Ново Кономлади общ. Петрич

Обща информация
 

Ново Кономлади

 
 
 
121
 
52091
 
43 
 
1
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Ново Кономлади
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Ново Кономлади

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 38 дка 
43 от 75 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград75 дка
ПетричНово Кономлади43 дка
ПетричКромидово32 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ново Кономлади общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 38 дка 
43 от 75 дка 
Петрич: 30 Благоевград: 282 Страна: 13715

Ренти на арендаторите в Ново Кономлади

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Цени на земеделската земя по обяви в Ново Кономлади

1 октомври 2021 г.
13 януари 2023 г.
5 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Ново Кономлади по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор22
Андон Филипов Ангов75
Общо75

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
Андон Филипов Ангов43
Общо43

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Ново Кономлади (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.