Логодаж общ. Благоевград

Обща информация
 

Логодаж

 
 
 
266
 
68792
 
3539 (-10) 
 
11
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Логодаж
Средни оценки
 
 
 
37
 
42

Арендатори в Логодаж

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 854 дка 
854 от 854 дка (+24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград854 дка (+24)
Благоевград854 дка (+24)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 727 дка 
727 от 727 дка (-85) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград727 дка (-85)
Благоевград727 дка (-85)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 563 дка 
441 (+189) от 1125 дка (+188) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1125 дка (+188)
Благоевград684 дка (-1)
Благоевград441 дка (+189)
Комасационен фактор: 414 дка 
414 от 414 дка (+125) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград414 дка (+125)
БлагоевградЛогодаж414 дка (+125)
Комасационен фактор: 191 дка 
244 от 382 дка (+10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград382 дка (+10)
Благоевград244 дка (+10)
Благоевград138 дка
Комасационен фактор: 180 дка 
180 (-19) от 360 дка (-22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград360 дка (-22)
Благоевград180 дка (-3)
Благоевград180 дка (-19)
Комасационен фактор: 211 дка 
156 (+12) от 421 дка (-13) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Перник265 дка (-25)
Радомир265 дка (-25)
Област: Благоевград156 дка (+12)
Благоевград156 дка (+12)
Комасационен фактор: 145 дка 
145 от 145 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград145 дка (-22)
Благоевград145 дка (-22)
Комасационен фактор: 135 дка 
130 (+12) от 404 дка (+29) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград404 дка (+29)
Благоевград184 дка (+22)
Благоевград130 дка (+12)
Благоевград90 дка (-5)
Комасационен фактор: 94 дка 
74 (-69) от 188 дка (-58) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград188 дка (-58)
Благоевград114 дка (+11)
Благоевград74 дка (-69)
Комасационен фактор: 228 дка 
34 (-9) от 455 дка (-13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград455 дка (-13)
Благоевград421 дка (-4)
Благоевград34 дка (-9)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Логодаж общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 854 дка 
854 от 854 дка (+24) 
Благоевград: 6 Благоевград: 21 Страна: 5450
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 727 дка 
727 от 727 дка (-85) 
Благоевград: 8 Благоевград: 24 Страна: 5987
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 563 дка 
441 (+189) от 1125 дка (+188) 
Благоевград: 2 Благоевград: 13 Страна: 4695
Комасационен фактор: 414 дка 
414 от 414 дка (+125) 
Благоевград: 20 Благоевград: 58 Страна: 8240
Комасационен фактор: 191 дка 
244 от 382 дка (+10) 
Благоевград: 24 Благоевград: 67 Страна: 8605
Комасационен фактор: 180 дка 
180 (-19) от 360 дка (-22) 
Благоевград: 26 Благоевград: 76 Страна: 8879
Комасационен фактор: 211 дка 
156 (+12) от 421 дка (-13) 
Благоевград: 50 Благоевград: 196 Страна: 8157
Комасационен фактор: 145 дка 
145 от 145 дка (-22) 
Благоевград: 52 Благоевград: 205 Страна: 12546
Комасационен фактор: 135 дка 
130 (+12) от 404 дка (+29) 
Благоевград: 21 Благоевград: 61 Страна: 8361
Комасационен фактор: 94 дка 
74 (-69) от 188 дка (-58) 
Благоевград: 43 Благоевград: 163 Страна: 11737
Комасационен фактор: 228 дка 
34 (-9) от 455 дка (-13) 
Благоевград: 16 Благоевград: 48 Страна: 7783

Ренти на арендаторите в Логодаж

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Кирил Стефанов Пинтийски

Цени на земеделската земя по обяви в Логодаж

23 септември 2021 г.
3 март 2023 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Логодаж по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кирил Стефанов Пинтийски

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кирил Стефанов Пинтийски

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кирил Стефанов Пинтийски

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Кирил Стефанов Пинтийски
124

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
815785826830854
913924912812727
5336336589371125
Кирил Стефанов Пинтийски289414
195235312372382
303299290382360
237360385434421
167145
258331337375404
222282242246188
109911391120468455
Общо45754988508253125475

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
815785826830854
913924912812727
8597252441
Кирил Стефанов Пинтийски289414
126235195234244
153138126199180
108135144156
167145
94120123118130
13615014914374
6006536104334
Общо29223210307632313399

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Кирил Стефанов Пинтийски

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Кирил Стефанов Пинтийски

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Логодаж (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.