Зелендол общ. Благоевград

Обща информация
 

Зелендол

 
 
 
171
 
30702
 
1528 (-58) 
 
13
 
300-499
Обяви за земеделска земя в Зелендол
Средни оценки
 
 
24
 
37
 
42

Арендатори в Зелендол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 553 дка 
607 (-68) от 2211 дка (+186) 
4 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1618 дка (+170)
Банско867 дка (+264)
Благоевград607 дка (-68)
Благоевград144 дка (-26)
Област: Кюстендил593 дка (+16)
Кочериново593 дка (+16)
17
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 180 дка 
297 от 1080 дка (-303) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1080 дка (-326)
Благоевград541 дка (-254)
Благоевград297 дка
Благоевград112 дка (-32)
Благоевград59 дка (-18)
Благоевград48 дка (-22)
Благоевград23 дка
Комасационен фактор: 272 дка 
272 от 272 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград272 дка (-23)
Благоевград272 дка (-23)
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
68 от 1541 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1541 дка (-101)
РазлогБачево1025 дка (-3)
РазлогГодлево164 дка (+3)
БлагоевградБлагоевград156 дка
БлагоевградБело поле102 дка (-101)
БлагоевградЗелендол68 дка
БлагоевградБългарчево26 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 181 дка 
57 (-18) от 906 дка (+264) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград560 дка (+136)
Благоевград421 дка (+168)
Благоевград82 дка (-14)
Благоевград57 дка (-18)
Област: Перник346 дка (+30)
Радомир248 дка (+30)
Радомир98 дка
Комасационен фактор: 56 дка 
56 от 56 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград56 дка (-9)
Благоевград56 дка (-9)
Комасационен фактор: 214 дка 
55 (-26) от 427 дка (-36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград427 дка (-36)
Благоевград372 дка (-10)
Благоевград55 дка (-26)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 161 дка 
45 (+27) от 644 дка (+349) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград644 дка (+349)
Благоевград423 дка (+198)
Благоевград144 дка (+107)
Благоевград45 дка (+27)
Благоевград32 дка (+17)
Комасационен фактор: 139 дка 
24 (-3) от 416 дка (+24) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград416 дка (+24)
Благоевград340 дка (+27)
Благоевград52 дка
Благоевград24 дка (-3)
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
20 от 1060 дка (-479) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1060 дка (-479)
Благоевград532 дка (-97)
Благоевград234 дка (-207)
Благоевград197 дка (-152)
Благоевград49 дка (-23)
Симитли28 дка
Благоевград20 дка
32
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 258 дка 
12 (-4) от 1806 дка (-752) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1806 дка (-792)
Благоевград808 дка (-795)
Благоевград448 дка (+42)
Благоевград423 дка (-35)
Благоевград57 дка
Благоевград40 дка
Благоевград18 дка
Благоевград12 дка (-4)
Комасационен фактор: 298 дка 
0 от 298 дка (-116)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград298 дка (-116)
Благоевград298 дка (-116)
Комасационен фактор: 228 дка 
0 от 455 дка (-13)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград455 дка (-13)
Благоевград421 дка (-4)
Благоевград34 дка (-9)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Зелендол общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 553 дка 
607 (-68) от 2211 дка (+186) 
Благоевград: 7 Благоевград: 6 Страна: 3193
17
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 180 дка 
297 от 1080 дка (-303) 
Благоевград: 3 Благоевград: 15 Страна: 4793
Комасационен фактор: 272 дка 
272 от 272 дка (-23) 
Благоевград: 32 Благоевград: 109 Страна: 10266
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
68 от 1541 дка (-7) 
Благоевград: 27 Благоевград: 7 Страна: 3967
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 181 дка 
57 (-18) от 906 дка (+264) 
Благоевград: 12 Благоевград: 37 Страна: 5269
Комасационен фактор: 56 дка 
56 от 56 дка (-9) 
Благоевград: 64 Благоевград: 306 Страна: 13965
Комасационен фактор: 214 дка 
55 (-26) от 427 дка (-36) 
Благоевград: 17 Благоевград: 52 Страна: 8075
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 161 дка 
45 (+27) от 644 дка (+349) 
Благоевград: 10 Благоевград: 26 Страна: 6407
Комасационен фактор: 139 дка 
24 (-3) от 416 дка (+24) 
Благоевград: 18 Благоевград: 56 Страна: 8211
36
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 177 дка 
20 от 1060 дка (-479) 
Благоевград: 4 Благоевград: 17 Страна: 4843
32
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 258 дка 
12 (-4) от 1806 дка (-752) 
Благоевград: 1 Благоевград: 4 Страна: 3607
Комасационен фактор: 298 дка 
0 от 298 дка (-116)
Благоевград: 31 Благоевград: 99 Страна: 9823
Комасационен фактор: 228 дка 
0 от 455 дка (-13)
Благоевград: 16 Благоевград: 48 Страна: 7784

Ренти на арендаторите в Зелендол

Бели петна, бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Табинвест ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Зелендол

10 юни 2023 г.
10 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Зелендол по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
515
Табинвест ЕООД937
178
1295

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
43767672
Табинвест ЕООД5051991460
465610051
118107110155
624281134

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
140
Табинвест ЕООД64
284
120

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
20
Табинвест ЕООД
49
32
50

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
19922204231120252211
2576241013831080
134272260295272
Табинвест ЕООД18731778202915481541
6776641030642906
546556
231374431463427
295644
371357312392416
14231279147415391060
38853059338625581806
1701414298
109911391120468455
Общо14 31513 53614 05412 08711 172

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
519557516675607
440294297297
134272260295272
Табинвест ЕООД68
897557
546556
768155
1845
22262724
15122020
1612
242
12488112
Общо13841249121915691513

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
17
Табинвест ЕООД10
36
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
17
Табинвест ЕООД10
36
32

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Зелендол (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.