Раклиново общ. Айтос

Обща информация
 

Раклиново

 
 
 
132
 
62013
 
2184 (+156) 
 
6
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Раклиново
Средни оценки
 
 
31
 
46
 
44

Арендатори в Раклиново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1196 (+102) от 4262 дка (+32) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4262 дка (-7)
Карнобат2465 дка (-80)
Айтос1196 дка (+102)
Карнобат467 дка (+8)
Карнобат95 дка (-37)
Карнобат31 дка
Карнобат8 дка
31
2019
На печалба
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 581 дка 
652 (-38) от 1161 дка (+90) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1161 дка (+90)
Айтос652 дка (-38)
Айтос509 дка (+128)
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас185 дка (+11)
Айтос185 дка (+11)
Комасационен фактор: 34 дка 
34 от 34 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас34 дка
АйтосРаклиново34 дка
Комасационен фактор: 81 дка 
17 от 162 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас162 дка
Айтос145 дка
Айтос17 дка
Комасационен фактор: 134 дка 
0 от 134 дка (+39)0
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас134 дка (+39)
Айтос134 дка (+39)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Раклиново общ. Айтос обл. Бургас Страна
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 710 дка 
1196 (+102) от 4262 дка (+32) 
Айтос: 26 Бургас: 140 Страна: 1992
31
2019
На печалба
Категория: 5.36 / 20% 
Комасационен фактор: 581 дка 
652 (-38) от 1161 дка (+90) 
Айтос: 27 Бургас: 310 Страна: 4612
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+11) 
Айтос: 45 Бургас: 689 Страна: 11792
Комасационен фактор: 34 дка 
34 от 34 дка 
Айтос: 60 Бургас: 839 Страна: 14193
Комасационен фактор: 81 дка 
17 от 162 дка 
Айтос: 47 Бургас: 712 Страна: 12213
Комасационен фактор: 134 дка 
0 от 134 дка (+39)0
Айтос: 52 Бургас: 749 Страна: 12759

Ренти на арендаторите в Раклиново

Бели петна, бели петна за община Айтос, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агро инвест - 56 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Раклиново

8 юни 2021 г.
1 април 2022 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Айтос (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Раклиново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
691
Агро инвест - 56 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
3961100119
Агро инвест - 56 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
172
Агро инвест - 56 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
9
17
Агро инвест - 56 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
34104101420642304262
13811388121310711161
198168167174185
Агро инвест - 56 ЕООД34
162
2171629595134
Общо52065819568155705938

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
11341169107910941196
659650599690652
198168167174185
Агро инвест - 56 ЕООД34
17
15
Общо20061987184519582084

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
31
Агро инвест - 56 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
31
Агро инвест - 56 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Раклиново (Айтос)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.