Лозеница общ. Сандански

Обща информация
 

Лозеница

 
 
 
61
 
44121
 
271 (-163) 
 
5
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Лозеница
Средни оценки
 
 
 
 
42

Арендатори в Лозеница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград117 дка (+19)
Сандански117 дка (+19)
Комасационен фактор: 51 дка 
85 от 102 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград102 дка
Сандански85 дка
Сандански17 дка
Комасационен фактор: 55 дка 
55 от 55 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград55 дка (-15)
Сандански55 дка (-15)
Комасационен фактор: 59 дка 
43 (-47) от 237 дка (+61) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград237 дка (-68)
СанданскиЛешница81 дка
СанданскиБелевехчево65 дка (-21)
СанданскиПоленица48 дка
СанданскиЛозеница43 дка (-47)
Комасационен фактор: 36 дка 
36 от 36 дка (-53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград36 дка (-53)
Сандански36 дка (-53)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Лозеница общ. Сандански обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 117 дка 
117 от 117 дка (+19) 
Сандански: 30 Благоевград: 235 Страна: 13060
Комасационен фактор: 51 дка 
85 от 102 дка 
Сандански: 32 Благоевград: 253 Страна: 13321
Комасационен фактор: 55 дка 
55 от 55 дка (-15) 
Сандански: 50 Благоевград: 310 Страна: 13969
Комасационен фактор: 59 дка 
43 (-47) от 237 дка (+61) 
Сандански: 11 Благоевград: 131 Страна: 10878
Комасационен фактор: 36 дка 
36 от 36 дка (-53) 
Сандански: 62 Благоевград: 335 Страна: 14168

Ренти на арендаторите в Лозеница

Бели петна, бели петна за община Сандански, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

Цени на земеделската земя по обяви в Лозеница

20 октомври 2021 г.
21 декември 2021 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Сандански (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Лозеница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
30923398117
203132102102
7055
Георги Иванов Бакалов347148134176237
788936
Общо550667367535547

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
30923398117
8585
7055
Георги Иванов Бакалов292589043
788936
Общо292445233432336

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Георги Иванов Бакалов

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Лозеница (Сандански)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.