Виногради общ. Сандански

Обща информация
 

Виногради

 
 
 
46
 
11168
 
347 (-5) 
 
4
 
300-499
Обяви за земеделска земя във Виногради
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори във Виногради

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 207 дка 
81 от 413 дка (+71) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград413 дка (+71)
Сандански332 дка (+71)
Сандански81 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
64 (-29) от 368 дка (-119) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград368 дка (-119)
Сандански266 дка (-90)
Сандански64 дка (-29)
Сандански38 дка
Комасационен фактор: 72 дка 
44 от 144 дка (+44) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград144 дка
Сандански100 дка
Сандански44 дка
Комасационен фактор: 41 дка 
41 от 41 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград41 дка
СанданскиВиногради41 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Виногради общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 207 дка 
81 от 413 дка (+71) 
Сандански: 3 Благоевград: 60 Страна: 8257
Комасационен фактор: 123 дка 
64 (-29) от 368 дка (-119) 
Сандански: 5 Благоевград: 72 Страна: 8794
Комасационен фактор: 72 дка 
44 от 144 дка (+44) 
Сандански: 23 Благоевград: 206 Страна: 12566
Комасационен фактор: 41 дка 
41 от 41 дка 
Сандански: 57 Благоевград: 326 Страна: 14127

Ренти на арендаторите във Виногради

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

Цени на земеделската земя по обяви във Виногради

28 февруари 2023 г.
9 март 2023 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Виногради по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
335630342413
980404603487368
108100144
Ангел Николов Стоянов41
Общо9807391341929966

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор19202122
8181
921309364
44
Ангел Николов Стоянов41
Общо92130174230

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Ангел Николов Стоянов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Виногради (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.