Склаве общ. Сандански

Обща информация
 

Склаве

 
 
 
1313
 
66785
 
609 
 
8
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Склаве
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Склаве

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 88 дка 
75 от 175 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград175 дка
Сандански100 дка
Сандански75 дка
Комасационен фактор: 48 дка 
72 от 96 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград96 дка
Сандански72 дка
Сандански24 дка
Комасационен фактор: 67 дка 
67 от 67 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград67 дка
Сандански67 дка
Комасационен фактор: 61 дка 
61 от 61 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград61 дка
СанданскиСклаве61 дка
Комасационен фактор: 57 дка 
57 от 57 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград57 дка
Сандански57 дка
Комасационен фактор: 24 дка 
24 от 24 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград24 дка
Сандански24 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Склаве общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 88 дка 
75 от 175 дка 
Сандански: 18 Благоевград: 179 Страна: 11983
Комасационен фактор: 48 дка 
72 от 96 дка 
Сандански: 35 Благоевград: 260 Страна: 13443
Комасационен фактор: 67 дка 
67 от 67 дка 
Сандански: 42 Благоевград: 294 Страна: 13823
Комасационен фактор: 61 дка 
61 от 61 дка 
Сандански: 45 Благоевград: 299 Страна: 13891
Комасационен фактор: 57 дка 
57 от 57 дка 
Сандански: 49 Благоевград: 305 Страна: 13951
Комасационен фактор: 24 дка 
24 от 24 дка 
Сандански: 71 Благоевград: 346 Страна: 14291
0 от 0 дка0
Сандански: 87 Благоевград: 398 Страна: 14447
0 от 0 дка0
Сандански: 89 Благоевград: 400 Страна: 14449

Ренти на арендаторите в Склаве

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Йорданка Стефанова Гунчева

Цени на земеделската земя по обяви в Склаве

27 септември 2021 г.
7 март 2023 г.
7 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Склаве по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Йорданка Стефанова Гунчева

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Йорданка Стефанова Гунчева

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Йорданка Стефанова Гунчева

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Йорданка Стефанова Гунчева
34

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
100175175
33739696
6767
Йорданка Стефанова Гунчева1856161
1675757
2424
472
122
Общо50573574480480

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор18202122
7575
7272
6767
Йорданка Стефанова Гунчева1856161
1675757
2424
123
122
Общо123474356356

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Йорданка Стефанова Гунчева

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Йорданка Стефанова Гунчева

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Склаве (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.