Хотово общ. Сандански

Обща информация
 

Хотово

 
 
 
97
 
77361
 
316 (-14) 
 
3
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Хотово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Хотово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 33 дка 
33 от 33 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград33 дка (-22)
Сандански33 дка (-22)
Комасационен фактор: 30 дка 
30 от 30 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград30 дка
Сандански30 дка
Комасационен фактор: 18 дка 
18 от 18 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград18 дка
СанданскиХотово18 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Хотово общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 33 дка 
33 от 33 дка (-22) 
Сандански: 64 Благоевград: 337 Страна: 14209
Комасационен фактор: 30 дка 
30 от 30 дка 
Сандански: 66 Благоевград: 340 Страна: 14240
Комасационен фактор: 18 дка 
18 от 18 дка 
Сандански: 76 Благоевград: 353 Страна: 14347

Ренти на арендаторите в Хотово

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

Цени на земеделската земя по обяви в Хотово

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Хотово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор19202122
5533
441153030
Васил Стоянов Панайотов18
Общо441158581

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор19202122
5533
441153030
Васил Стоянов Панайотов18
Общо441158581

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Васил Стоянов Панайотов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Хотово (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.