Селище общ. Благоевград

Обща информация
 

Селище

 
 
 
236
 
66055
 
1723 (-39) 
 
8
 
500-699
Обяви за земеделска земя в Селище
Средни оценки
 
 
36
 
37
 
42

Арендатори в Селище

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград377 дка (-18)
Благоевград377 дка (-18)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград316 дка (+6)
Благоевград316 дка (+6)
Комасационен фактор: 202 дка 
202 от 202 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград202 дка
Благоевград202 дка
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
197 (-152) от 1060 дка (-479) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1060 дка (-479)
БлагоевградБучино532 дка (-97)
БлагоевградПокровник234 дка (-207)
БлагоевградСелище197 дка (-152)
БлагоевградДренково49 дка (-23)
СимитлиЖелезница28 дка
БлагоевградЗелендол20 дка
Комасационен фактор: 180 дка 
180 (-3) от 360 дка (-22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград360 дка (-22)
Благоевград180 дка (-3)
Благоевград180 дка (-19)
Комасационен фактор: 141 дка 
141 от 141 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград141 дка (-6)
Благоевград141 дка (-6)
Комасационен фактор: 62 дка 
62 от 62 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград62 дка
Благоевград62 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Селище общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (-18) 
Благоевград: 25 Благоевград: 70 Страна: 8671
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+6) 
Благоевград: 30 Благоевград: 93 Страна: 9499
Комасационен фактор: 202 дка 
202 от 202 дка 
Благоевград: 41 Благоевград: 155 Страна: 11476
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
197 (-152) от 1060 дка (-479) 
Благоевград: 4 Благоевград: 17 Страна: 4841
Комасационен фактор: 180 дка 
180 (-3) от 360 дка (-22) 
Благоевград: 26 Благоевград: 76 Страна: 8879
Комасационен фактор: 141 дка 
141 от 141 дка (-6) 
Благоевград: 53 Благоевград: 208 Страна: 12627
Комасационен фактор: 62 дка 
62 от 62 дка 
Благоевград: 63 Благоевград: 297 Страна: 13878
0 от 0 дка (-7)0
Благоевград: 70 Благоевград: 369 Страна: 14418

Ренти на арендаторите в Селище

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Диди ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Селище

4 юли 2021 г.
25 ноември 2021 г.
16 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Селище по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
Диди ЕООД178

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
Диди ЕООД465610051

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
Диди ЕООД284

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
Диди ЕООД32

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
395377
168247310316
202202202202202
Диди ЕООД14231279147415391060
303299290382360
105104147141
62
393448441
Общо24262500265429752518

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
395377
168247310316
202202202202202
Диди ЕООД316311352349197
150161164183180
105104147141
62
393448441
Общо11661394140615861475

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Диди ЕООД36

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Диди ЕООД36

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Селище (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.