Сандански обл. Благоевград

Обща информация
 

Сандански

 
 
38
 
10 819
 
98
 
6.1 / 52%
 
Обяви за земеделска земя в Сандански
Средни оценки
 
 
 
42

Арендатори в община Сандански

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
625 от 625 дка (-175) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград625 дка (-175)
Сандански625 дка (-175)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 186 дка 
559 от 559 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград559 дка
Сандански272 дка
Сандански236 дка
Сандански51 дка
Комасационен фактор: 207 дка 
413 от 413 дка (+71) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград413 дка (+71)
Сандански332 дка (+71)
Сандански81 дка
Комасационен фактор: 196 дка 
392 от 392 дка (-72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград392 дка (-72)
СанданскиЛешница319 дка (-66)
СанданскиБелевехчево73 дка (-6)
Комасационен фактор: 123 дка 
368 от 368 дка (-119) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград368 дка (-119)
Сандански266 дка (-90)
Сандански64 дка (-29)
Сандански38 дка
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (+71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград307 дка (+71)
Сандански307 дка (+71)
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (+185) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград291 дка (+185)
Сандански291 дка (+185)
Комасационен фактор: 140 дка 
280 от 280 дка (-16) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград280 дка (-16)
Сандански211 дка (-16)
Сандански69 дка
Комасационен фактор: 130 дка 
260 от 260 дка (+98) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград260 дка (+98)
Сандански148 дка (+49)
Сандански112 дка (+49)
Комасационен фактор: 52 дка 
259 от 259 дка (+55) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград259 дка
Сандански63 дка
Сандански55 дка
Сандански52 дка
Сандански52 дка
Сандански37 дка
Комасационен фактор: 59 дка 
237 (-68) от 237 дка (+61) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка (-68)
Сандански81 дка
Сандански65 дка (-21)
Сандански48 дка
Сандански43 дка (-47)
Комасационен фактор: 236 дка 
236 от 236 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград236 дка
Сандански236 дка
Комасационен фактор: 106 дка 
212 от 212 дка (+30) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград212 дка
Сандански182 дка
Сандански30 дка
Комасационен фактор: 99 дка 
197 от 197 дка (+51) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград197 дка (+51)
Сандански115 дка (+76)
Сандански82 дка (-25)
Комасационен фактор: 94 дка 
187 от 187 дка (+173) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград187 дка
Сандански173 дка
Сандански14 дка
Комасационен фактор: 91 дка 
181 от 181 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград181 дка
Сандански152 дка
Сандански29 дка
Комасационен фактор: 60 дка 
179 от 179 дка (-44) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград179 дка (-44)
Сандански87 дка
Сандански66 дка
Сандански26 дка (-44)
Комасационен фактор: 88 дка 
175 от 175 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград175 дка
Сандански100 дка
Сандански75 дка
Комасационен фактор: 167 дка 
167 от 167 дка (-216) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград167 дка (-216)
Сандански167 дка (-216)
Комасационен фактор: 160 дка 
160 от 160 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград160 дка
Сандански160 дка
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград155 дка (+23)
Сандански155 дка (+23)
Комасационен фактор: 149 дка 
149 от 149 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград149 дка
Сандански149 дка
Комасационен фактор: 72 дка 
144 от 144 дка (+44) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград144 дка
Сандански100 дка
Сандански44 дка
Комасационен фактор: 139 дка 
143 от 277 дка (+134) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград277 дка
Сандански143 дка
Петрич134 дка
Комасационен фактор: 70 дка 
140 от 140 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград140 дка
Сандански102 дка
Сандански38 дка
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград130 дка
Сандански130 дка
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград129 дка
Сандански129 дка
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград126 дка
Сандански126 дка
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка (+91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград126 дка (+91)
Сандански126 дка (+91)
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград117 дка (+19)
Сандански117 дка (+19)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
625 от 625 дка (-175) 
Благоевград: 29 Страна: 6512
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 186 дка 
559 от 559 дка 
Благоевград: 38 Страна: 6921
Комасационен фактор: 207 дка 
413 от 413 дка (+71) 
Благоевград: 60 Страна: 8260
Комасационен фактор: 196 дка 
392 от 392 дка (-72) 
Благоевград: 62 Страна: 8497
Комасационен фактор: 123 дка 
368 от 368 дка (-119) 
Благоевград: 72 Страна: 8797
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (+71) 
Благоевград: 96 Страна: 9654
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (+185) 
Благоевград: 103 Страна: 9942
Комасационен фактор: 140 дка 
280 от 280 дка (-16) 
Благоевград: 106 Страна: 10135
Комасационен фактор: 130 дка 
260 от 260 дка (+98) 
Благоевград: 111 Страна: 10485
Комасационен фактор: 52 дка 
259 от 259 дка (+55) 
Благоевград: 113 Страна: 10500
Комасационен фактор: 59 дка 
237 (-68) от 237 дка (+61) 
Благоевград: 131 Страна: 10883
Комасационен фактор: 236 дка 
236 от 236 дка 
Благоевград: 132 Страна: 10901
Комасационен фактор: 106 дка 
212 от 212 дка (+30) 
Благоевград: 148 Страна: 11305
Комасационен фактор: 99 дка 
197 от 197 дка (+51) 
Благоевград: 160 Страна: 11580
Комасационен фактор: 94 дка 
187 от 187 дка (+173) 
Благоевград: 165 Страна: 11762
Комасационен фактор: 91 дка 
181 от 181 дка 
Благоевград: 169 Страна: 11860
Комасационен фактор: 60 дка 
179 от 179 дка (-44) 
Благоевград: 175 Страна: 11901
Комасационен фактор: 88 дка 
175 от 175 дка 
Благоевград: 179 Страна: 11988
Комасационен фактор: 167 дка 
167 от 167 дка (-216) 
Благоевград: 182 Страна: 12127
Комасационен фактор: 160 дка 
160 от 160 дка 
Благоевград: 191 Страна: 12250
Комасационен фактор: 155 дка 
155 от 155 дка (+23) 
Благоевград: 199 Страна: 12346
Комасационен фактор: 149 дка 
149 от 149 дка 
Благоевград: 203 Страна: 12464
Комасационен фактор: 72 дка 
144 от 144 дка (+44) 
Благоевград: 206 Страна: 12572
Комасационен фактор: 139 дка 
143 от 277 дка (+134) 
Благоевград: 108 Страна: 10196
Комасационен фактор: 70 дка 
140 от 140 дка 
Благоевград: 209 Страна: 12653
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка 
Благоевград: 219 Страна: 12841
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка 
Благоевград: 220 Страна: 12855
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка 
Благоевград: 224 Страна: 12907
Комасационен фактор: 126 дка 
126 от 126 дка (+91) 
Благоевград: 225 Страна: 12908
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка (+19) 
Благоевград: 235 Страна: 13066

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

38
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.423691710006875
2021.314672010003175
2021.23125312005000
202119754010006875
2022.435162210015016
2022.33266157005210
2022.22544193756812
2022.12571198506875
20222981753756875
2023.13013159986875
20233013159986875

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Василка Крумова Велева
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Василка Крумова Велева
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Василка Крумова Велева

Няма намерени резултати

94 055 дка
10 819 дка
64 739
32 691 (50%)
6.24
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
48234
523 881
623 253
720 385
89543
95936
102823

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.