Ладарево общ. Сандански

Обща информация
 

Ладарево

 
 
 
29
 
43030
 
36 (-21) 
 
3
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Ладарево
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Ладарево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 48 дка 
24 от 96 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград96 дка
Сандански72 дка
Сандански24 дка
Комасационен фактор: 13 дка 
21 (+9) от 25 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград25 дка (+10)
Сандански21 дка (+9)
Сандански4 дка (+1)
Комасационен фактор: 5 дка 
3 (-18) от 10 дка (-33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград10 дка (-33)
СанданскиДжигурово7 дка (-15)
СанданскиЛадарево3 дка (-18)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ладарево общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 48 дка 
24 от 96 дка 
Сандански: 35 Благоевград: 260 Страна: 13443
Комасационен фактор: 13 дка 
21 (+9) от 25 дка (+10) 
Сандански: 69 Благоевград: 344 Страна: 14276
Комасационен фактор: 5 дка 
3 (-18) от 10 дка (-33) 
Сандански: 81 Благоевград: 359 Страна: 14388

Ренти на арендаторите в Ладарево

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

Цени на земеделската земя по обяви в Ладарево

17 август 2021 г.
17 август 2021 г.
1 обява

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ладарево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
33739696
3312972941525
Атанас Кирилов Карапанов1414310
Общо364511294154131

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
33732424
3312672441221
Атанас Кирилов Карапанов99213
Общо3644392445748

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Атанас Кирилов Карапанов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ладарево (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.