Левуново общ. Сандански

Обща информация
 

Левуново

 
 
 
576
 
43243
 
158 
 
2
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Левуново
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Левуново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 259 дка (+55) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград259 дка
Сандански63 дка
Сандански55 дка
Сандански52 дка
Сандански52 дка
Сандански37 дка
Комасационен фактор: 40 дка 
40 от 40 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград40 дка
СанданскиЛевуново40 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Левуново общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 259 дка (+55) 
Сандански: 10 Благоевград: 113 Страна: 10496
Комасационен фактор: 40 дка 
40 от 40 дка 
Сандански: 58 Благоевград: 327 Страна: 14133

Ренти на арендаторите в Левуново

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

Цени на земеделската земя по обяви в Левуново

26 август 2021 г.
10 март 2023 г.
15 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Левуново по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
89118651204259
Георги Руменов Ризов1484944040
Общо2371181145244299

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
492605252
Георги Руменов Ризов1484944040
Общо1977549292

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Георги Руменов Ризов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Левуново (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.