Поленица общ. Сандански

Обща информация
 

Поленица

 
 
 
1238
 
57176
 
1238 (-2) 
 
6
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Поленица
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Поленица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
625 от 625 дка (-175) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград625 дка (-175)
Сандански625 дка (-175)
Комасационен фактор: 167 дка 
167 от 167 дка (-216) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград167 дка (-216)
Сандански167 дка (-216)
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград129 дка
Сандански129 дка
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 52 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград52 дка
СанданскиПоленица52 дка
Комасационен фактор: 59 дка 
48 от 237 дка (+61) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка (-68)
Сандански81 дка
Сандански65 дка (-21)
Сандански48 дка
Сандански43 дка (-47)
Комасационен фактор: 140 дка 
0 от 280 дка (-16)0
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград280 дка (-16)
Сандански211 дка (-16)
Сандански69 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Поленица общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
625 от 625 дка (-175) 
Сандански: 1 Благоевград: 29 Страна: 6510
Комасационен фактор: 167 дка 
167 от 167 дка (-216) 
Сандански: 19 Благоевград: 182 Страна: 12122
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка 
Сандански: 27 Благоевград: 220 Страна: 12849
Комасационен фактор: 52 дка 
52 от 52 дка 
Сандански: 51 Благоевград: 313 Страна: 14004
Комасационен фактор: 59 дка 
48 от 237 дка (+61) 
Сандански: 11 Благоевград: 131 Страна: 10878
Комасационен фактор: 140 дка 
0 от 280 дка (-16)0
Сандански: 8 Благоевград: 106 Страна: 10131

Ренти на арендаторите в Поленица

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Поленица

29 юни 2021 г.
17 февруари 2023 г.
4 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Поленица по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
70691800800625
271352383383167
129
Калабря - 2 ЕООД52
347148134176237
677534255296280
Общо20011125157216551490

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
148800800625
271352383383167
129
Калабря - 2 ЕООД52
48
584534
Общо1003886118311831021

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Калабря - 2 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Поленица (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.