Благоевград общ. Благоевград

Обща информация
 

Благоевград

 
 
 
68 179
 
04279
 
4970  (-110) 
 
15
 
300-499
 
Обяви за земеделска земя в Благоевград
Средни оценки
 
 
37
 
37
 
42

Арендатори в Благоевград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
32
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 258 дка 
808 (-795) от 1806 дка (-752) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1806 дка (-752)
Благоевград808 дка (-795)
Благоевград448 дка (+42)
Благоевград423 дка (-35)
Благоевград57 дка
Благоевград40 дка (+40)
Благоевград18 дка
Благоевград12 дка (-4)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 699 дка 
699 (+699) от 699 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград699 дка (+699)
Благоевград699 дка (+699)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 563 дка 
684 (-1) от 1125 дка (+188) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1125 дка (+188)
Благоевград684 дка (-1)
Благоевград441 дка (+189)
17
2019
На печалба
Категория: 5.6 / 17% 
Комасационен фактор: 180 дка 
541 (-254) от 1080 дка (-303) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1080 дка (-303)
БлагоевградБлагоевград541 дка (-254)
БлагоевградЗелендол297 дка
БлагоевградПокровник112 дка (-32)
БлагоевградБългарчево59 дка (-18)
БлагоевградИзгрев48 дка (-22)
БлагоевградБистрица23 дка (+23)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 181 дка 
421 (+168) от 906 дка (+264) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград560 дка (+136)
Благоевград421 дка (+168)
Благоевград82 дка (-14)
Благоевград57 дка (-18)
Област: Перник346 дка (+128)
Радомир248 дка (+30)
Радомир98 дка (+98)
Комасационен фактор: 387 дка 
387 от 387 дка (-49) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград387 дка (-49)
Благоевград387 дка (-49)
39
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 233 дка 
354 (+57) от 930 дка (-251) 
4 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград606 дка (+29)
Благоевград354 дка (+57)
Благоевград252 дка (-28)
Област: Кюстендил324 дка (-280)
Дупница283 дка (-261)
Кочериново41 дка (-19)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 294 дка 
176 (-44) от 881 дка (+57) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград881 дка (+57)
Благоевград614 дка (+101)
Благоевград176 дка (-44)
Благоевград91 дка
Комасационен фактор: 163 дка 
163 от 163 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград163 дка (-32)
Благоевград163 дка (-32)
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
156 от 1541 дка (-7) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1541 дка (-7)
Разлог1025 дка (-3)
Разлог164 дка (+3)
Благоевград156 дка
Благоевград102 дка (-101)
Благоевград68 дка (+68)
Благоевград26 дка (+26)
Комасационен фактор: 138 дка 
115 (-17) от 414 дка (-40) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград414 дка (-40)
Благоевград253 дка (-4)
Благоевград115 дка (-17)
Благоевград46 дка (-19)
Комасационен фактор: 80 дка 
115 (+21) от 241 дка (-103) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград241 дка (-103)
Благоевград115 дка (+21)
Благоевград76 дка (-40)
Благоевград50 дка (-84)
Комасационен фактор: 157 дка 
93 (-3) от 470 дка (+20) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград470 дка (+20)
Благоевград254 дка (+24)
Благоевград123 дка (-1)
Благоевград93 дка (-3)
87
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 137 дка 
84 (+15) от 686 дка (+105) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград389 дка (-25)
Благоевград145 дка (-25)
Благоевград101 дка (-15)
Благоевград84 дка (+15)
Благоевград59 дка
Област: Перник297 дка (+130)
Радомир297 дка (+130)
Комасационен фактор: 298 дка 
0 от 298 дка (-116)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград298 дка (-116)
Благоевград298 дка (-116)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Благоевград общ. Благоевград обл. Благоевград Страна
32
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 258 дка 
808 (-795) от 1806 дка (-752) 
Благоевград: 1 Благоевград: 4 Страна: 3633
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 699 дка 
699 (+699) от 699 дка 
Благоевград: 9 Благоевград: 25 Страна: 6179
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 563 дка 
684 (-1) от 1125 дка (+188) 
Благоевград: 2 Благоевград: 13 Страна: 4727
17
2019
На печалба
Категория: 5.6 / 17% 
Комасационен фактор: 180 дка 
541 (-254) от 1080 дка (-303) 
Благоевград: 3 Благоевград: 15 Страна: 4826
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 181 дка 
421 (+168) от 906 дка (+264) 
Благоевград: 12 Благоевград: 37 Страна: 5304
Комасационен фактор: 387 дка 
387 от 387 дка (-49) 
Благоевград: 23 Благоевград: 65 Страна: 8642
39
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 233 дка 
354 (+57) от 930 дка (-251) 
Благоевград: 11 Благоевград: 31 Страна: 5231
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 294 дка 
176 (-44) от 881 дка (+57) 
Благоевград: 5 Благоевград: 20 Страна: 5380
Комасационен фактор: 163 дка 
163 от 163 дка (-32) 
Благоевград: 47 Благоевград: 187 Страна: 12323
10
2019
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 257 дка 
156 от 1541 дка (-7) 
Благоевград: 27 Благоевград: 7 Страна: 3991
Комасационен фактор: 138 дка 
115 (-17) от 414 дка (-40) 
Благоевград: 19 Благоевград: 57 Страна: 8327
Комасационен фактор: 80 дка 
115 (+21) от 241 дка (-103) 
Благоевград: 37 Благоевград: 126 Страна: 10926
Комасационен фактор: 157 дка 
93 (-3) от 470 дка (+20) 
Благоевград: 14 Благоевград: 45 Страна: 7704
87
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 137 дка 
84 (+15) от 686 дка (+105) 
Благоевград: 22 Благоевград: 64 Страна: 6249
Комасационен фактор: 298 дка 
0 от 298 дка (-116)
Благоевград: 31 Благоевград: 99 Страна: 9924

Ренти на арендаторите в Благоевград

Бели петна за община Благоевград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Благоевград

Арендатор
Калин - ИВ ЕООД

Ренти за община Благоевград (Благоевград)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Благоевград

184
41
18 670 лв./дка
13 691 лв./дка
12 224 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
2 октомври 2022 г.23 47021Тук
1 август 2022 г.300016Тук
30 юли 2022 г.100088Тук
27 юли 2022 г.19 5583,6Тук
24 юли 2022 г.25 0003,6Тук
11 юли 2022 г.302817Тук
7 юли 2022 г.23 4821,9Тук
1 юни 2022 г.20 5234,1Тук
1 юни 2022 г.26 5751,8Тук
20 април 2022 г.66674,5Тук
20 април 2022 г.78234,5Тук
20 април 2022 г.12 1082,1Тук
20 април 2022 г.13 6912,5Тук
20 април 2022 г.17 6022Тук
20 април 2022 г.19 5581Тук
20 април 2022 г.25 6541,9Тук
11 март 2022 г.31008,4Тук
11 март 2022 г.31102,6Тук
10 март 2022 г.48 8965Тук
1 март 2022 г.2474166Тук
16 февруари 2022 г.44404,5Тук
2 февруари 2022 г.19 5311,6Тук
17 януари 2022 г.12 2244,8Тук
4 януари 2022 г.37 7871,5Тук
15 декември 2021 г.12 712,8952,1Тук
15 декември 2021 г.17 264,1112,5Тук
15 декември 2021 г.48 895,751,9Тук
8 декември 2021 г.17 048,3183Тук
28 ноември 2021 г.8801,2354,5Тук
23 ноември 2021 г.52 142,4282,7Тук
10 ноември 2021 г.18 7503,8Тук
10 ноември 2021 г.48 895,751,5Тук
4 ноември 2021 г.62 102,20418Тук
23 октомври 2021 г.25001Тук
14 октомври 2021 г.64 008,9821,4Тук
7 октомври 2021 г.5867,4918Тук
25 септември 2021 г.2578,2692,7Тук
25 септември 2021 г.2620,0871,1Тук
25 септември 2021 г.6363,6362,2Тук
26 юни 2021 г.6690,9973,8Тук
26 юни 2021 г.7945,5593,2Тук

Средни цени на земеделската земя в община Благоевград (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Благоевград по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
1295
Калин - ИВ ЕООД515
102
937
342

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
118107110155
18274128
Калин - ИВ ЕООД43767672
464510137
5051991460
105116145325
624281134

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
120
Калин - ИВ ЕООД140
364
64
950

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
50
Калин - ИВ ЕООД20
49
414

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
38853059338625581806
699
5336336589371125
Калин - ИВ ЕООД2576241013831080
6776641030642906
436387
3052957041181930
198510824881
124206207195163
18731778202915481541
186427299454414
284223284344241
9191043806450470
684354355581686
1701414298
Общо12 04611 29011 96911 94711 627

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
1751175316251603808
699
448536658685684
Калин - ИВ ЕООД15071222795541
190253421
436387
221297354
8299220176
124206207195163
152175174156156
110113132115
7794115
6806934889693
57616984
923
Общо47194915469850314796

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
32
Калин - ИВ ЕООД17
39
10
87

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
32
Калин - ИВ ЕООД17
39
10
87

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Благоевград (Благоевград)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.