Лешница общ. Сандански

Обща информация
 

Лешница

 
 
 
677
 
43565
 
817 (+2) 
 
7
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Лешница
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Лешница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 196 дка 
319 (-66) от 392 дка (-72) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград392 дка (-72)
Сандански319 дка (-66)
Сандански73 дка (-6)
Комасационен фактор: 140 дка 
211 от 280 дка (-16) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград280 дка (-16)
Сандански211 дка (-16)
Сандански69 дка
Комасационен фактор: 94 дка 
173 от 187 дка (+173) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград187 дка
Сандански173 дка
Сандански14 дка
Комасационен фактор: 149 дка 
149 от 149 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград149 дка
СанданскиЛешница149 дка
Комасационен фактор: 59 дка 
81 от 237 дка (+61) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка (-68)
Сандански81 дка
Сандански65 дка (-21)
Сандански48 дка
Сандански43 дка (-47)
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
0 от 625 дка (-175)0
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград625 дка (-175)
Сандански625 дка (-175)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лешница общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 196 дка 
319 (-66) от 392 дка (-72) 
Сандански: 4 Благоевград: 62 Страна: 8492
Комасационен фактор: 140 дка 
211 от 280 дка (-16) 
Сандански: 8 Благоевград: 106 Страна: 10131
Комасационен фактор: 94 дка 
173 от 187 дка (+173) 
Сандански: 15 Благоевград: 165 Страна: 11757
Комасационен фактор: 149 дка 
149 от 149 дка 
Сандански: 22 Благоевград: 203 Страна: 12458
Комасационен фактор: 59 дка 
81 от 237 дка (+61) 
Сандански: 11 Благоевград: 131 Страна: 10878
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 625 дка 
0 от 625 дка (-175)0
Сандански: 1 Благоевград: 29 Страна: 6510
0 от 0 дка0
Сандански: 87 Благоевград: 398 Страна: 14447

Ренти на арендаторите в Лешница

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Костадин Манолов Цеков

Цени на земеделската земя по обяви в Лешница

11 юли 2021 г.
27 март 2023 г.
49 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лешница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Костадин Манолов Цеков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Костадин Манолов Цеков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Костадин Манолов Цеков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Костадин Манолов Цеков
34

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
464392
677534255296280
14187
Костадин Манолов Цеков130149149
347148134176237
70691800800625
472
Общо2332773118918991870

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
385319
81128227211
173
Костадин Манолов Цеков130149149
81
243
349
Общо803128761933

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Костадин Манолов Цеков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Костадин Манолов Цеков

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лешница (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.