор: 17 дка 
13 (-28) от 34 дка (-7) 
Карнобат: 145 Бургас: 840 Страна: 14347
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
8 (+8) от 4262 дка (+32) 
Карнобат: 46 Бургас: 140 Страна: 2005
0 от 0 дка (-107)
Карнобат: 158 Бургас: 870 Страна: 14635
0 от 0 дка (-780)
Карнобат: 160 Бургас: 872 Страна: 14637

Ренти на арендаторите в Зимен

Бели петна за община Карнобат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Зимен

Арендатор
ЗК Александър Стамболийски

Ренти за община Карнобат (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Зимен

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Карнобат (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Зимен по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
236
315
2047
ЗК Александър Стамболийски675
332
4978
985
1663
143

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
45645638
98117137202
209166372343
ЗК Александър Стамболийски869396115
1174971271
124159103112
5943174881336
73976998
247181221351
675188322
675188322

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
160
642
168
ЗК Александър Стамболийски170
815
268
100
211
2257

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
60
8
ЗК Александър Стамболийски
167
173
10
49
9
877

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
25912889268620121992
53575733615960796417
40934130426543364494
ЗК Александър Стамболийски67458213817882878499
6641534147514721488
43894646
1327978130716781816
133120132
995510 101850985288509
68976744616163286252
33263331322834553477
4134
34104101420642304262
639566459
1140360
Общо46 14448 81346 63350 95552 018

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
25912889268620121992
14001734173118151960
15321536151515221645
ЗК Александър Стамболийски351358442457540
120203208225240
207214
194194194
133120132
129121120180120
3437
2322
4113
8
414404297
40
Общо65777378719368307117

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
13
76
54
ЗК Александър Стамболийски30
84
77
20
62

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
13
76
54
ЗК Александър Стамболийски30
84
77
20
62

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Зимен (Карнобат)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.