Кочериново обл. Кюстендил

Обща информация
 

Кочериново

 
 
11
 
17 064
 
43
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Кочериново
Средни оценки
 
 
44
 
37

Арендатори в община Кочериново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
3617 от 3617 дка (+177) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил3617 дка (+177)
Кочериново2664 дка (+204)
Кочериново714 дка (-33)
Кочериново239 дка (+6)
36
2019
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 261 дка 
1042 (-146) от 1042 дка (+47) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1042 дка (-146)
Кочериново849 дка (-146)
Кочериново76 дка
Кочериново68 дка
Кочериново49 дка
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 881 дка 
881 от 881 дка (+267) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил881 дка (+267)
Кочериново881 дка (+267)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 130 дка 
814 от 1037 дка (-101) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1037 дка (-101)
КочериновоПороминово407 дка (-31)
КочериновоБараково245 дка (-94)
РилаСмочево195 дка (+1)
КочериновоКочериново81 дка (-6)
КочериновоСтоб57 дка (+32)
РилаРила28 дка (-1)
КочериновоМурсалево14 дка
КочериновоФролош10 дка (-2)
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 429 дка 
709 (+18) от 858 дка (+19) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил858 дка (+19)
Кочериново709 дка (+18)
Рила149 дка (+1)
10
2019
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 191 дка 
704 (+101) от 765 дка (+105) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил765 дка (+97)
Кочериново662 дка (+91)
Рила53 дка (-4)
Кочериново42 дка (+10)
Рила8 дка
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 683 дка 
683 от 683 дка (-281) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил683 дка (-281)
Кочериново683 дка (-281)
91
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 143 дка 
642 (+18) от 716 дка (-2) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил716 дка (-2)
Кочериново541 дка (-2)
Рила74 дка (-20)
Кочериново48 дка
Кочериново39 дка (+19)
Кочериново14 дка (+1)
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 553 дка 
593 (+16) от 2211 дка (+186) 
4 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1618 дка (+170)
Банско867 дка (+264)
Благоевград607 дка (-68)
Благоевград144 дка (-26)
Област: Кюстендил593 дка (+16)
Кочериново593 дка (+16)
Комасационен фактор: 496 дка 
496 от 496 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил496 дка (-33)
Кочериново496 дка (-33)
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка (+51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил354 дка (+51)
Кочериново354 дка (+51)
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил354 дка (+32)
Кочериново354 дка (+32)
Комасационен фактор: 340 дка 
340 от 340 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил340 дка (-30)
Кочериново340 дка (-30)
Комасационен фактор: 320 дка 
320 от 320 дка (+182) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил320 дка (+182)
Кочериново320 дка (+182)
Комасационен фактор: 319 дка 
319 от 319 дка (+24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил319 дка (+24)
Кочериново319 дка (+24)
Комасационен фактор: 98 дка 
294 от 294 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил294 дка
Кочериново213 дка
Кочериново53 дка
Кочериново28 дка
Комасационен фактор: 144 дка 
288 от 288 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил288 дка (+13)
Кочериново176 дка (+11)
Кочериново112 дка (+2)
Комасационен фактор: 144 дка 
288 от 288 дка (+63) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил288 дка (+63)
Кочериново176 дка (-2)
Кочериново112 дка (+65)
Комасационен фактор: 94 дка 
282 от 282 дка (+58) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил282 дка (+58)
Кочериново130 дка (+37)
Кочериново114 дка (+19)
Кочериново38 дка (+2)
Комасационен фактор: 135 дка 
270 от 270 дка (+34) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил270 дка (+34)
Кочериново172 дка (+63)
Кочериново98 дка (-29)
Комасационен фактор: 245 дка 
245 от 245 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил245 дка (-9)
Кочериново245 дка (-9)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 209 дка 
240 (+116) от 628 дка (+100) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил628 дка (+100)
Рила280 дка (-18)
Кочериново240 дка (+116)
Рила108 дка (+2)
Комасационен фактор: 120 дка 
239 от 239 дка (-201) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил239 дка (-201)
Кочериново151 дка (-196)
Кочериново88 дка (-5)
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил183 дка (+47)
Кочериново183 дка (+47)
Комасационен фактор: 181 дка 
181 от 181 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил181 дка (+2)
Кочериново181 дка (+2)
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил178 дка (+3)
Кочериново178 дка (+3)
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (-28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил171 дка (-28)
Кочериново171 дка (-28)
Комасационен фактор: 150 дка 
150 от 150 дка (-78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил150 дка (-78)
Кочериново150 дка (-78)
Комасационен фактор: 149 дка 
149 от 149 дка (-132) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил149 дка (-132)
Кочериново149 дка (-132)
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил143 дка (-32)
Кочериново143 дка (-32)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Кочериново обл. Кюстендил Страна
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
3617 от 3617 дка (+177) 
Кюстендил: 5 Страна: 2268
36
2019
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 261 дка 
1042 (-146) от 1042 дка (+47) 
Кюстендил: 29 Страна: 4881
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 881 дка 
881 от 881 дка (+267) 
Кюстендил: 33 Страна: 5347
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 130 дка 
814 от 1037 дка (-101) 
Кюстендил: 30 Страна: 4896
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 429 дка 
709 (+18) от 858 дка (+19) 
Кюстендил: 37 Страна: 5440
10
2019
Категория: 5.23 / 22% 
Комасационен фактор: 191 дка 
704 (+101) от 765 дка (+105) 
Кюстендил: 44 Страна: 5808
Категория: 5.5 / 18% 
Комасационен фактор: 683 дка 
683 от 683 дка (-281) 
Кюстендил: 61 Страна: 6215
91
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 143 дка 
642 (+18) от 716 дка (-2) 
Кюстендил: 53 Страна: 6049
Категория: 6.16 / 11% 
Комасационен фактор: 553 дка 
593 (+16) от 2211 дка (+186) 
Кюстендил: 66 Страна: 3193
Комасационен фактор: 496 дка 
496 от 496 дка (-33) 
Кюстендил: 89 Страна: 7411
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка (+51) 
Кюстендил: 135 Страна: 8963
Комасационен фактор: 354 дка 
354 от 354 дка (+32) 
Кюстендил: 136 Страна: 8964
Комасационен фактор: 340 дка 
340 от 340 дка (-30) 
Кюстендил: 141 Страна: 9142
Комасационен фактор: 320 дка 
320 от 320 дка (+182) 
Кюстендил: 157 Страна: 9451
Комасационен фактор: 319 дка 
319 от 319 дка (+24) 
Кюстендил: 160 Страна: 9466
Комасационен фактор: 98 дка 
294 от 294 дка 
Кюстендил: 171 Страна: 9903
Комасационен фактор: 144 дка 
288 от 288 дка (+13) 
Кюстендил: 178 Страна: 10006
Комасационен фактор: 144 дка 
288 от 288 дка (+63) 
Кюстендил: 179 Страна: 10007
Комасационен фактор: 94 дка 
282 от 282 дка (+58) 
Кюстендил: 184 Страна: 10107
Комасационен фактор: 135 дка 
270 от 270 дка (+34) 
Кюстендил: 192 Страна: 10304
Комасационен фактор: 245 дка 
245 от 245 дка (-9) 
Кюстендил: 211 Страна: 10737
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 209 дка 
240 (+116) от 628 дка (+100) 
Кюстендил: 65 Страна: 6495
Комасационен фактор: 120 дка 
239 от 239 дка (-201) 
Кюстендил: 214 Страна: 10843
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка (+47) 
Кюстендил: 237 Страна: 11832
Комасационен фактор: 181 дка 
181 от 181 дка (+2) 
Кюстендил: 238 Страна: 11863
Комасационен фактор: 178 дка 
178 от 178 дка (+3) 
Кюстендил: 240 Страна: 11924
Комасационен фактор: 171 дка 
171 от 171 дка (-28) 
Кюстендил: 249 Страна: 12067
Комасационен фактор: 150 дка 
150 от 150 дка (-78) 
Кюстендил: 260 Страна: 12449
Комасационен фактор: 149 дка 
149 от 149 дка (-132) 
Кюстендил: 261 Страна: 12474
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-32) 
Кюстендил: 266 Страна: 12607

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Кочериново, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Кочериново (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.442541318506000
2021.329951016006000
2021.22033316002500
202135132616006000
2022.44496930006000
2022.34352730006000
2022.24020176006000
2022.1391383506000
20224160413506000
2023.13832514646000
20233832514646000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Яни Райчов Митренски
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
36
Яни Райчов Митренски
10
91

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
36
Яни Райчов Митренски
10
91

Няма намерени резултати

35 709 дка
17 064 дка
30 432
17 636 (58%)
5.79
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
411 390
510 174
65730
72458
82529
974
103353

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.