Ласкарево общ. Сандански

Обща информация
 

Ласкарево

 
 
 
166
 
43150
 
360 
 
3
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Ласкарево
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Ласкарево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 160 дка 
160 от 160 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград160 дка
Сандански160 дка
Комасационен фактор: 88 дка 
100 от 175 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград175 дка
Сандански100 дка
Сандански75 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ласкарево общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 160 дка 
160 от 160 дка 
Сандански: 20 Благоевград: 191 Страна: 12245
Комасационен фактор: 88 дка 
100 от 175 дка 
Сандански: 18 Благоевград: 179 Страна: 11983
0 от 0 дка0
Сандански: 93 Благоевград: 404 Страна: 14453

Ренти на арендаторите в Ласкарево

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

Цени на земеделската земя по обяви в Ласкарево

16 март 2023 г.
16 март 2023 г.
3 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ласкарево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор18202122
160160160
100175175
Валентин Янев Граматиков203
Общо203260335335

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
160160160
100100100
Валентин Янев Граматиков203
Общо203260260260

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Валентин Янев Граматиков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ласкарево (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.