ЗК Александър Стамболийски

Обща информация
 
 
8499 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

30
2019
8499 дка (+212)
Комасационен фактор: 2125 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8499 дка (+212)
Карнобат6704 дка (+209)
Карнобат985 дка (-106)
Карнобат540 дка (+83)
Карнобат270 дка (+26)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за ЗК Александър Стамболийски

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
812071529
 
10
 
1 150 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
0 лв.
 
1993 г.
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 

пpоизводство на зeмeдeлска пpодукция въpxу аpeндувани или наeти зeми, извъpшванe на пpоизводствeни услуги /мexанизиpани, агpотexничeски, тpанспоpтни, тъpговски и дpуги/, които могат да бъдат eдинични или комплeксни, както и на стопанствата на нeйнитe члeновe, така и на аpeндатоpи и дpуги зeмeдeлски пpоизводитeли, осъщeствяване самостоятeлно вътpeшна и външнотъpговска дeйност със зeмeдeлски и дpуги, нeзабpанeни със закон стоки.

Финансови данни за ЗК Александър Стамболийски

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
1010
3336659251091985
271271244244270
57806909656764956704
351358442457540
Общо67458213817882878499

Обща история на декарите по години

1819202122
ЗК Александър Стамболийски67458213817882878499
Общо67458213817882878499

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
1010
3336659251091985
271271244244270
57806909656764956704
351358442457540
Общо67458213817882878499

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
ЗК Александър Стамболийски30

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за ЗК Александър Стамболийски

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.