Кромидово общ. Петрич

Обща информация
 

Кромидово

 
 
 
119
 
39935
 
386 
 
2
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Кромидово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Кромидово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 315 дка 
354 от 629 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград629 дка
Петрич354 дка
Петрич275 дка
Комасационен фактор: 38 дка 
32 от 75 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград75 дка
ПетричНово Кономлади43 дка
ПетричКромидово32 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кромидово общ. Петрич обл. Благоевград Страна
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 315 дка 
354 от 629 дка 
Петрич: 2 Благоевград: 28 Страна: 6487
Комасационен фактор: 38 дка 
32 от 75 дка 
Петрич: 30 Благоевград: 282 Страна: 13715

Ренти на арендаторите в Кромидово

Бели петна, бели петна за община Петрич, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Цени на земеделската земя по обяви в Кромидово

27 януари 2022 г.
7 февруари 2022 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Петрич (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кромидово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор22
629
Андон Филипов Ангов75
Общо704

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор22
354
Андон Филипов Ангов32
Общо386

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Андон Филипов Ангов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кромидово (Петрич)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.