Хърсово общ. Сандански

Обща информация
 

Хърсово

 
 
 
173
 
77565
 
1287 (-2) 
 
5
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Хърсово
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Хърсово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 207 дка 
332 от 413 дка (+71) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград413 дка (+71)
Сандански332 дка (+71)
Сандански81 дка
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (+71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград307 дка (+71)
Сандански307 дка (+71)
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (+185) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград291 дка (+185)
Сандански291 дка (+185)
Комасационен фактор: 123 дка 
266 (-90) от 368 дка (-119) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград368 дка (-119)
СанданскиХърсово266 дка (-90)
СанданскиВиногради64 дка (-29)
СанданскиСпатово38 дка
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград71 дка
Сандански71 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Хърсово общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 207 дка 
332 от 413 дка (+71) 
Сандански: 3 Благоевград: 60 Страна: 8257
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (+71) 
Сандански: 6 Благоевград: 96 Страна: 9650
Комасационен фактор: 291 дка 
291 от 291 дка (+185) 
Сандански: 7 Благоевград: 103 Страна: 9938
Комасационен фактор: 123 дка 
266 (-90) от 368 дка (-119) 
Сандански: 5 Благоевград: 72 Страна: 8794
Комасационен фактор: 71 дка 
71 от 71 дка 
Сандански: 39 Благоевград: 288 Страна: 13769

Ренти на арендаторите в Хърсово

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

Цени на земеделската земя по обяви в Хърсово

8 септември 2021 г.
20 май 2022 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Хърсово по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
335630342413
5118300236307
304106291
Александър Кирилов Николов980404603487368
71
Общо1031757183711711450

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
335630261332
5118300236307
304106291
Александър Кирилов Николов980312473356266
71
Общо103166517079591267

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Александър Кирилов Николов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Хърсово (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.