Джигурово общ. Сандански

Обща информация
 

Джигурово

 
 
 
691
 
20780
 
151 (-2) 
 
6
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Джигурово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Джигурово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 42 дка 
42 от 42 дка (-145) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград42 дка
Сандански42 дка
Комасационен фактор: 39 дка 
39 от 39 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград39 дка (-14)
Сандански39 дка (-14)
Комасационен фактор: 35 дка 
35 от 35 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград35 дка (+5)
Сандански35 дка (+5)
Комасационен фактор: 24 дка 
12 от 48 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград48 дка
СанданскиДебрене36 дка
СанданскиДжигурово12 дка
Комасационен фактор: 5 дка 
7 (-15) от 10 дка (-33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград10 дка (-33)
Сандански7 дка (-15)
Сандански3 дка (-18)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Джигурово общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 42 дка 
42 от 42 дка (-145) 
Сандански: 56 Благоевград: 324 Страна: 14119
Комасационен фактор: 39 дка 
39 от 39 дка (-14) 
Сандански: 60 Благоевград: 329 Страна: 14140
Комасационен фактор: 35 дка 
35 от 35 дка (+5) 
Сандански: 63 Благоевград: 336 Страна: 14179
Комасационен фактор: 24 дка 
12 от 48 дка 
Сандански: 54 Благоевград: 320 Страна: 14062
Комасационен фактор: 5 дка 
7 (-15) от 10 дка (-33) 
Сандански: 81 Благоевград: 359 Страна: 14388
0 от 0 дка0
Сандански: 91 Благоевград: 402 Страна: 14451

Ренти на арендаторите в Джигурово

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Джигурово

24 септември 2021 г.
31 януари 2023 г.
6 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Джигурово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
34118742
214409285339
1741653035
Калабрия - 2 ЕООД48
1414310
280
Общо100990228126174

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
34118742
214409285339
1741653035
Калабрия - 2 ЕООД12
42227
280
Общо100980328105135

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Калабрия - 2 ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Джигурово (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.